How to engage young people in Mental Health Research?

ATU | Midt præsentererede sammen med forskere fra Forskningsprojektet - Giv de unge ordet fra Aarhus Universitet vores samarbejde og samskabelse mellem ATU'erne og forskningsgruppen omkring unges mentale sundhed under pandemien og de medfølgende nedlukninger til European Citizen Science Association Conference 2022.

ECSA Conference 2022

ATU  |  Midt har i flere år arbejdet sammen med Forskningsprojeket - Giv de unge ordet om et forskningsprojekt om unge, mental sundhed, data og forskningsformidling.

Fredag den 7. oktober præsenterede noget af det, samarbejdet blandt andet har udmøntet sig i, da vi deltog i en postersession til European Citizen Science Association Conferene i Berlin.

Samarbejdet mellem forskerne og ATU'erne har været taget udgangspunkt i en citizen science metode, og ATU'erne har således både været med til at designe forskningsspørgsmål, facilitere workshops, indsamle data, genstande for undersøgelserne og været med til at analysere data.

En mindre gruppe af ATU-alumner har brugt god tid i deres sabbatår på at være med-forskere, og de har i et mere formaliseret samarbejde med forskningsgruppen været med til at analysere data, og de er også medforfattere på en række forskningsartikler om forskellige cases i samarbejdet.

Vi præsenterede og talte med mange interesserede om, hvordan vi har erfaret, at det at engagere og involvere ATU'erne i forskningsprojektet gennem citizen science har været værdiskabende for både forskningsprojektet og for de deltagende ATU'ere.