Seminar G: Fremtidens psykiatri. Fordybelsesseminar på sundhedsvidenskab

  • Mandag, 5. september 2022 - 16:00 til 20:00
  • Aarhus Universitet, Lille anatomisk auditorium, bygning 1231, lokale 424, Wilhelm Meyers Alle, 8000 Aarhus C
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2021 – men du skal logge ind først.
  • Afdeling: - Herning - Viby
  • Sidste tilmeldingsfrist: Fredag, 15. juli 2022 - 12:00

Fremtidens psykiatri

Ifølge Psykiatrifonden udgør psykiske sygdomme en fjerdedel af den samlede sygdomsbyrde i Danmark, hvilket er mere end både kræft og hjerte- karsygdomme.

Psykisk sygdom koster – både for samfundet, for de pårørende og ikke mindst for det enkelte individ, hvor omkostningerne er dels økonomiske og dels menneskelige. Der er derfor en stor interesse i at forbedre psykiatrien, så patienterne får den bedst mulige og mest effektive behandling.

I dette seminar starter vi med en fælles introduktion, hvor vi skal høre om den nyeste viden inden for psykiske sygdomme. Efterfølgende er der mulighed for at anskue, debattere og diskutere emnet i to workshops med inspirerende fagpersoner, som alle i deres arbejde er med til at skabe fremtidens psykiatri.  

Program

16.00: Velkomst v/Jemila Peter Gomes, PhD-studerende, Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet
16.10: Introduktionsforelæsning v/professor Ditte Demontis, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet
16.40: Fordeling i workshops
16.45: Workshop runde 1
17.30: Aftensmad
18.15: Fordeling i workshops
18.20: Workshop runde 2
19.05: Tilbage i plenum
19.10: Paneldebat
19.50: Opsamling
20.00: Tak for i aften
 

Workshop 1: Kunstig Intelligens og Psykiatri v/Erik Perfalk, læge og PhD-studerende, Afdeling for Depression og Angst, Aarhus Universitetshospital

Workshop 2: Psykiatrien i samfundet v/ Jacob Klærke, læge i Børne- og Ungdomspsykiatri og regionsrådsmedlem

Workshop 3: Esport i rehabiliteringen af domsanbragte i retspsykiatrien v/Morten Trier Josefsen, Pædagog, certificeret esport instruktør, konflikt coach og deeskaleringsinstruktør.

 

I skal deltage i 2 ud af de 3 forskellige workshops, og I har modtaget en mail med et link, hvorpå I kan tilkendegive, hvilke 2 workshops I helst vil deltage i. Hvis I ikke tilkendegiver noget, er vi trygge ved, at I glæder jer til at deltage i de 2 workshops, vi sætter jer i:-).
 
Formål

Seminar G: Fordybelsesseminar på sundhedsvidenskab har blandt andet til formål at give konkrete indblik i sundhedsvidenskabelige studier, deres samspil og nogle af de dilemmaer, man kan møde inden for medicinsk forskning.

Generelt om fordybelsesseminarerne

Fordybelsesseminarerne er struktureret således, at der er 10 seminarer, som I skal vælge 4 af. Der vil være ét fordybelsesvidenskab på Sundhedsvidenskab (HE), hvor I vil kunne vælge mellem forskellige fagområder, og der vil være tre fordybelsesseminarer på Naturvidenskab (ST), hvor I ligeledes vælger mellem en ræke fagområder. Både VIA University College, Humaniora (Arts) og Samfundsvidenskab (BSS) udbyder to fordybelsesseminarer i henholdsvis Aarhus og Herning.

Vi anbefaler meget, at I ikke lader geografi, men interesse afgøre jeres valg mellem de forskellige muligheder.

Som udgangspunkt vil der kun være plads til, at I vælger 4 af de 10 tilbud, men når vi har set fordelingerne kan muligheder for yderligere deltagelse opstå.

FordybelseE2022-2
  • Antal deltagere: 100
  • Lærer: AA
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk