Seminar H: Fordybelsesworkshops på VIA University College

  • Onsdag, 14. september 2022 - 16:00 til 19:30
  • VIA University College - Campus Herning - Bygning A. Birk Centerpark 5, 7400 Herning.(hovedindgang).
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2021 – men du skal logge ind først.
  • Afdeling: - Herning - Viby
  • Sidste tilmeldingsfrist: Fredag, 15. juli 2022 - 12:00

Uddannelser mellem teori og praksis

En professionsbacheloruddannelse er i modsætning til de akademiske og analytiske uddannelser oftest rettet mod et bestemt erhverv.

Uddannelserne kobler mellem praksisnær teori på uddannelsesinstitutionen og teorinær praksis, når de studerende er i praktik, og de er sammesat af både teoretisk og praktisk undervisning.

Det betyder, at de studerende veksler mellem uddannelse, der foregår på en uddannelsesinstitution og praktik inden for en profession fx en virksomhed, en skole, et sygehus, en kommune eller en klinik. Der findes professionsbacheloruddannelser inden for mange erhvervsområder, både offentlige og private.

På dette fordybelsesseminar sætter vi fokus på vidensdelen inden for en professionsuddannelse og prøver kræfter med konkrete undervisningsformer.

Workshop 1: Strategic Design Practice v/René Claus Larsen

Kom til en kreativ workshop og få en introduktion til vores forskning inden for Design Thinking feltet. Ved VIA Design i Herning har to forskere videreudviklet begrebet Design Thinking til også at omfatte forretningsforståelse og strategi.
 
Strategic Design Practice, som det nye begreb hedder, skal sikre, at designprocessen ikke kun handler om at generere idéer, men at det også ender i løsninger. Allerede i idégenereringsfasen skal man tænke i mulige slutprodukter.
 
På denne workshop vil du afprøve elementer i Design Thinking, hvilket vil give dig et fint indblik i hvordan man konceptudvikler ved brug af kreative teknikker.
 
Deltagerbegrænsning: 35 personer

Workshop 2: Ansvarligt forbrug og Produktion v/Hanne Bøttcher, Lektor / Associate Professor & Vera Friis

Denne workshop tager sit udgangspunkt i VIA’s Tekstillaboratorium & FN’s Verdensmål nr. 12 ”Ansvarligt forbrug og Produktion”.

Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducerer vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på.

Vi vil på workshoppen derfor tale om kvalitet som en del af verdensmålets vigtige parametre og sammen forstå kvalitet ud fra teorien ”Lang Holdbarhed ”Hvad forstår vi egentligt ved kvalitet i vores tøj, og kan vi overhovedet måle kvalitet?

Workshoppen giver dig indblik i at forstå begrebet kvalitet i beklædning og ikke mindst forståelsen af at måle kvalitet i VIA’s enestående Tekstillaboratorium.

Deltagerbegrænsning: 16 personer.

Program 

16.00-16.05: Check-in i fællesarealet i Bygning C
16.05-16.30: Oplæg om professionsbacheloruddannelser og VIA University College, Auditorium C
16.30-17.30: Workshop
17.30-18.00: Aftensmad
17.45-19.15: Videre arbejde i og afrunding af workshop
19.25-19.30: Afslutning v/ATU i Auditorium C
19.30-20.00: Spændende rundvisning på VIAs campus og info om uddannelserne (frivilligt) – fælles start i bygning C

Formål

Hvor vil du sætte dit aftryk? har blandt andet til formål at give jer indsigt i professionsuddannelsernes vidensdannelse og praksisformer med afsæt i konkrete uddannelser.

Generelt om fordybelsesseminarerne

Fordybelsesseminarerne er struktureret således, at der er 10 seminarer, som I skal vælge 4 af. Der vil være ét fordybelsesvidenskab på Sundhedsvidenskab (HE), hvor I vil kunne vælge mellem forskellige fagområder, og der vil være tre fordybelsesseminarer på Naturvidenskab (ST), hvor I ligeledes vælger mellem en ræke fagområder. Både VIA University College, Humaniora (Arts) og Samfundsvidenskab (BSS) udbyder to fordybelsesseminarer i henholdsvis Aarhus og Herning.

Vi anbefaler meget, at I ikke lader geografi, men interesse afgøre jeres valg mellem de forskellige muligheder.

Som udgangspunkt vil der kun være plads til, at I vælger 4 af de 10 tilbud, men når vi har set fordelingen, kan det godt være, vi åbner for, at man kan tilmelde sig et ekstra.

FordybelseE2022-2
  • Antal deltagere: 41
  • Lærer: AA
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk