Seminar C: Introduktion til Natural Sciences (naturvidenskab)

Herning Gymnasium, H P Hansens Vej 8, 7400 Herning
Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2023 – men du skal logge ind først.
Afdeling
Herning
Sidste tilmeldingsfrist
Torsdag, 14. marts 2024 - 12:00

Hvad er Natural Sciences (naturvidenskab)? Hvordan adskiller det sig fra de andre fakulteter?
Hvem læser der? Hvem forsker der? Og hvad laver de egentlig?

Efter denne aften kan du danne dig svar på disse spørgsmål. Du vil høre lidt generelt om det naturvidenskabelige fakultetet, du vil møde en forsker, du vil snakke med studerende, og du får selv fingrene ned i noget af det faglige stof, der er karakteristisk for naturvidenskab.
 
Program
16.00: Velkomst

16.05: Introduktionsforelæsning v/Mads Bendixen, The Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center, Aarhus Universitet
I kampen mod klimakrisen er naturvidenskaben afgørende for at afdække de komplekse mekanismer, der styrer klimaet. Fra den nøjagtige måling af drivhusgasniveauer og deres indvirkning på atmosfæren til forståelsen af jordens geologiske processer er naturvidenskabens rolle central. Men udover forståelse af klimaet er naturvidenskaben også central i løsningen af klimakrisen. Den naturvidenskabelige forskning omhandler bl.a. nye molekylære strukturer, kemiske reaktioner og termodynamik.

Aarhus Universitets naturvidenskabelige uddannelser er engageret i at udforske og udvikle innovative teknologier og nye naturvidenskabelige erkendelser, der kan tackle klimaforandringerne. Det indebærer anvendelse af biologiske, fysiske og kemiske processer og udvikling af bæredygtige løsninger, der kan implementeres på stor skala. Specielt er naturvidenskaben garant for forståelse af klimaet og dermed grundlaget for at vurdere – og til tider afgrænse - vores klimapolitiske handlemuligheder. Det naturvidenskabelige perspektiv er faktisk afgørende for at evaluere effektiviteten af potentielle løsninger. Ved at kombinere teoretisk viden med praktisk anvendelse kan forskere bidrage til at skabe realistiske og gennemførlige metoder til at reducere CO2-udledninger, udvikle alternative energikilder og opnå en mere bæredygtig fremtid.

I dette foredrag vil vi kigge nærmere på, hvordan nye teknologier med fundament i naturvidenskabelig forskning kan få betydning i fremtidens kamp mod klimaforandringer.

17.00: Pause med sandwich - husk en drikkedunk
17.30: Vælg én af fire forskellige workshops.
19.30: Tak for i aften. Seminaret afsluttes i de respektive workshops
 
Workshop 1: Algoritmisk bias v/Anneka Thiesson
I workshoppen skal der arbejdes med nogle af de grundlæggende etiske problemstillinger inden for AI og Machine Learning. I skal undersøge, hvordan bias kan påvirke algoritmer, og I skal se på eksempler fra den virkelige verden, hvor bias har medført problematiske resultater.
 
Fag: Teknologi, informatik, samfundsfag
 
Workshop 2: Epigenetik - derfor er du, hvad din mormor spiste v/Josephine Lundby
Emnet for workshoppen er 'epigenetik'. Epigenetik er et relativt nyt begreb, som bygger bro mellem to velkendte fænomener: Arv og miljø. I workshoppen vil det blive forklaret, hvordan epigenetikken fungerer i vores celler, og der vil blive undervejs blive inddraget både historiske og nutidige eksempler, der kan belyse, hvordan epigentik har betydning for alle vores liv.
 
Fag: Biologi, bioteknologi
 
Workshop 3: Retsmedicinsk forskning - de døde hjælper de levende v/Signe Sif Hansen
Udviklingen af nye metoder er en essentiel del af den retsmedicinske verden, og uundværlig for at politiets arbejde forfines, og her kommer retsmedicinsk forskning ind i billedet. Verden bliver hele tiden mere og mere kompleks. Vi får adgang til mere og mere data fra gerningssteder, gerningspersoner og fra ofre, og den data skal selvfølgelig udnyttes til forbedre politiets efterforskning, men hvordan gør vi det? 
Vi skal kigge på forskellige problemstillinger inden for retsmedicin, og ud fra det skal I arbejde med at udtænke og designe jeres eget forskningsprojekt, der kan kaste endnu mere lys på, hvad der er sket og dermed fremme opklaringsarbejdet.
 

Formål
Seminar C: Introduktion til naturvidenskab har blandt andet til formål at give jer en indsigt i konkrete naturvidenskabelige metoder som eksempler på cases, man kan beskæftige sig med på naturvidenskab.

 

  • Type
    Obligatorisk