Seminar C: Erasmus Montanus - introduktion til humaniora

  • Lørdag, 11. marts 2017 - 10:00 til 17:45
  • Aarhus Universitet, Peter Bøgh Andersen Auditorium Finlandsgade 23, Nygaard-bygningen 8200 Aarhus N, bygning 5335, lokale 016 og Aarhus Teater, Teatergaden, 8000 Aarhus C
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2016 – men du skal logge ind først.
  • Afdeling: - Herning - Viby
  • Sidste tilmeldingsfrist: Mandag, 23. januar 2017 - 12:00

Seminar C: Erasmus Montanus - introduktion til humaniora

Seminaret er fælles for hele årgangen, og det er således første gang Herning- og Viby-afdelingen er samlet.

Seminaret indledes med akademisk arbejde på det humanistiske fakultet og afsluttes med en teaterforestilling på Aarhus Teater.

 

Program:

10.00: Kaffe og brød
10.30: Velkomst v/Svend Thorhauge
10.45: Hvad er humaniora, og hvorfor er humanistiske studier særligt vigtige i dag? v/Søren Smedegaard Bengtsen
12.15: Frokost
13.15: Erasmus Montanus på Aarhus Universitet
15.00: Afgang mod Aarhus Teater
16.00: Erasmus MontanusAarhus Teater
17.40: Seminaret er slut, når forestillingen er forbi ca. kl. 17.35.

 

Hvad er humaniora, og hvorfor er humanistiske studier særligt vigtige i dag? 
v/Søren Smedegaard Bengtsen

Humaniora, og humanistiske uddannelser, er vigtigere i dag end nogensinde før. I en hverdag og på et arbejdsmarked, der præges af information mere end viden, og i et multikulturelt verdenssamfund, hvor kulturmøder og værdisammenstød er vilkår for sameksistens, er der et stadig stigende behov for humanister. Humaniora er studiet af mennesket som kulturskabende væsen, og humanistisk videnskab undersøger sociale og kulturelle fænomener som for eksempel moralsk og etisk værdi, demokrati og medborgerskab, sandhed, tro, æstetik, og sprog. Det vil sige de dele af vores eksistens som skaber mening og betydning for os som mennesker, og som vi bygger vores liv og samfund op omkring. Humanioras metode bygger på kritisk analyse og refleksion, som er evnen til at undersøge egne forforståelser og antagelser omkring vores eget og fremmede samfund og kulturer. Den uddannede humanist kan bidrage til samfundet med en dyb faglig viden om de centrale byggestene, der udgør vores egen og andres kulturer, hvilket er en viden, der ikke bygger på normative fordomme, men på en kritisk og selvrefleksiv forståelse af verden. Oplægget vil indkredse det særlige ved humanistiske studier og uddannelser på universitetet i dag, samt præsentere og diskutere, hvad der kan siges at være kendetegnende for den humanistiske metode, som disse uddannelser bygger på. 

Introduktion til Holbergs komedie Erasmus Montanus
v/Erik Exe Christoffersen

Stykket handler om uddannelse og dannelse, og hvad viden kan og skal bruges til i vores sociale fællesskab. Uddannelse er naturligvis for den enkelte, men uddannelse rækker også ud over den enkelte. Og dannelse er en slags socialiseringsproces og en overgang fra individuelle særinteresser til fællesinteresser. Dannelse er en viden, en social kompetence og en sans for, hvad der virker og forbedre den sociale kontekst. Teatret er en form for æstetisk dannelse er et alment sanseligt fællesskab, som jeget oplever, som om det gjaldt for alle.

Hvad kan man bruge en klassiker som Holbergs tekst til? Kan den medvirke til et sådant fællesskab, som skaber en æstetisk socialisering: sans for almene regler, fornuftig adfærd, oplysningen, nytte etc. knyttet til udviklingen af den frigjorte borger.
 
Det afgørende er måske, at stykket handler om at skifte position og forandres, transformeres.
 
Oversættelsen fra en position til en anden er en moderne nødvendighed, og det er ikke tilfældigt, at Erasmus Montanus drejer sig omkring den viden, at jorden er rund. Historisk er det en viden, som muliggør dannelsesrejsen og i videre forstand, at subjektet bliver centrum og dynamo for historiens udvikling. Hvad er dannelse i dag?
 
Formål
Seminar C: Introduktion til humaniora har blandt andet til formål at give et indblik i humanistisk metode og analyse med afsæt i særligt de æstetiske fagdiscipliner og kombineret med en æstetisk oplevelse i praksis, nemlig forestillingen på Aarhus Teater, Erasmus Montanus.
  • Antal deltagere:
  • Lærer: AA
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk