Seminar U: Akademisk feedback

Herning Gymnasium, H P Hansens Vej 8, 7400 Herning
Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2020 – men du skal logge ind først.
Afdeling
Herning
Sidste tilmeldingsfrist
Torsdag, 30. juni 2022 - 12:00
I skal til dette seminar medbringe et jeres færdige synopsis, der indeholder jeres problemformuleringer, metodeovervejelser, teoretiske overvejser samt overvejelser om projektet i sin helhed i seks udskrevne eksemplarer.
 
Efter en introduktion til både at give og modtage konstruktiv akademisk feedback skal I i mindre grupper læse hinandens medbragte arbejde og forberede jer på at give feedback til hinanden.
 

Workshopledere er:

Humaniora v/ Valdemar Nielsen Pold, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet

Handelsvidenskab v/Jonathan David Jensen, Institut for virksomhedsledelse, Aarhus Universitet 

Samfundsvidenskab v/ Mads Kock Pedersen, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Aarhus Universitet 

Naturvidenskab v/Jakob Dall Asmussen, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

Sundhedsvidenskab v/ Jemila Peter Gomes, Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet 

 

Program:
 
16.00: Introduktion til akademisk feedback
 
16.15: Læsning af synopser
 
17.00: Sandwich
 
17.30: Akademisk feedback på synopser
 
19.30: Tak for i aften
 
 
Formål
Seminar U: Akademisk feedbacks formål er 3-delt. I skal vise, at I kan afgrænse og fremlægge en akademisk problemstilling både skriftligt og mundtligt. I skal vise, at I kan læse de andres skriflige projektbeskrivelser "indad" og dermed give den konstruktive feedback, som gør, at de kan gå hjem og styrke både undersøgelse, argument og formidling. Endelig kan I få stort udbytte af at iagttage forskellene i, hvordan I hver især går forskelligt til værks, når I giver hinanden konstruktiv feedback og herigennem styrke jeres egne evner til at gøre andre bedre.
  • Type
    Obligatorisk