Frequently asked questions

Her kan du læse svar på de mest stillede spørgsmål

Hvem står bag ATU?

Akademiet for Talentfulde Unge | Midt ledes af et sekretariat, der hører hjemme på Viby Gymnasium, der sammen med Herning Gymnasium også er værtsgymnasium for Akademiet for Talentfulde Unge | Midt.

Hvad laver ATU?

Akademiet for Talentfulde Unge | Midt tilbyder seminarer, workshops, foredrag, virksomheds- og universitetsbesøg til gymnasieelever og HF-elever, der har særligt akademisk talent, en stor faglig nysgerrighed og en bredspektret faglig interesse. I samarbejde med universiteter og erhvervslivet udfordrer ATU de unge både fagligt og socialt og styrker deres akademiske og personlige udvikling.

Hvad er ATU's formål?

ATU ønsker at hjælpe unge talenter til at udvikle og styrke deres akademiske potentiale og athjælpe dem til at få overblik over deres mange muligheder i fremtiden.

Hvad karakteriserer en typisk deltager?

En typisk elev på Akademiet for Talentfulde Unge er fagligt stærk og har stor bredde i sin faglighed. Eleverne er desuden karakteriseret ved at have lyst og vilje til lære, de er yderst motiverede og engagerede.       

Får talenterne merit eller andet bevis for deres medvirken?

Efter at have gennemført det to-årige program for gymnasieelever og det et-årige program for HF-elever modtager talenterne et diplom, som bevis på deres deltagelse. 

Hvordan indstilles talenterne? Hvem vurderer deres talent?

Talenterne indstilles af rektor på deres respektive gymnasium eller HF-skole. Vurderingen af deres evner foregår i et samarbejde mellem deres undervisere og rektor. Den baseres bl.a. på første semesters karakterer, samt elevens aktivitetsniveau i undervisningen. Derudover bliver der også lagt vægt på faktorer som modenhed, engagement, nysgerrighed, overskud og motivation.

Hvem henvender ATU sig til?

ATU henvender sig til fagligt stærke elever, som søger flere og sværere faglige udfordringer. Elever som er vidensbegærlige og ønsker at blive dygtigere inden for en række fag, og som har lyst til at bruge deres fritid på at dygtiggøre sig.

Skal man have særligt talent inden for naturfaglige discipliner for at komme i betragtning?

Akademiet for Talentfulde Unge | Midtadskiller sig fra mange af de andre talentprogrammer ved at tilbyde et fagligt bredt program. Dette betyder bl.a., at man som deltager skal udvise talent inden for både samfundsfaglige, humanistiske og naturfaglige discipliner.

ATU | Midt's obligatoriske seminarer dækker et bredt udvalg inden for disse retninger, mens de valgfrie aktiviteter giver mulighed for, at man kan arbejde inden for specifikke områder.

Hvad koster det for den enkelte elev at deltage?

Det er vigtigt for Akademiet for Talentfulde Unge | Midt, at alle kvalificerede elever får mulighed for at deltage. Som sådan koster det ikke noget for de enkelte elever at deltage i undervisningen på forløbet, dog er der en mindre egenbetaling på 800 kroner, der skal betales ved optagelse.
Der kan være betaling forbundet med de valgfrie aktiviteter som eksempelvis udlandsturene.

Hvordan finansieres Akademiet for Talentfulde Unge - Region Midt?

Hvert gymnasium bidrager med kr. 9.000,- pr. optaget elev. Beløbet er et engangsbeløb, som dækker hele det 2-årige program.

Kan man få dækket udgifter til transport?

Hivs eleven har et ungdomskort, kan der søges om et sekundært ungdomskort til transport til de obligatoriske seminarer og til sommercampen. Følg denne vejledning.
Hvis eleven ikke har et ungdomskort, kan der spørges på egen skole om muligheder for at få dækket udgifter til transport.

Hvor og hvornår ligger aktiviteterne?

Aktiviteterne ligger primært efter skoletid, som regel fra 16.00  - 20.00. Der kan forekomme workshops og andre længerevarende begivenheder, som er placeret i weekender og/eller sammenhængende forløb over et par aftener.

De obligatoriske seminarer foregår på Aarhus Universitet i Aarhus eller Herning eller på et af de to værtsgymnasier. De valgfrie aktiviteter foregår som regel på den udvalgte uddannelsesinstitution eller på den enkelte virksomhed.

Er det obligatorisk at deltage?

Programmet er sat sammen af obligatoriske og valgfrie elementer. Det forventes, at man deltager aktivt i det obligatoriske del af forløbet på ATU | Midt. De valgfrie aktiviteter er frivillige.Der forventes et højt fremmøde, og det er obligatorisk at deltage på en sommercamp i løbet af de to år for gymnasieeleverne. Uden campeltagelse modtager man ikke diplom.
Det er en valgfri mulighed for Hf-eleverne at deltage i sommercampen.

Skal man være et geni for at gå på ATU?

Akademiet for Talentfulde Unge er et sted for unge, der viser særligt talent og interesse for læring, og som besidder stærke faglige evner. Der er altså ikke tale om, at man skal være den næste Einstein for at blive optaget.

Hvad går den akademiske sommercamp ud på?

Tanken bag den akademiske sommercamp er at give deltagerne mulighed for at blive udfordret både intellektuelt og menneskeligt gennem et mere intenst forløb over en længere periode. Campen er et nøje tilrettelagt forløb, som tilbyder faglige udfordringer i en social ramme, der bl.a. indebærer en række unikke muligheder for at udvikle nye venskaber og netværk på tværs af tilhørsforhold. Akademiet for Talentfulde Unge | Midts  sommercamp ligger i den første uge af sommerferien.

Hvorfor er det obligatorisk for gymnasieeleverne at deltage i en akademisk sommercamp?

Erfaringen viser, at deltagelse i et intensivt længerevarende og sammehængende forløb giver den enkelte elev et uvurderligt udbytte både fagligt og socialt. Interessen for læring stimuleres, når den kombineres med et socialt element, og mange elever oplever netop at finde ekstra motivation på og efter campen.

ATU | Midt er stærk tilhænger af at inkorporere det sociale aspekt i læringsprocessen, ligesom samarbejdsevner og rummelighed anses for at være afgørende komponenter for akademisk udvikling. Af disse årsager vægtes campdeltagelse ekstremt højt og er således afgørende for, om man modtager diplom.