Seminar J: Samfundsvidenskabelige fordybelse

Campus Herning, Aarhus Universitet, Birk Centerpark 15, lokale 2002, 7400 Herning
Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2022 – men du skal logge ind først.
Afdeling
1-årigt
Sidste tilmeldingsfrist
Søndag, 13. august 2023 - 12:00

Samfundsvdenskabeligt fordybelsesseminar

v/John Vestergaard Olesen, Institut for Forretningsudvikling og Teknoligi, Institut for Virksomhedsledelse - ICOA - Interdisciplinary Center for Organizational Architecture, Aarhus Universitet

Der har den seneste tid været sagt og skrevet meget om de nye ejendomsvurderinger – et arbejde, der startede for mere end 10 år siden, og som vurderingsstyrelsen siden 2018 har stået i spidsen af. Senest er der under stor offentlig debat i efteråret 2023 udsendt nye ejendomsvurderinger til en lang række af landets boligejere med stor utilfredshed til følge hos en lang række af de berørte interessenter. 
 
I dette fordybelsesseminar vil vi se nærmere på 
 
hvilke udfordringer der er med at lave en bare nogenlunde præcis vurderingen, 
hvilke typer data, såvel kvalitative som kvantitative, en ejendomsvurdering bør tage udgangspunkt i
hvilke data der umiddelbart er adgang til
 
Vi vil med udgangspunkt i historiske data og statistiske værktøjer estimere en state of the art prisdannelsesmodel på ejerlejlighedsmarkedet i det centrale Aarhus – en model, der kan benyttes af såvel Vurderingsstyrelsen men også ejendomsmæglere og øvrige aktører på boligmarkedet.
 
Seminaret slutter med, at modellen fortolkes og dens kvalitet vurderes.
 
Program:
16.00: Velkomst v/ATU | Midt
16.05: Forelæsning
           Gruppearbejde
17.30: Pause
18.00: Gruppearbejde og refleksioner
19.30: Tak for i dag
 

Formål

Seminar J: Samfundsvidenskabelig fordybelse blandt andet til formål at give jer et eksempel på klassisk samfundsvidenskabelig analyse med afsæt i en konkret case.

 

Generelt om fordybelsesseminarerne

Fordybelsesseminarerne er struktureret således, at der er 7 seminarer, som I skal vælge 3 af. Der vil være to fordybelsesseminarer på Naturvidenskab (ST), hvor I skal vælge mellem en ræke fagområder. Både VIA University College, Humaniora (Arts) og Samfundsvidenskab (BSS) udbyder to fordybelsesseminarer i henholdsvis Aarhus og Herning.

Vi anbefaler meget, at I ikke lader geografi, men interesse afgøre jeres valg mellem de forskellige muligheder.

Som udgangspunkt skal I vælge 3 ud af de 8 tilbud, men når vi har set fordelingen, vil der være god mulighed for, at I kan vælge flere seminarer ved at skrive til info@atumidt.dk

  • Antal deltagere
    30
  • Type
    Obligatorisk