Optagelsesproces (for talentkoordinatorer)

- fra passioneret nysgerrig gymnasieelev eller HF-elev til ATU'er

Når ansøgningsfrist oprinder 15. februar, og vi på Akademiet for Talentfulde Unge | Midt går i gang med at læse de mange gode ansøgninger, har der været et langt forarbejde ude på de enkelte gymnasier og skoler. Nogle elever er blevet opfordret til at søge om optagelse, andre har selv hørt om os og spurgt, hvordan de skal gøre for at komme med. Uanset hvordan interessen er blevet vakt, skal de alle gennem en indstilling fra deres gymnasium eller skole, som også står for den formelle ansøgning hos os.

Herunder kan du læse lidt om, hvordan du som talentkoordinator kan tilrettelægge processen i løbet af efteråret. Vi har lavet en meget udførlig beskrivelse, som du kan finde her på siden og printe ud.

 • August/september
  Det er en god idé allerede tidligt i 1. g eller 1. HF at orientere eleverne om, at Akademiet for Talentfulde Unge | Midt er et tilbud, som de kan benytte sig af.

  Vi sender plaketer og postkort, som du kan bruge til at orientere om ATU | Midt. Det kan også være, I har et sted på jeres hjemmeside, hvor I kan lægge et link til vores hjemmeside: www.atumidt.dk
   
 • Oktober/november/december
  Som det nu passer bedst i jeres efterår, er det en fordel at holde et særskilt informationsmøde for de potentielle elever.

  Vores erfaring er, at de nuværende ATU'ere er de bedste til at præsentere ATU på dette informationsmøde. Her på siden finder I en PowerPoint, I kan vælge at benytte jer af til det formål til henholdvis præsentation for gymnasieelever og for HF-elever.
   
 • November/december/januar
  Nu er det tid til, at eleverne begynder at formulere deres motiverede ansøgninger til Akademiet for Talentfulde Unge | Midt. Gymnasieeleverne skal sammen med deres ansøgning skrive et mindre essay med overskriften: "Mit syn på videnskab". I siden Indstilling og ansøgning kan du finde både skabelon for ansøgning og beskrivelse af opgaven.

  Det er også nu, I skal sikre jer forventningsafstemningen med eleverne, så de er klar til at forpligte sig på forløbet.

  Vær særligt opmæksom på, at gymnasieeleverne skal være indstillede på nedenstående:
  • De er klar på at prioritere 16-20 obligatoriske seminarer og en sommercamp
  • De er nysgerrige også på de seminarer, som ikke umiddelbart falder inden for deres primære interesseområder
  • De har læst vores Frequently Asked Questions (www.atumidt.dk/faq)
  • De har orienteret sig på et tidligere holds aktivitetsoversigt, så de har et billede af forløbet.
  • De er indstillet på at betale 800 kr. i egenbetaling, som delvist dækker forplejning på forløbet og på sommercampen
 •  
  • De er klar på at prioritere 7 obligatoriske seminarer og har muligheden for at priorietere en sommercamp
  • De er nysgerrige også på de seminarer, som ikke umiddelbart falder inden for deres primære interesseområder
  • De har orienteret dig i forløbsoversigten på hjemmesiden og kender bredden af ATU | Midts tilbud
  • De har læst vores Frequently Asked Questions (www.atumidt.dk/faq)
  • De er instillet på at betale 500 kr. i egenbetaling, hvis de vælger at deltage i sommercampen.

Ansøgningerne skal uploades til vores hjemmeside i pdf-format senest den 15. februar kl. 12.00. Der kan være stor forskel på, hvornår man har ansøgningsfrist på de enkelte gymnasier og skoler. Det er en god idé at gøre det meget tydeligt, hvornår jeres ligger, så eleverne ikke går fejl og tror, det er den 15. februar.

Det vil være muligt at få forlængelse af ansøgningsfristen for talentkoordinatorer, hvis der er behov for det. Skriv til anne@atumidt.dk.