Oprettet af admin den 04. juli 2012

Svend Thorhauge ansat som leder af Akademiet for Talentfulde Unge

Fra d. 15. august 2012 ansættes Svend Thorhauge på Akademiet for Talentfulde Unge - Region Midt

Svend Thorhauge er ansat som ny leder af Akademiet for Talentfulde Unge i Region Midt. Interessen for Akademiet har fra begyndelsen været overvældende, og derfor har vi ønsket at styrke indsatsen ved at dedikere en fuldtidsmedarbejder til at føre projektet videre.

Svend Thorhauge er cand.scient.pol., redaktør på det samfundsteoretiske tidsskrift Distinktion, og har en baggrund som højskoleforstander, kulturnatsleder og teaterproducent. Ud over statskundskab har han fulgt studier på teologi og undervist på jura, hvor han fortsat er tilknyttet som underviser og eksaminator. Fra 1997 til 2004 var han formand for de mindre andelsforeninger og havde sideløbende hermed en række politiske tillidsposter. Siden slutningen af 1980'erne har han været engageret i dansk kulturliv, aktiv som politisk debattør og ofte ude som foredragsholder.Der var mere end 90 ansøgere til stillingen og feltet var meget skarpt.

Vi er sikre på, at vi med Svend Thorhauge har fået en yderst kompetent akademileder, som har lang erfaring med målgruppen, et stort akademisk netværk og mange vellykkede projekter bag sig. Svend Thorhauge begynder efter sommerferien.

Gitte Ahlers Olsen, den ene af de to hidtidige projektledere, går på barsel 1. september og erstattes af Pernille Steffensen, som bliver værtskoordinator på Viby Gymnasium. Akademiets anden projektleder, Bonnie Lundgaard Boye, fratræder stillingen for at hellige sig jobbet som lektor på Egaa Gymnasium og freelanceskribent for Jyllands Posten. Derudover tiltræder Birgit Kristine Hougaard som værtskoordinator på Herning Gymnasium.

 

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk