ATU | Frivillighed

Frivillighed hos ATU | Midt

ATU | Frivillighed

ATU | Frivillighed er et nyt initiativ, vi har søsat, hvor det er muligt gennem ATU | Midt at engagere jer som ATU'ere i et væld af forskellige projekter og initiativer - både inden for ATU | Midts egne aktiviteter og arrangementer, men også i forskning, projekter og initiativer, der ligger uden for ATU | Midts aktiviteter, men hvor vi hjælper med at skabe kontakt og give ATU'erne mulighed for at engagere sig i videnskabelige og samfundsorienterede aktiviteter, hvorigennem ATU'erne kan tilegne sig faglig og personlig viden, men hvor ATU'ernes engagement også kan være med til at bidrage positivt enten til ATU-fællesskab eller til et andet fællesskab uden for ATU | Midt.

 

Eksempler på ATU | Frivillighed:

  • Tutor på ATU  | Midts Sommercamp
  • Engagement i ekstern forskningsprojekter
  • Deltagelse i øvrige samarbejdsprojekter med eksempelvis StenoMuseet eller andre
  • Tutor til ATU  | Midts kickstartseminarer
  • Studielivsmentorer (For ATU-alumner)