Seminar V: Akademisk feedback

Viby Gymnasium, Søndervangs Allé 45, 8260 Viby J
Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2015 – men du skal logge ind først.
Afdeling
Viby
Sidste tilmeldingsfrist
Fredag, 30. juni 2017 - 12:00

Seminar T, U og V hænger tæt sammen, så det er meget vigtigt, at I kan komme til alle.  (Men hvis en studietur forhindrer det ene eller det andet seminar, er der stadig stort udbytte af de enkelte seminarer hver for sig). Der vil være fem sideløbende workshops, som breder sig over naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige, humanistiske, handelsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige områder. I valgte jer ind på workshop i august.

På Seminar T i september skal I præsentere en problemstilling, som I vil arbejde med som afslutning på jeres forløb. I arbejder med at præcisere jeres individuelle problemstillinger i grupper på den enkelte workshop. På universitetet vil I komme til at arbejde meget i læsegrupper og med egne problemstillinger. Formålet med denne workshop er at forberede jer på den arbejdsform.

Seminar V, indledes med, at I læser de projektbeskrivelser, I har taget med til hinanden. Herefter skal I give en mundtlig præsentation af jeres arbejde med jeres problemstillinger. I præsenterer jeres arbejde i grupper, så det er væsentligt, at I både er velforberedte og har store lyttende ører undervejs.

Jeres problemstilling må gerne ligge tæt op ad jeres SRP, men det er hverken nødvendigt eller et krav.

Workshopledere:

Program

16.00: Fælles velkomst

16.15: Læsning af de andres projektbeskrivelser

17.15: Aftensmad

18.00: Fremlæggelse i grupper

20.00: Tak for i aften

Formål
Seminar V: Akademisk feedbacks formål er 3-delt. I skal vise, at I kan afgrænse og fremlægge en akademisk problemstilling både skriftligt og mundtligt. I skal vise, at I kan læse de andres skriflige projektbeskrivelser "indad" og dermed give den konstruktive feedback, som gør, at de kan gå hjem og styrke både undersøgelse, argument og formidling. Endelig kan I få stort udbytte af at iagttage forskellene i, hvordan I hver især går forskelligt til værks, når I giver hinanden konstruktiv feedback og herigennem styrke jeres egne evner til at gøre andre bedre.

  • Type
    Obligatorisk