Optagelseskriterier og talentforståelse

- Hvad kendetegner en potentiel ATU-kandidat?

Undervisningsministeriet definerer talent med følgende tre parametre

Et talent

 • har særlige forudsætninger inden for et eller flere områder;
 • har lysten og viljen til at yde en særlig indsats;
 • har mulighed for at blive en af de bedste, hvis potentialet stimuleres.

Vi har ved ATU | Midt opstillet følgende kriterier for optagelse på Akademiet for Talentfulde Unge

 • Akademisk talent udmøntet som bred faglig dygtighed
 • Generel motivation og nysgerrighed
 • Evne til at arbejde kreativt og kritisk og skabe selvstændige holdninger
 • Åbenhed og behov for udfordringer inden for flere fagområder

Samtidig skal ATU-kandidaten være

 • Villig til at deltage i akademiets aktiviteter uden for, og enkelte gange, i skoletiden
 • Indstillet på mindre udgifter ved deltagelse i sommercamp (al undervisning er gratis)
 • Klar over, at man som deltager optager pladsen for en anden, og at det forpligter

Kendetegn på et potentielt talent

Ved siden af eleverne interesse for indholdet af forløbet på Akademiet for Talentfulde Unge kan man med fordel også iagttage en række kendetegn, som indikerer et potentiale for at få meget ud af forløbet på ATU Midt.

Vores egne deltagere beskriver deres fællesnævner som:

 • Bred viden og tværfaglig viden
 • Nysgerrighed
 • Glæden ved ny viden og fordybelse
 • At kunne se problemstillinger fra forskellige vinkler og afprøve forskellige løsningsforslag

På ATU | Midt har vi noteret, at de ofte

 • husker godt, lærer hurtigt og har stort vokabular
 • har stor kapacitet og højt aktivitetsniveau
 • tænker og ræsonnerer abstrakt

Talenter er lige så forskellige som alle andre unge, og nogle gange viser deres forskellighed sig også særligt, fordi de har haft svært ved at finde sig til rette i en skole, som ikke har udfordret dem tilstrækkeligt. Nogle af dem vil derfor også vise tegn på rastløshed og indadvendthed, ligesom de kan have motivationsudfordringer og være forstyrrende i undervisningen. Disse kendetegn er naturligvis ikke identiske med et talent, men heller ikke det modsatte. Det er det sidste, der er vigtigt.