Rekrutteringsproces

Diplomoverrækkelse 2015

- fra passioneret nysgerrig gymnasieelev til ATU'er

Når ansøgningsfrist oprinder 1. december og vi på Akademiet for Talentfulde Unge går i gang med at læse de mange gode ansøgninger, har der været et langt forarbejde ude på de enkelte gymnasier. Nogle elever er blevet opfordret til at søge om optagelse, andre har selv hørt om os og spurgt, hvordan de skal gøre for at komme med. Uanset hvordan interessen er blevet vakt, skal de alle gennem en indstilling fra deres gymnasium, som også står for den formelle ansøgning hos os.

Herunder kan du læse lidt om, hvad hvordan du som talentkoordinator kan tilrettelægge processen i løbet af efteråret.

August/september
Det er en god idé allerede tidligt i 1. g at orientere eleverne på jeres gymnasium om, at Akademiet for Talentfulde Unge er et tilbud, som de kan benytte sig af. I spalten til højre kan du finde en A3-plakat, som du kan mangfoldiggøre og hænge op. Du kan også få tilsendt store plakater fra sekretariatet. Det kan også være, I har et sted på jeres hjemmeside, hvor I kan lægge et link til vores hjemmeside: http://midt.ungetalenter.dk. 

Oktober
Som det nu passer bedst i jeres efterår, er det en fordel at holde et særskilt informationsmøde for de potentielle elever.

Vores erfaring er, at de nuværende ATU'ere er de bedste til at præsentere ATU på dette informationsmøde. I spalten til højre finder I en PowerPoint, som I kan vælge at benytte jer af til det formål.

November/December
Nu er det tid til, at eleverne begynder at formulere deres motiverede ansøgninger til Akademiet for Talentfulde Unge.

Det er også nu, I skal sikre jer forventningsafstemningen med eleverne, så de er klar til at forpligte sig på forløbet. Vær særligt opmæksom på at:

  • De er klar på at prioritere 16-20 obligatoriske seminarer og en sommercamp
  • De er nysgerrige også på de seminarer, som ikke umiddelbart falder inden for deres primære interesseområder
  • De har læst vores Frequently Asked Questions (http://midt.ungetalenter.dk/faq)
  • De har orienteret sig på et tidligere holds aktivitetsoversigt, så de har et billede af forløbet.
  • De er indstillet på at betale 500,- kr. som delvis betaling for forplejning på sommercampen

Ansøgningerne skal uploades til vores hjemmeside i pdf-format senest den 1. december kl. 12.00. Mange vælger derfor at have en lokal ansøgningsfrist en uges tid før, således at der også er tid til internt at behandle og indstille ansøgningerne.

 

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk