Citizen Science

Citizen Science som akademisk dannende talentudivkling

På Akademiet for Talentfulde Unge | Midt arbejder vi målrettet med at skabe forbindelse mellem Citizen Science forskningsprojekter og vores nuværende ATU'ere og vores alumner.

Om Citizen Science

En introduktion til forskningsmetoden 'Citizen Science' og til konkrete citizen science forskningsprojekter er en integreret del af det obligatoriske program på Akademiet for Talentfulde Unge | Midt.

Citizen Science er et voksende forsknings- og formidlingsfelt, der kombinerer forskning med borgerinddragelse på forskellige trin i forskningsprocessen.

Der er et stort forsknings- og formidlingspotentiale i langt de fleste citizen science projekter, som giver mulighed for at "crowdsource" eller udlicerete forskningsopgaver til en stor gruppe af mennesker.

Det åbner tilgengæld for muligheden for dialog og interaktion omkring forskningen mellem forskere, friviliige og en bred gruppe af interessenter i befolkdningen.

(Uddrag fra "Læs mere om Citizen Science i Danmark - DEFF-rapport 20/11-2020", som kan findes her.)

 

Citizen Science som akademisk dannende talentudvikling

I mødet med forskningsprojekter, der benytter sig af citizen science får ATU'erne mulighed for at engagere sig i aktuelle og reelle forskningsprojekter. De får på den måde mulighed for at få erfaring med at bedrive forskning allerede, mens de går i gymnasiet.

Mødet med forskningsprojekternes respektive forskere kan opleves som et inspirerende møde medrollemodeller, ligesom engagementet i et givent forskningsprojekt kan give ATU'erne en tilknytning til Aarhus Universitet.