Seminar I: Fordybelsesworkshops på naturvidenskab og ingeniørvidenskab

Aarhus Universitet - forskellige institutter, se mail og nedenstående for at se jeres præcise mødested
Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2019 – men du skal logge ind først.
Afdeling
Herning
Viby
Sidste tilmeldingsfrist
Tirsdag, 30. juni 2020 - 12:00

Medbring: Computer

Workshop 1: Løsninger på klimaproblemerne v/Christoffer Karoff, Institut for Geoscience (Oplæg vil være på engelsk)

Gennem de sidste årtier er det blevet klart, at vores forbrug af kul, olie og gas har ført til en betydelig drivhuseffekt med stigende temperaturer og vandstand til følge.
Geologer arbejder til dagligt med at forstå disse klimaforandringer og med at undersøge, hvordan vi bedst minimerer dem. Det foregår både ved at bruge geologiske arkiver til at undersøge, hvordan klimaet tidligere har ændret sig og ved at bruge satelitobservationer til at undersøge, hvordan klimaet ændrer sig i dag.
Workshoppen vil bestå af et oplæg og et rollespil.
Oplægget vil beskrive, hvordan der kan bruges geologiske arkiver til at undersøge jordens klimahistorie.
 
I rollespillet skal I bruge satelitobserverationer til at argumentere for, om vindmøller eller solpaneler er den bedste alternative energiform i Danmark.
 
Medbring: Computer
 
Mødested: Auditorium for Geoscience: Bygning: 1671, lokale 137 - se kort her: https://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?os=53
 
Max deltagerantal: 20
 
Workshop 2: En introduktion til matematisk analyse anvendt på modellering af aktiekurser v/Jan Pedersen, Institut for Matematik
Løst sagt er en funktion f kontinuert, hvis man kan tegne grafen uden at løfte blyanten, og f er diffentiabel, hvis den er "glat". Men hvordan defineres disse begreber helt præcist? Og hvorfor er det vigtigt at være omhyggelig med at give præcise definitioner?
Mere generelt kan man spørge, om der i det hele taget er brug for abstrakt matematik i en tid, hvor man har store computere, der lynhurtigt kan gennemregne det meste?
Ovenstående spørgsmål er omdrejningspunktet for forelæsningen. Vi vil give præcise definitioner, bevise basale egenskaber stringent og se på konkrete eksempler og anvendelser.
Specielt vil vi studere den mest populære model for aktiekursers udvikling over tid; Black-Scholes modellen. Her viser det sig, at aktiekursen ganske vist er en kontinuert funktion af tiden, men til gengæld er den langt fra diffentiabel. Vi vil indse, at det faktisk er en god egenskab og hermed indikere, at abstrakt matematik er et alafgørende element i modelleringen af en lang række dagligdags fænomener.
I figuren, I finder her, ses en simulation af logaritmen til aktiekursen i en Black-Scholes model.
 
Mødested: Auditorium D3: Bygning: 1531, lokale 215 - se kort her: https://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?os=46
 
Max deltagerantal: 25
 
Workshop 3: Matematik i data og science og machine learning v/Niels Lauritsen, Institut for Matematik
Vi giver smagsprøver på matematikken og dens anvendelser i første semester af den nye data science uddannelse.
Foredraget vil tage udgangspunkt i prikproduktet, som du kender fra vektorer i planen. Forskellen er at vi ser på prikproduktet i højere dimensioner. Det vil blive belyst, hvordan vinklen mellem vektorer i højere dimensioner kan afsløre plagiering i tekster, og hvordan perceptronalgoritmen virker.
Perceptronalgoritmen var en af de første algoritmer i machine learning til at adskille klynger af punkter med en linje (eller en hyperplan, som det hedder i højere dimensioner).
 
Mødested: Auditorium G2, Bygning: 1532, lokale 122 - se kort her: https://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?os=49
 
Max deltagerantal: 25
 
Workshop 4: Byg din egen nano-solcelle v/Lis R. L. PedersenInterdisciplinary Nanoscience Center
Grätzel-cellen er en type solcelle, som er baseret på planters fotosyntese og måske kan fungere som et billigt og mere fleksibelt alternativ til traditionelle Si-baserede solceller.
I øvelsen bygger I selv solceller ved hjælp af dagligdagsmaterialer som termoglas, grafit, bærsaft og TiO2-nanopartikler, som bruges som hvidt farvestof i en lang række kommercielle produkter.
Herefter testes og karakteriseres solcellerne.
 
Mødested: Langelandsgade, Bygning: 1593, lokale 120 - se kort her: https://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?b=1593
 
Max deltagerantal: 14
 
Workshop 5: Jagten på Ny Antibiotika v/Thomas TørringInstitut for Ingeniørvidenskab - Microbial Biosynthesis
Da Alexander Flemming fandt penicillin i 1928, startede det en revolution inden for medicin.
Stadig den dag i dag kommer næsten alt antibiotika og mange anticancer stoffer fra mikroorganismer, og potentialet er stadig enormt.
Under denne workshop vil vi forsøge at finde nye antibiotika-producerende bakterier og diskutere, hvorfor vi konstant er nødt til at finde nye typer af antibiotika.
 
Mødested: Gustav Wieds Vej 10, indgang A. Der vil være nogen til at modtage jer, når I kommer - se kort her: https://goo.gl/maps/61ea4YMsYxa7FUpD8
 
Max deltagerantal: 15

Formål

Seminar I: Fordybelsesworkshops på naturvidenskab og ingeniørvidenskab har blandt andet til formål at give konkrete indblik i de naturvidenskabelige discipliner med afsæt i konkrete cases og herunder at vise nogle af de konkrete metoder, som de forskellige discipliner bringer i anvendelse.
 

Generelt om fordybelsesseminarerne

Fordybelsesseminarerne er struktureret således, at der er 10 seminarer, som I skal vælge 4 af. Der vil være ét fordybelsesvidenskab på Sundhedsvidenskab (HE), hvor I vil kunne vælge mellem forskellige fagområder, og der vil være tre fordybelsesseminarer på Naturvidenskab (ST), hvor I ligeledes vælger mellem en ræke fagområder. Både VIA University College, Humaniora (Arts) og Samfundsvidenskab (BSS) udbyder to fordybelsesseminarer i henholdsvis Aarhus og Herning.

Vi anbefaler meget, at I ikke lader geografi, men interesse afgøre jeres valg mellem de forskellige muligheder.

Som udgangspunkt vil der kun være plads til, at I vælger 4 af de 10 tilbud, men når vi har set fordelingen, kan det godt være, vi åbner for, at man kan tilmelde sig et ekstra.

 

  • Antal deltagere
    105
  • Type
    Obligatorisk