Tilmelding og fremmøde

I tilmelder og framelder jer via jeres profil her på hjemmesiden

Obligatoriske seminarer

Der er tilmeldingsfrist to gange om året til det fælles program. Fristen til forårssemestret er den 31. december og fristen til efterårssemestret er den 30. juni.

Valgfrie aktiviteter

Der er tilmeldingsfrist (og afmeldiingsfrist) til den kommende uges aktiviteter mandag kl. 12.00. Aktiviteter om mandagen har dog frist forudgående torsdag kl. 12.00.

Sommercamp

Der er hvert år tilmeldingsfrist den 15. marts.

Fremmøde og afbud

Da vi efter tilmeldingsfristerne bestiller mad og sender navnelister til Aarhus Universitet og vores øvrige samarbejdspartnere, er det vigtig, at fristerne overholdes.

Til de obligatoriske seminarer skal du enten tilmelde dig eller melde afbud. Hvis du melder afbud, skal du samtidig sende en begrundelse på mail til info@atumidt.dk. Som begrundelse accepteres sygdom, studieture, kurser og skoleaktiviteter bortset fra lektier og opgaveskrivning, som formodes at kunne planlægges gennemført på andre tidspunkter. Køreskole og arbejde skal ligeledes tilrettelægges uden for det obligatoriske program. Hvis du skal vælge et bestemt antal obligatoriske seminarer ud af en pulje, eksempelvis 3 ud af 5, skal der meldes afbud til dem, du ikke vælger, men der skal ikke sendes begrundelse. 

Til de valgfrie aktiviteter skal du blot tilmelde dig dem, du ønsker. Du behøver altså ikke framelde dig dem, du slet ikke har tænkt dig at tage til. Det er dog vigtigt, at du melder afbud inden fristen til de seminarer, du har tilmeldt dig, hvis du alligevel ikke kan komme. Også selvom du står på venteliste.

Såfremt du ikke møder op til en aktivitet, eller melder afbud efter fristen, vil du fremstå som udeblevet i fremmødeprotokollen. Det gælder også ved eksempelvis sygdom. Det er stadig vigtigt at skrive til info@atumidt.dk i de tilfælde. Begrundelsen noteres i en fremmødeprotokol og bringes i anvendelse, såfremt fremmødet bliver kritisk med hensyn til udstedelse af diplom.