Unge bidrager til spil om corona-krisen og mental sundhed

Forskere bruger nyt corona-spil til at gå i dialog med unge om deres mentale sundhed under corona-nedlukningen. Spillet indgår som en del af et forskningsprojekt, hvor unge sammen med forskere og designere skal udvikle nye former for formidling om mental sundhed, data og teknologibrug.

”For mig har det været den sociale adskillelse - og ikke at kunne se mine venner. Mentalt er det virkeligt hårdt, og du kan ikke udtrykke de samme følelser, som du normalt gør.”

”Jeg føler mig magtesløs - det at skulle vente på at politikerne skal beslutte, hvad du må og ikke må.”

Sådan skrev to unge efter de havde prøvet et spil om corona-virus udviklet af forskere ved Aarhus Universitet. Spillet indgår som en del af projektet CoronaGoHome - den første case i forskningsprojektet Data om dig og de andre - hvor forskere samarbejder med unge om at forstå unges udfordringer under corona-nedlukningen og udvikle viden, der kan anvendes i forbindelse med en næste corona-bølge eller pandemi. I corona-spillet skal de unge være ”corona minister” og tage beslutninger i forbindelse med et corona-udbrud, som kan få store konsekvenser for befolkningens mentale sundhed, økonomi og borgerrettigheder.

”Spillet illustrerer hvor svært det er at håndtere en pandemi, og hvordan forskellige computermodeller kan få indflydelse på de politiske beslutninger. Vi vil gerne inddrage de unge i en dialog om, hvad der havde betydning for deres mentale sundhed under corona-nedlukningen, og hvad der er vigtigt at inkludere i de computermodeller, som politikere i fremtiden skal tage deres beslutninger på baggrund af.” - Jacob Sherson, professor MSO og leder af ScienceAtHome, Aarhus Universitet.

Savnet af venner og struktur på hverdagen
Første version af corona-spillet har allerede været afprøvet af 150 gymnasieelever ved et virtuelt seminar arrangeret af Akademiet for Talentfulde Unge i Region Midtjylland i starten af maj. Forskerne Jacob Sherson og Arthur Hjorth fra ScienceAtHome-centret ved Aarhus Universitet bad i den forbindelse også de unge reflektere over, hvilke ændringer de havde oplevet under corona-krisen. Af udfordringer pegede de bl.a. på savnet af at være fysisk sammen med deres venner og andre mennesker, manglende struktur på hverdagen, den virtuelle undervisning, manglende motivation og negative følelser. Samtidigt fremhævede de også positive oplevelser som mere tid med familien og til at tænke over, hvad der er vigtigt i deres liv.

Forskere og unge mødes i Herning den 30. juni 2020
De unge skal selv være med til at fortolke og arbejde videre med deres besvarelser ved et fagligt og akademisk program på Herning Gymnasium den 30. juni. Her mødes ca. 200 gymnasie- og HF-elever fra Region Midtjylland med forskerne for at diskutere forskellige udfordringer i forbindelse med coronakrisen og udvikle bud på råd og løsninger, der kan hjælpe andre unge. Samtidigt inviterer forskerne de unge med i en videreudvikling af corona-spillet. Et forløb der kommer til at involvere en række gymnasieklasser hen over efteråret 2020. 

CoronaGoHome er en del af et større forskningsprojektet, der vil gentænke forskningskommunikation med unge om mental sundhed, sundhedsdata og teknologibrug. Partnere i projektet er Institut for Folkesundhed (Aarhus Universitet), Forskningsenheden for Almen Praksis, ScienceAtHome (Aarhus Universitet), Science Museerne ved Aarhus Universitet, The Animation Workshop/VIA University College, Akademiet for Talentfulde Unge | Midt og Aarhus Kommune.

Kontakt:   
Jacob Sherson, professor MSO og leder af ScienceAtHome, Institut for Fysisk og Astronomi ved Aarhus Universitet, sherson@phys.au.dk, 28 77 57 65
Anne Harrits, leder af Akademiet for Talentfulde Unge | Midt, anne@atumidt.dk, 28 51 91 53

Yderligere information:
Data om dig og de andre projektet: https://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/bevilling-hvordan-kan-forskningskommunikation-skabe-vaerdi-for-de-unges-liv/
Corona-spillet: www.scienceathome.org/games/corona-minister-game
CoronaGoHome hjemmeside: www.coronagohome.org
ATU-arrangement: https://atumidt.dk/Data_om_dig_og_de_andre_Corona
ScienceAtHome blog: https://www.scienceathome.org/community/blog/corona-minister-in-action/