Systime og Akademiet for Talentfulde Unge | Midt

ATU-artikel i samarbejde med Systime

Akademiet for Talentfulde Unge | Midt har indgået et spændende samarbejde med Systime, som giver interesserede gymnasieelever mulighed for at få udgivet en artikel hos forlaget. Artiklen skrives på baggrund af en større skriftlige opgave på elevens respektive uddannelsesinstitution. ATU-artiklerne bliver publiceret i en iBog og stilles dermed til rådighed for gymnasielærer og gymnasielever landet over.

Se mere om ATU-artikler ved Systime her: https://atu-artikler.systime.dk/
 
Artiklerne redigeres af Systime og ATU | Midt og skal følge nedenstående otte formelle krav: 
 
1. Omfang 
 
En ATU-artikel er på mellem 4,5 - 5 normalsider. Det svarer til ca. 1.800 - 2.000 ord. 
 
2. Problemstilling 
 
ATU-artiklerne skal have et klart fokus, som styrer artiklen. Dermed skal de tage afsæt i en klar og eksplicit problemformulering/problemstilling.
 
3. Akademisk grundlag 
 
Det skal fremgå klart, hvilke fag og kilder/tekster ATU-artiklen bygger på. I den forbindelse må teorivalget meget gerne blive begrundet. 
 
4. Sproget 
 
Artiklen skal skrives i et letforståeligt og præcist sprog. Fagtermer må naturligvis anvendes i det omfang, de giver mening, men sproget skal være tilgængeligt for alle, så artiklen også kan forstås af læsere uden kendskab til emnet. Artiklen skal skrives på dansk.  
 
5. Struktur 
 
Artiklen skal tage udgangspunkt i en kort introduktion til det berørte indhold på 4-6 linjer. Derudover udarbejdes et dansk resumé på 8-10 linjer, der skal fungere som en kort gennemgang af artiklens indhold og vigtigste konklusioner. 
 
Resten af indholdet afhænger af emnet. Som udgangspunkt skal opgavens hoveddel bestå af 3-4 relevante afsnit med sigende underoverskrifter - ét af afsnittene må gerne indeholde nogle teoretiske/metodiske overvejelser. Afslutningsvist skal der være en konklusion på artiklens indhold. 
 
En struktur kunne se ud som følger:
 
En forside med resumé og gerne lidt om metode/teori.
3 undersider/afsnit med sigende underoverskrifter.
Konklusion - ca. ½ side
Litteraturliste
 
6. Materiale
 
Der må ikke anvendes copyright-beskyttet materiale i artiklen.  
 
7. Opsætning 
 
Artiklen skal indsendes til nrb@systime.dk og charlotte@atumidt.dk i et word-format. Derudover vil vi gerne opfordre til, at man gør brug af forskellige elementtyper i artiklen, herunder tabeller, eksempelbokse, faktabokse, modeller/illustrationer, fotos, videoklip eller lydfiler. Systime sørger for at rentegne elementtyperne samt stå for den tekniske opsætning. Dermed skal de ønskede elementtyper blot markeres i ATU-artiklen.  
 
8. Noter og referencer
 
Undgå så vidt muligt at anvende noter i artiklen. Referencer følger APA-referencelisten. I brødteksten anvendes forfatter efterfulgt af årstal i parentes, eks. (Tanggaard, 2015). Efter artiklen oplistes den anvendte litteratur i en litteraturliste.