Seminar M: Afslutningsseminar: Fremtidens bæredygtige landbrug

AU Viborg, Aarhus Universitet, Campus Viborg, Blichers Allé 20, 8830 Tjele
Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2022 – men du skal logge ind først.
Afdeling
1-årigt
Sidste tilmeldingsfrist
Søndag, 13. august 2023 - 12:00

Make Farming Great Again...

Hvilken rolle spiller fødevareproduktion og landbrug spiller i den grønne udvikling?

Mange forbinder ikke nødvendigvis landbrug og fødevareproduktion med opfyldelse af klimamål, grøn omstilling, biodiversitet og sunde økosystemer. Tværtimod er landbruget for flere blevet en syndebuk, og den positive fortælling om landbruget kan være svær at få øje på. De gode histoirer findes dog derude - fx på AU Viborg (Aarhus Universitet, Campus Viborg). 

Til dagens seminar vil vi få ny viden om og fordybe os i, hvordan forskning i nye teknologier, bæredygtigt landbrug og fødevareproduktion kan være af afgørende betydning for hele den grønne omstilling.

  • Hvad dækker det over, når vi siger ’Landbrug’ og ’Fødevareproduktion’?
  • Hvorfor er det vigtigt at forske i nye teknologier på disse områder? Hvor er der potentiale for udvikling?
  • Hvilken betydning har landbruget lige nu (både for natur, mennesker og den grønne omstilling), og hvilken betydning kan det få på sigt?
  • Hvad kan og skal fremtidens landbrug og fødevareproduktion?

Program

11.45: Afgang fra Aarhus eller fra Herning. Se busopsamlingssteder i henholdsvis Herning og Aarhus i højre side af skærmen.

13.00: Ankomst AU Viborg (Aarhus Universitet Campus Viborg)

13.15: Velkommen v/Anne Harrits, Akademiet for Talentfulde Unge | Midt

13.20: Introduktionsforelæsning v/Jørgen Eivind Olesen, Institut for Agroøkologi, AU Viborg
Fødevarer er afgørende for vores liv, trivsel og helbred – de er også en del af vores kultur. Det samme gælder den måde fødevarer produceres på.
Ud over udledninger af CO2 fra fossile brændsler er landbrug og fødevareproduktion den væsentligste trussel mod planetens økosystemer.
Omstilling af fødevareproduktionen i en situation med stigende efterspørgsel er helt afgørende for at nå verdens bæredygtighedsmål.
Det er et meget komplekst område, men også et område med utroligt spændende muligheder på mange planer for at udvikle løsninger, der sikrer en bedre verden.
Det er samtidig et område, hvor Aarhus Universitet ligger i spidsen, og hvor vi med vores nye uddannelser får skabt et grundlag for ”real change”.

14.05: Kaffe og fordeling til workshops

14.25: Workshops (I får mulighed for at ønske workshop senere)

17.00: Fælles opsamling

17.30: Slut på det faglige program

18.00: Middag og socialt samvær

19.45: Afgang fra AU Viborg mod Aarhus eller Herning

Workshop 1: Fra affald til bæredygtighed: Hvordan kan små dyr gøre en stor forskel for bæredygtigt landbrug v/Sara Thormose
Insekter kan leve af ting, som vi ikke kan bruge som foder til andre dyr eller mennesker. Derfor kan vi bruge insektlandbrug til at nedsætte klimaaftrykket fra andre dele af produktionskæden samtidig med, at vi producerer bæredygtigt protein m.m.
I denne workshop vil vi se på, hvordan vi avler insekter bæredygtigt, hvordan vi kan bruge insekter til at nedsætte affaldsmængden fra dansk landbrug, og hvilke produkter vi kan få fra insektproduktion.               

Maks antal deltagere: 20 personer

Workshop 2: Klimavenligt grisekød v/Maria Eskildsen
I dag består en stor del af det foder, som bliver givet til danske landbrugsdyr af soja fra Sydamerika. Sojaimporten belaster klimaet i meget høj grad, og derfor er det vigtigt at undersøge alternative løsninger, som efterlader et lavere klimaaftryk.
Deltag i denne workshop og lær mere om bæredygtighedsudfordringer i forbindelse med sojaimport til grise i Danmark – specielt i en økologisk sammenhæng.
I vil komme med på et besøg på AU Viborgs ”økoplatform”, hvor vi lige nu har 150 økologiske grise boende.
Se et forsøg hvor grisene fodres med forskellige proteinniveauer af lokalt produceret protein. 
Hvordan kunne en salgsannonce for det her klimavenlige grisekød se ud? Det vil vi gerne have jeres bud på.
 
Maks antal deltagere: 20 personer

Workshop 3: Gain insight into the significance of soil structure through experiments and µCT (X-ray) images v/Jorge Federico Miranda Vélez & Mansonia P. Moncada
Soil structure is a vital property of the soil, briefly defined as the spatial arrangement of solids, voids and porous matrix. Together with the particle size distribution (the “texture”), soil structure determines a soil’s capacity to conduct water and gases like oxygen and CO2, to restrict/favor the movement of solutes, the growth of plant roots and the diversity of soil biota (microbes, invertebrates, etc.).

The soil structure greatly influences the leaching of various chemicals in agriculture, which ultimately end up in either groundwater or in lakes, rivers, and the ocean. This makes it important to study and understand the soil structure. Through presentation, experiments, and analysis of µCT images you will gain insight into the connection between soil structure, leaching and our environment.
In this workshop, we will demonstrate a benchtop* experiment to illustrate the phenomena of preferential water flow and solute bypass, both of which are determined by soil structure. Afterwards it’s your turn to experiment. You will work with simple analyses of 3D µCT (X-ray) images of soil cores, similar to how it’s done in a research setting. The images, software and instructions will be provided.
 
*Scientific experiment in a controlled environment. 
 
Maks antal deltagere: 10 personer
Workshoppen afholdes på engelsk 

Workshop 4: Hvor neolitisk er du? v/Niels Nørkjær Johansen
Skiftet fra en tilværelse, hvor man udelukkende indsamler, jager og fisker sin mad til én, hvor man også producerer sin mad, er det største skel i menneskehedens historie – og det definerer begyndelsen på den del af forhistorien, som vi kalder neolitikum, eller ”den nye stenalder”.
Landbruget ændrer ikke kun vores mad og økonomi – det ændrer vores kroppe, vores sociale liv, vores identitet og vores tanker; ja, hele vores plads i verden. Men hvor neolitisk er du, jeg og vores samfund egentlig i dag?
Det spørgsmål forsøger vi sammen at besvare i denne workshop.

Maks antal deltagere: 25 personer

Workshop 5: Exploring the World of Plant-Based Food v/Juliana Trindade Martins
This workshop is 100% hands-on. Join the workshop to explore the significance of enhancing everyday dishes with protein-rich legumes. 
Participants will develop their creativity to create well tasting small dishes with grain legumes.

Maks antal deltagere: 25 personer
Workhoppen afholdes på engelsk

Workshop 6: Kultiveret kød – fremtidens bæredygtige kødproduktion v/Margrethe Therkildsen
Kultiveret kød er et bud på en bæredygtig kødproduktion, hvor vi udnytter at muskelceller kan dele sig og udvikle sig til en form for kød med samme proteinsammensætning, som vi kender fra konventionelt kød. På denne workshop vil du blive klogere på, hvorfor vi skal producere kød på en alternativ måde, hvordan vi kan gøre det, og hvornår det bliver muligt, og du skal selv bidrage med ideer til løsninger på nogle af de udfordringer der er, før kultiveret kød er tilgængeligt i supermarkedet.

Max antal deltagere: 25 personer

Workshop 7: Past and Present Sustainability Challenges Along Supply Chains: A View from Brazil v/Georg Fischer
This workshop explores sustainability challenges within supply chains, with a specific focus on Brazil. It introduces key aspects of Brazil's environmental policy with a particularly emphasis on deforestation and its global ramifications, which have important implications for Danish and European imports. Tracing Brazil's historical trajectory, we delve into the intricacies of land-use change and large-scale "Soyification".
The workshop also evaluates potential consequences of policy measures such as the EU-Mercosur trade agreement currently under discussion as well as the EU Regulation on deforestation-free products, which is currently in its initial stage of implementation. We further analyze strategies of social movements to mobilize around deforestation within supply chains. By fostering discussions through a perspective of the environmental humanities and political ecology, this workshop underscores the significance of supply chain sustainability for Denmark's agricultural production model and the promotion of ethical consumption practices.
 
Maks antal deltagere: 25 personer

Workshoppen afholdes på engelsk

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vi arrangerer jeres sidste ATU-seminar i samarbejde med Aarhus Universitet og andre partnere.

Det bliver en dag med spændende forelæsninger, lærerige workshops, drøftelser på tværs af fagligheder, holdninger og interesser, og vi glæder os til at arrangere seminaret for jer.
 
Vi sørger for kaffe og kokosmakroner i løbet af seminaret, og vi regner med, at I deltager med det engagement, som vi har set så tit igennem jeres forløb på ATU.
 
Så bliver det et brag af en afslutning.
 
Dagens faglige indhold slutter kl. 17.30, og så stabler vi i fællesskab en god afslutningsmiddag sammen for hinanden, hvor maden bliver serveret, men hvor I iøvrigt er med til at definere indholdet og skabe den gode ATU-stemning.
  • Type
    Obligatorisk