Indstilling og ansøgning

Læs mere her om de sidste trin før optagelse på ATU

Ansøgning om optagelse på Akademiet for Talentfulde Unge koordineres af de enkelte samarbejdsgymnasier sammen med sekretariatet på ATU.

Deadline for indstillinger til Akademiet for Talentfulde Unge er 15. februar. Indstillingen er bindende og foretages af samarbejdsskolerne elektronisk her på siden.

Til ansøgning og opgavebesvarelser anvendes de wordskabeloner, som kan downloades her på siden. 

Ansøgningen skal som minimum indeholde:

  • En kort beskrivelse af ansøgeren.
  • En motiveret argumentation for, hvorfor eleven ser sig selv som egnet.
  • Nogle refleksioner over, hvad ansøgeren mener at kunne opnå ved at deltage i Akademiet for Talentfulde Unge | Midt.
  • En kort besvarelse af opgaven 'Mit syn på videnskab'. 

Ansøgningsskema og opgaveformulering findes her på siden.

Det er ikke nødvendigt at vedhæfte karakterudskrifter osv. Vi forventer, at skolerne på forhånd sikrer sig, at ansøgerne har det fornødne faglige niveau.

Optagelsen

Optagelsen beror på ATU | Midts optagelseskriterier og talentforståelse. Derudover vurderer vi følgende forhold.

  • Hvorfor eleven gerne vil deltage på Akademiet for Talentfulde Unge
  • Om eleven er motiveret, herunder både at eleven reflekterer over tidsforbrug, og at eleven udtrykker ønske om at prioritere Akademiet for Talentfulde Unge
  • Hvad eleven selv mener at kunne bidrage med på Akademiet for Talentfulde Unge
  • At eleven reflekterer over, hvad vedkommende kan få ud af at deltage i Akademiet for Talentfulde Unge
  • At eleven har sat sig ind i, hvad Akademiet for Talentfulde Unge er, og hvad det indebærer at deltage.

Når eleven har udfyldt ansøgningsskemaet, skrives dette under, scannes sammen med opgavebesvarelsen og indsendes som en samlet pdf (der kan kun vedhæftes ét dokument) ved hjælp af denne indstillingsformular sammen med en række oplysninger om ansøgeren.

De indstillede elever vil senest i uge 9 få besked om, hvorvidt de er optaget. Vi får altid flere ansøgere, end vi har plads til, så det er vigtigt, at kandidaterne gør sig umage med den pesonlige motiverede ansøgning og opgavebesvarelsen. Elevernes egen motiverede ansøgning vil være det andet væsentlige vurderingskriterium. Vi vægter, at alle gymnasier og alle HF-skoler i Region Midt bliver bredt repræsenteret. Optagelsen sker altid i tæt dialog med de enkelte gymnasier og HF-skoler.