Seminar T: Akademisk idégenerering

  • Onsdag, 6. september 2023 - 16:00 til 20:00
  • Viby Gymnasium, Søndervangs Allé 45, 8260 Viby J
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2021 – men du skal logge ind først.
  • Afdeling: - Viby
  • Sidste tilmeldingsfrist: Fredag, 30. juni 2023 - 12:00

Hvordan går man fra en undren over et fænomen til at formulere en akademisk undersøgelse? Hvordan stilles et spørgsmål, så det kan besvares akademisk? Hvordan afgrænser man sit emne, så der er en reel chance for at gennemføre undersøgelserne inden for den tid, der er til rådighed? Det og mange andre spørgsmål skal vi arbejde med på dette seminar.

Vi begynder seminaret med at indkredse jeres undren over et fænomen, og arbejder os gennem en proces, hvor I skal konkretisere jeres undersøgelsesfelt. I processen skal I gøre jer metodeovervejelser, ligesom I kommer også til at arbejde med at omdanne jeres undersøgelsesfelt til en konkret problemformulering.

Efter pausen fordeler I jer i workshops, hvor I skal arbejde videre med jeres problemformuleringer. Der vil være 5 forskellige workshops med forskellige fagligheder; sundhedsvidenskabelig, handelsvidenskabelige, samfundsvidenskabelig, naturvidenskabelige og humanistiske. I deltager til den workshop, som giver mening i forhold til jeres undersøgelsesfelt.

Workshoplederne, der er ph.d.-studerende ved Aarhus Universitets, vil hjælpe jer med at gøre jeres problemformuleringer endnu skarpere, og I kommer også til at arbejde i grupper, så I kan kvalificere hinandens problemformuleringer.

I går herefter i gang med helt konkret at udarbejde jeres egen problemformulering med tilhørende problemstillinger. Til sidst i seminaret påbegynder i arbejdet med en synopsis med metodeovervejelser, som I skal færdiggøre hjemme, inden vi mødes til næste seminar.

Workshopledere er:

Humaniora v/ 

Handelsvidenskab v/

Samfundsvidenskab v/ 

Naturvidenskab v/

Sundhedsvidenskab v/ 

Program:

16.00: Velkomst - og præsentation 

16.30: Akademisk idégenerering

17.00: Øvelser

17.30: Aftensmad

18.00: Workshop med øvelser

19.30: Opsamling på dagen og indledende arbejde med synopsis til næste seminar

20.00: Tak for i dag

NB! Medbring computer, papir og skriveredskab

Formål
Seminar T: Akademisk idégenerering og problemformulering har blandt andet til formål at give dig redskaber til at gå fra en almindelig undren til et akademisk spørgsmål, der kan besvares på en måde, så andre kan følge og bidrage til processen og at sætte dig i gang med udarbejdelsen af en konkret problemformulering
  • Antal deltagere:
  • Lærer: AA
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk