Seminar T: Akademisk idégenerering og problemformulering

Herning Gymnasium, H P Hansens Vej 8, 7400 Herning
Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2022 – men du skal logge ind først.
Afdeling
Herning
Sidste tilmeldingsfrist
Fredag, 28. juni 2024 - 12:00
Hvordan går man fra en undren over et fænomen til at formulere en akademisk undersøgelse? Hvordan stilles et spørgsmål, så det kan besvares akademisk? Hvordan afgrænser man sit emne, så der er en reel chance for at gennemføre undersøgelserne inden for den tid, der er til rådighed? Det og mange andre spørgsmål skal vi arbejde med på dette seminar.
 
Vi begynder seminaret med at indkredse jeres undren over et fænomen og arbejder os gennem en proces, hvor I skal konkretisere jeres undersøgelsesfelt. I processen skal I gøre jer metodeovervejelser, ligesom I også kommer til at arbejde med at omdanne jeres undersøgelsesfelt til en konkret problemformulering.
 
Efter pausen fordeler I jer i workshops, hvor I skal arbejde videre med jeres problemformuleringer. Der vil være forskellige workshops med forskellige fagligheder; sundhedsvidenskabelig, handelsvidenskabelige, samfundsvidenskabelig, naturvidenskabelige og humanistiske. I deltager til den workshop, som giver mening i forhold til jeres undersøgelsesfelt.
 
Workshoplederne, der er ph.d.-studerende ved Aarhus Universitets, vil hjælpe jer med at gøre jeres problemformuleringer endnu skarpere, og I kommer også til at arbejde i grupper, så I kan kvalificere hinandens problemformuleringer.
 
I går herefter i gang med helt konkret at udarbejde jeres egen problemformulering med tilhørende problemstillinger. Til sidst i seminaret påbegynder i arbejdet med en synopsis med metodeovervejelser, som I skal færdiggøre hjemme, inden vi mødes til næste seminar.
 
Program:
16.00: Velkomst - og præsentation 
16.30: Akademisk idégenerering
17.00: Øvelser
17.30: Sandwich
18.00: Workshop med øvelser
19.15: Opsamling på dagen og indledende arbejde med synopsis til næste seminar
19.30: Tak for i dag
 
NB! Medbring computer, papir og skriveredskab
 
Workshopledere er:
 • Humaniora v/
 • Økonomi v/ 
 • Samfundsvidenskab v/
 • Naturvidenskab v/
 • Sundhedsvidenskab v/
 
Formål:
Seminar T: Akademisk idégenerering og problemformulering har blandt andet til formål at give dig redskaber til at gå fra en almindelig undren til et akademisk spørgsmål, der kan besvares på en måde, så andre kan følge og bidrage til processen og at sætte dig i gang med udarbejdelsen af en konkret problemformulering
 • Ansvarlig
  NA
 • Type
  Obligatorisk