National Talentkonference: Talentudvikling, der holder

Dansk Talentnetværk afholder en stor national talentkonference torsdag den 5. september i Søauditorierne på Aarhus Universitet.

Talentudvikling, der holder

"Talentprogrammet er netop den ”skole”, jeg håbede, gymnasiet ville være. Her er læring bygget op omkring nysgerrighed i stedet for karakterkrav. Det handler ikke om, at vi hver især skal vise, hvad vi kan, men i stedet om, at vi hver især skal kunne mere af det, vi vil. Hvordan vi vælger at bruge vores ekstra læring er op til os selv, for her er der ingen, der måler og vejer os. Vi har selv valgt at være med, fordi vi er nysgerrige og vil vide mere. Og den lyst bliver netop dyrket i talentprogrammet, fordi det ikke er noget, man skal, men noget man vælger.

Det er noget, vi alle har valgt, og vi står her sammen. Og netop sammenholdet er helt exceptionelt. Talentprogrammet har styrket mig både fagligt og socialt og gjort mig mere livsduelig. Jeg glæder mig, til jeg er færdig på gymnasiet. Men jeg glæder mig ikke til at være færdig på talentprogrammet!" 

PROGRAM

8.45: Kaffe og croissant

9.15 Velkomst v. Dansk Talentnetværk

9.35 Talentudvikling skal prioriteres v. Jens Bundgaard, leder af Aarhus Universitets Dual Career program

10.00 Kaffe

10.15 Why is Self-regulated Learning Important for Talent Development and How Can it be Taught? Prof. Dr. Heidrun Stoeger, Chair Professor of School Research, Regensburg Universitet, præsenterer sin forskning om selvreguleret læring – en aktiv og konstruktiv proces, hvorigennem eleverne lærer at regulere, overvåge og styre egen udvikling. Med udgangspunkt i konkrete uddannelsesprogrammer giver hun indblik i, hvordan lærere og forældre kan tilrette forløb for talentfulde elever.

10.45 SPOR 1: Talentkultur på gymnasiet! Med udgangspunkt i to specifikke indsatser giver Hans Marker og Charlotte Ib et oplæg om, hvordan man skaber en talentkultur på et gymnasium. Oplægsholdere: Hans Marker og Charlotte Ib, gymnasielærere på Sankt Annæ Gymnasium, og Charlotte Ib er desuden projektleder for VM i debat.

SPOR 2: Didaktik – også for de dygtigste Får du udfordret de dygtigste elever i den daglige klasseundervisning? Mangler du ideer til, hvordan du får løftet hele klassen fagligt og får alle elever til at ville stå på tæer? På denne workshop får du præsenteret en didaktik, som er med til at tilgodese de dygtigste elever i klassen med afsæt i en fælles faglig kontekst. De dygtigste elever har også krav på at blive dygtigere, så deres motivation for læring bevares. Der vil være konkrete praksisnære eksempler fra danskundervisningen i det mundtlige såvel som i det skriftlige arbejde i skolen. Oplægsholder: Sarah Søndergaard, lærer på Holbæk Private Realskole

12.00 Frokost + kaffe

12.45 SPOR 1: Talentprojekt Horsens Ambitionen i talentprojekt Horsens er at forbinde aktuel forskning og praksisudvikling med henblik på at opnå ny indsigt på talentområdet, der giver inspiration til den didaktiske værktøjskasse. På workshoppen inviteres du som deltager til at supplere og videreudvikle din pædagogiske praksis, hvad elever med højt læringspotentiale angår, idet talentdagsordenen kalder på en udvidelse af principperne for undervisningsdifferentiering. En styrket talentindsats forudsætter, at de højeste videns- og færdighedsniveauer medtænkes i enhver undervisning, og der gives på dagen eksempler på didaktisk design, som tilgodeser elever med højt læringspotentiale. Oplægsholder: Susanne Rubenius, Projektleder og konsulent i Horsens Kommune

SPOR 2: Opgaver uden ende: En åben tilgang til teoretisk matematik Vi tager udgangspunkt i et skarpt defineret, ubegrænsende matematisk miljø, som I med små, vejledende spørgsmål inviteres til at udforske. Vi starter simpelt for at lade os guide af jeres kreativitet og opfindsomhed mod stadigt større spørgsmål - og forhåbentligt også svar. Med en åben tilgang til undervisning i matematik er det eleverne, der stiller spørgsmålene, og fællesskabet der forsøger at svare, alt imens underviseren observerer, katalyserer og trækker den røde tråd! Vi runder seancen af med en diskussion af, hvad der skete i undervisningen, hvordan man får det til at ske og hvorfor det er givende. Oplægsholder: Mads Friis, ph.d.-studerende ved Københavns Universitet

14.00 SPOR 1: Talentarbejde på en helt almindelig – ualmindelig skole Hvordan hænger talentarbejdet og fagligt udfordrede elever sammen? og hvordan kommer man igang med at arbejde med talenterne på en skole med mange fagligt udfordrede elever? Hvilken betydning har det, at skolen er blevet certificeret science og talentskole? Oplægsholder: Lise Augustesen, lærer, naturfagsvejleder, talentvejleder Vejle Midtbyskole

SPOR 2: Undervisningsdifferentiering i praksis – hvordan og hvorfor? Workshoppen gennemgår en række lavpraktiske eksempler på, hvordan man kan undervisningsdifferentiere og udfordre i praksis i grundskolen – til gavn for alle elever. Medbring egen PC. Oplægsholdere: Rasmus Welling, museumsformidler og forfatter

14.50 Kaffe + kage + frugt

15.00 A Plan? A Policy? A Programme? – it is a Belief Vaughan Davies, skoleleder på Monmouth Comprehensive School i Wales, sætter fokus på, hvordan vi udvikler en (talent)kultur, som inkluderer og motiverer talentet. Og særligt, hvordan kulturen understøtter udviklingen af personlige kompetencer som selvstændighed, robusthed og vedholdenhed blandt alle elever.

15.45 Tak for i dag