Seminar C: Introduktion til samfundsvidenskab

  • Mandag, 12. april 2021 - 16:00 til 20:00
  • Online - deltag fra din computer. Link udsendes senere.
  • Afdeling: - Viby
  • Sidste tilmeldingsfrist: Torsdag, 1. april 2021 - 12:00

Samfundsvidenskaben og dens metoder

Hvad er den samfundsvidenskabelige metode, og hvad kan man bruge den til?

I vil på seminaret blive introduceret til samfundsvidenskaben gennem forskellige samfundsvidenskabelige metoder, og på den måde vil vi forsøge at vise, hvad der adskiller den samfundsvidenskabelige metode fra bl.a. naturvidenskaben og humaniora.

Efter en generel introduktion, vil tre Ph.d.-studerende, der repræsenterer forskellige fagligheder inden for samfundsvidenskaben præsentere tre forskellige metodiske tilgange med udgangspunkt i konkrete eksempler fra deres Ph.d.-projekter. I vil efter den fælles introduktion blive delt ud i grupper, hvor I får mulighed for selv at arbejde mere i dybden med de metodiske tilgange, styret af de tre Ph.d.-studerende.  

Program

16.00: Introduktion til Aarhus BSS (hvilke uddannelser og fagligheder er placeret her)
           Kort introduktion til: hvad er samfundsvidenskabeligmetode, hvorfor er det vigtigt?

16.15: Workshop 1: Et kig ind i magtens maskinrum v/Amalie Trangbæk
Hvis jeg spørger dig, hvad statsministeren hedder, og hvem kulturministeren er, så kender du garanteret svaret. Men hvad med dem, der står lige bag politikerne? Ved du, hvem topembedsmændene og de særlige rådgivere er? Eller hvad de laver?

Topembedsmænd er kendetegnet ved at være diskrete og næsten usynlige i offentligheden. Men i ministerierne spiller de en væsentlig rolle som forbindelsen mellem det administrative og det politiske. De er med til at oversætte ministerens ønsker, men omvendt også med til at forklare embedsværkets indstillinger til ministeren. I denne workshop får du et indblik i magtens maskinrum. Vi skal kigge nærmere på, hvordan sammenspillet mellem ministre og de øverste embedsmænd foregår. Foredraget fokuserer på den danske centraladministration, og vi vil bl.a. komme ind på, hvilke normer embedsmænd forventes at følge. 

17.10: Pause

17.15: Workshop 2: Velfærdsstaten under pres v/Tobias Varneskov
Workshoppen handler om velfærdsstaten. Velfærdsstaten har været under reformpres i flere årtier. Den har på den ene side et indbygget udgiftspres, der gør reformer nødvendige og det svært for politiske partier at finde penge til at gennemføre nye velfærdsinitiativer. Omvendt er det vanskeligt for enhver regering at rulle velfærdsstaten tilbage, da den nyder en enorm vælgermæssig opbakning. Politiske partier er med andre ord fanget i et krydspres og tilsyneladende efterladt med et begrænset, politisk handlerum. 

Men der er trods alt gennemført markante reformer af velfærdsstatens nøgleordninger i de seneste årtier. Både i Danmark og i andre udviklede velfærdsstater. Oplægget vil således give jer en indføring i nutidens velfærdspolitik samt hvilke faktorer, der er årsager til velfærdsstaternes udvikling. Spørgsmål som; (1) hvorfor er reformer af velfærden politisk risikable, (2) hvordan kan reformer alligevel designes og gennemføres – uden store vælgermæssige tab, og (3) er der områder inden for velfærdsstaten, der er sværere at reformere end andre (fx arbejdsmarkeds- vs. sundhedspolitik), vil blive behandlet. Oplægget giver mulighed for at få et stærkere indblik i partiernes kamp om velfærdsstaten. 

18.10: Pause

18.40: Workshop 3: Kan man uddanne sig til entreprenørskab?v/Inge Birkbak Larsen
Workshoppen handler om entreprenørskab i Danmark. På trods af stort fokus har selvstændig erhvervsvirksomhed og iværksætteri i Danmark været faldende i flere år. Det er vigtigt for udviklingen og velstanden i et land, at der er en stærk entreprenørskabskultur, da en sådan danner grundlag for at innovationer materialiseres i produkter og virksomheder - og i sidste ende i arbejdspladser.

Workshoppen lægger op til en diskussion af, hvilken rolle de videregående uddannelser kan spille i skabelsen af en stærk entreprenørskabskultur i Danmark. Vi vil bl.a. diskutere, hvad begrebet entreprenørskab dækker over, og hvad det vil sige at være entreprenør. I vil blive introduceret til nogle af de metoder, hvorpå forskerne forsøger at få indsigt i, hvorvidt entreprenørskabsundervisning skaber de ønskede resultater. Workshoppen giver dermed indblik i nogle af de grundlæggende problemstillinger, som de videregående uddannelser står overfor i forsøget på at bidrage til en styrket entreprenørskabskultur i Danmark.

19.35: Fælles opsamling og spørgsmål

19.57: 3 refleksioner og erkendelser over dagens læring

20.00: Tak for i aften

Formål
Seminar C: Introduktion til samfundsvidenskab har blandt andet til formål at give jer en indsigt i konkrete samfundsvidenskabelige metoder som eksempler på cases, man kan beskæftige sig med på samfundsvidenskab.

  • Antal deltagere:
  • Lærer: AA
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk