Det sociale liv på ATU | Midt

Det sociale liv på ATU | Midt

Mennesket i talentet

På ATU | Midt arbejder vi både med din faglige udvikling og giver dig en række værktøjer og et faglige fællesskab, som støtter op om din personlige udvikling og dannelse.

Nogle talentfulde elever kan have oplevelsen af at være anderledes end klassekammeraterne. Derfor arbejder vi i ATU med at skabe et miljø, hvor du som deltager får muligheden for at være sammen med og sparre med ligesindede. Her vil du opleve, at der er mange, der deler dine interesser og ambitioner eller bare din lyst til at lære og opbygge viden. ATU | Midt prioriterer derfor både tid og ressourcer på at etablere sociale rum omkring de obligatoriske aktiviteter.

Aktiviteterne foregår som regel om aftenen. For at kunne holde gejsten og lysten oppe til at lære endnu mere efter en lang skoledag, er det vigtigt, at der også er tid til at have det sjovt sammen. På den måde bliver den sociale dimension en motiverende faktor, når det er din vilje og lyst, der skal drive værket.

I løbet af de to år får du således mulighed for at få en masse nye sociale relationer og nye venner, som deler dine interesser og som kan styrke din faglighed og netværk fremadrettet. Akademiets talentpleje handler nemlig ikke kun om at udvikle den enkeltes faglige potentiale, men også om talentet som menneske i en social kontekst.

At motivere, inspirere, udfordre

En af Akademiets vigtigste opgaver er at forberede dig på den verden, der venter dig efter gymnasiet. Ved at pleje og stimulere hele mennesket – både fagligt og socialt – får du mulighed for at lære, hvordan det kan gavne dig at give plads til alle dine kompetencer.  Dermed kan du bedre foretage kvalificerede og velovervejede valg omkring din fremtid. Nysgerrighed, vilje til at lære og ikke mindst engagement er nogle af de vigtigste kvaliteter, som du, som talent på Akademiet, besidder.

 

I videoerne på playlisten her kan du se eksempler på oplevelser som nuværende
og tidligere ATU'ere har delt, hvor det faglige og det sociale har gået hånd i hånd: