Seminar B: Team og samarbejde

 • Torsdag, 30. marts 2023 - 16:00 til 20:00
 • Viby Gymnasium, Søndervangs Allé 45, 8260 Viby J
 • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2022 – men du skal logge ind først.
 • Afdeling: - HF
 • Sidste tilmeldingsfrist: Mandag, 20. marts 2023 - 12:00

Team og Samarbejde

Vi skal arbejde med vores roller i teamsamarbejde og på at få et reflekteret og bedre kendskab til os selv og måden, vi interagerer med andre mennesker på. Vi skal blive bevidste om, hvordan vi kan være med til at spille andre gode.

Forud for seminaret skal alle udfylde et onlineskema til brug for at udarbejde en personlighedsprofil, som udleveres på seminaret. 

Det bliver rigtig godt, og der er grundlag for mange nye indsigter.

Glæd jer!

Program
16.00: Velkomst v/Akademiet for Talentfulde Unge
16.05: Workshop om personlige styrker, potentialer og om persontypeprofiler
17.30: Aftensmad
18.00: Workshop om personlige styrker, potentialer og om persontypeprofiler
19.55: Afrunding v/Akademiet for Taletnfulde Unge
20.00: Tak for i dag.

Profilen tager afsæt i personlighedsmodel, som blev udviklet af den schweiziske psykolog Carl G. Jung. Jung mente, at vi som mennesker tenderer mod bestemte handlemønstre, fordi vi fortrækker noget frem for noget andet. I kan eksempelvis prøve at folde armene omvendt af, hvad I plejer, og så mærke efter, hvor afslappet det er. På samme måde mente Jung, at nogle slappede mest af for sig selv, andre mest sammen med andre. De første kaldte han introverte, de andre ekstroverte. Ligeledes mente han, at nogle helst traf beslutning ved at tænke sig frem, mens andre mærkede efter i maven. Det interessante er, at det over tid er ret stabilt, hvad vi gør. Hvis man kombinerer de to akser med hinanden får man fire typer, som man kan genkende noget af sig selv i. Og mere i nogle af typerne end i andre. Der er ingen typer, der er bedre end andre, til gengæld er det ret praktisk at kende sig selv. Også gennem en typologi.
 
Discovery Personprofilen udfyldes på nettet og resulterer i 22 siders lang rapport med følgende kapitler:
 • Personlig stil, interaktion med andre, at tage en beslutning
 • Vigtige styrker og svagheder
 • Betydning for teamet
 • Kommunikation
 • Mulige blinde pletter
 • Modsætningen
 • Forslag til personlig udvikling
 • Ledelse
 • Ledelsesstil
 • Discovery profilens psykologiske grundlag

Formål
Seminar B: Team og samarbejde har blandt andet til formål at give jer indsigt i kommunikative strukturer i organisationer og give jer redskaber til at styrke og forbedre jeres samspil med andre mennesker.

 

 • Antal deltagere:
 • Lærer: RSL
 • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk