Seminar P: Citizen Science

  • Onsdag, 1. marts 2023 - 16:00 til 20:00
  • Aarhus Universitet - mere info følger
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2021 – men du skal logge ind først.
  • Afdeling: - Herning - Viby
  • Sidste tilmeldingsfrist: Lørdag, 31. december 2022 - 12:00

Citizen Science - Borgervidenskab

Projekter, hvor frivillige samarbejder med forskere om at besvare ægte, virkelig og relevante spørgsmål

Citizen Science er videnskabelige forskningsprojekter, hvor du som 'almindelige borger' - SOM ATU'er - inviteres til at hjælpe med at forske.

Citizen Science forskningsprojekter kan være inden for flere forskellige videnskabelige emner og fakultære opdelinger, og som borger - SOM ATU'er - har du  mulighed for at engagere og involvere dig på forskellig vis og i forskellige niveauer inden for en række forskellige Citizen Sceince Forskningsprojekter.

Til dagens seminar får I først et indblik i 'videnskabeligt medborgerskab, i forskningsformidling og på, hvilken indvirknibng forskning har i samfundet.

Herefter får I kendskab til Citizen Science som forskningsmetode, og efter pausen vil I kunne møde en række forskellige forskningsprojekter, der netop gør brug af Citizen Science som metode til at kvalificere den respektive forskning og til at sikre relevansen.

De forskellige forskningsprojekter vil udover at fortælle om forskningen give mulighed for, at I som ATU'ere kan engagere jer på forskellig vis i deres forskellige projekter.

Måske er der nogle af jer, der gerne vil være med til at indsamle naturvidenskabelige data, andre vil måske gerne være med til at interviewe informanter i et samfundsvidenskabeligt projekt og andre igen har måske lyst til at være med til at udarbejde forskningsspørgsmålene til et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, og endnu andre drømmer måske allerede nu om at være så meget med i et forskningsprojekt, at I er med til at skrive de videnskabelige artikler på baggrund af dataindsamling og den videnskabelige analyse.

Program

16.00: Velkomst v/Anne Harrits, ATU Midt

16.05: Involvering i et Citizen Science projekt - hvad har det betydet? v/Kristian Dahlmann Odderhede

16.15: Videnskabeligt medborgerskab og 'research impact' v/Kristian Hvidtfeldt
Videnskab er en vigtig del af det moderne samfund. Videnskab bidrager til vækst og velfærd, og videnskabelig viden danner grundlag for beslutninger på personligt og politisk plan.
Alle samfundsborgere har derfor både rettigheder og pligter i forhold til videnskaben, men der er forskellige måder at forholde sig til ideen om et videnskabeligt medborgerskab.
Jeg sætter fokus på tre former for videnskabeligt medborgerskab, henholdsvis det dannende, det dialogiske og det deltagende.

16.35: Citizen Science som forskningsmetode og demokratisk dannelse v/Gitte Kragh
Citizen science er mange ting og kan mange ting. Det hjælper videnskaben inden for mange forskellige felter; fra biologi, fysik og klimaforskning til arkæologi, sprog og medicin. Samtidigt bidrager citizen science til demokratiseringen af videnskab. Såkaldte ’almindelige mennesker’ (ikke-forskere) kan deltage i videnskabelige projekter og derved både bidrage til og påvirke projektet samt selv få videnskabelig indsigt. 

16.55: Pause + fordeling

17.00: Citizen Science - præsentation af forskningsprojekter - runde 1

17.40: Pause + sandwich

18.15: Citizen Science - præsentation af forskningsprojekter - runde 2

18.55: Pause + fordeling

19.00: Citizen Science - præsentation af forskningsprojekter - runde 3

19.40: Pause

19.45: Fælles opsamling og hvad nu?

20.00: Tak for i dag

Forskningsprojekter, I kan møde på dagen:

- mere info følger...

Formål

Seminar P: Citizen Science har til formål at give indblik i Citizen Science som anvendt forskningsmetode samtidig med, at I møder en række igangværende forskningsprojekter eller forskningsprojekter in spe, som I både får indblik i, og som I kan engagere jer mere eller mindre i, så I får konkrete erfaringer med det at bedrive forskning.

  • Antal deltagere:
  • Lærer: RSL
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk