Formål

Akademiet for Talentfulde Unge vil give gymnasieelever med akademisk potentiale et bredere og mere kontinuert tilbud med intellektuelle udfordringer og erfaringer

Formålet med Akademiet er at give gymnasie- og Hf-elever med akademisk potentiale et bredere og mere kontinuert tilbud med intellektuelle udfordringer og erfaringer, der opkvalificerer deres daglige arbejde, styrker deres studiekompetencer og naturligt leder dem til en videregående uddannelse. Udover at udvikle deres faglige og studiemæssige kompetencer får de samtidig et socialt netværk af ligesindede.

Det er desuden akademiets mål og opgave at skabe tætte samarbejdsrelationer mellem de gymnasiale ungdomsuddannelser, de videregående uddannelser og de fremmeste virksomheder i regionen. Dette samarbejde skal dermed desuden ses som et tiltag, der på sigt kan kvalificere virksomhedernes rekruttering af nye medarbejdere. Her tænkes især på videnstunge virksomheder, som både kan bidrage med særfaglige og erhvervsfaglige aspekter, og som kan se det som en fordel at blive kendt blandt særligt motiverede unge.

Det er endelig et formål med akademiet, at den øvrige indsats for talentfulde unge på de deltagende uddannelsesinstitutioner bliver fremmet i overensstemmelse med anbefalingerne i rapporten fra Undervisningsministeriets arbejdsgruppe om talentudvikling fra april 2011. Heri anbefales ikke mindst en mere sammenhængende og systematisk talentindsats, som projektet vil kunne bidrage væsentligt til.