Seminar X: Afslutningskonference 2017: Trivsel, læring og præstation

 • Lørdag, 18. november 2017 - 14:00 til 20:00
 • Aulaen, Bygning 1412 - Nordre Ringgade 4, 8000 Aarhus C
 • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2015 – men du skal logge ind først.
 • Afdeling: - Herning - Viby
 • Sidste tilmeldingsfrist: Fredag, 30. juni 2017 - 12:00

Trivsel, læring og præstation

 • Skal vi trives for at kunne lære, eller skal vi lære vi for at kunne trives?
 • Får vi mere trivsel ud af det aktuelle fokus på trivslen på vores uddannelsesinstitutioner, eller bliver trivsel blot til endnu et mål, de unge ikke kan leve op til?
 • Hvad vil det overhovedet sige at trives, og hvordan skaber vi studiemiljøer, som understøtter både læring og trivsel?
 • Hvad skal politikerne gøre; hvad må institutionerme gøre, hvad kan de studerende selv gøre?
 • Hvordan kan teknologien hjælpe os; og hvad sker der, når de studerende tager teknologi og medicin i brug for at præstere bedre?
Forholdet mellem trivlsel og læring rejser flere spørgsmål, og når man forsøger at besvare dem, støder man på en række klassiske, men også nye dilemmaer. Hvad kan individet selv gøre, og hvad er det op til omgivelserne og institutionernene at komme med løsningsmodeller på? I første omgang hjælper medicinen til at sikre en normalitet, men umddelbart derefter kan den også bruges til at optimere normaliteten. Det samme gælder teknologien, der både kommer med løsninger og nye udfordringer. Måske er der behov for at udvikle en uddannelsesetik?
 
Akademiet for Talentfulde Unge | Midt tager for tredje år i streg fat på at besvare spørgsmålene ved en stort anlagt konference, som samtidig afslutter diplomforløbet for årgang 2015 på ATU | Midt. På konferencen deltager 200 passioneret nysgerrige unge sammen med en række forskere og kompetencepersoner, som arbejder med spørgsmålene til dagligt og/eller rådgiver politikerne inden for området.
 

Medvirkende

Rane Willerslev 
Direktør, Nationalmuseet
 
Jan Tønnesvang
Professor, institutleder på psykologi, Aarhus Universitet, og forfatter til en række bøger om pædagogisk psykologi
 
Carsten Obel
Professor, leder af center for sundhedssamarbejde og forfatter til en række publikationer om trivsel
 
Marianne Graves Petersen
Lektor i datalogi, Aarhus Universitet
 
Lars Thorup Larsen
Lektor på institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
 
Jeanett Bjønness
Adjunkt på Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet
 
Mette Laub Petersen
Projektleder på skolesundhed.dk og ungeprofilen.dk
 
Line Langballe
Arkitekt MAA, Innovationskonsulent på sundhed.dk
 
Jakob Uffelmann
Innovationschef hos sundhed.dk, arbejder med innovation, strategi og implementering inden for sundheds- og velfærdsteknologi
 
 
Ud over et mangeårigt professionelt virke inden for temaet er de medvirkende på konferencen kendetegnet ved tilsammen at repræsentere alle fire fakulteter på Aarhus Universitet og en række vidensmiljøer i tilknytning til sektoren.

Program

14.00: Velkomst v/Svend Thorhauge, Akademiet for Talentfulde Unge l Midt
 
14.05: Introduktionsforelæsning v/Rane Willerslev, Direktør Nationalmuseet:
 
”Menneskets dannelsesrejse mellem trivsel og læring”
Mennesket er et kreativt og socialt væsen, som gennem sin rejse frem til i dag har socialiseret sig gennem fælles læringsprocesser. Mennesket har brugt læreprocesser til at kunne beherske og bemægtige sig naturen, men også til at kunne fungere sammen i kollektiver og skabe sig en identitet. Helt fra jæger/samler-stadiet har indlæring være forudsætningen for trivsel i form af overlevelse. I historiens løb har mennesket kunne løfte sig fra den rene overlevelse til samfundsdannelser med overskud til læring, som har mere noble formål for øje. 
I dag handler det på den ene side om demokratisering, velfærd og oplysning og på den anden side om en stadig mere optimerende udnyttelse af det menneskelige potentiale. Forholdet mellem trivsel og læring ændrer sig i den proces. Læreprocesser kan blive kontraproduktive for trivslen - og manglende trivsel kan hindre læring. 
Direktør for Nationalmuseet, Rane Willerslev, tager os med på en tour de force gennem menneskets dannelsesrejse.
 
14.35: Paneldebat mellem Jeanett Bjønness, Jan Tønnesvang, Lars Thorup Larsen faciliteret af Carsten Obel
 
”Mennesket mellem stat, sind og egne ambitioner”
Det enkelte menneske er på samme tid genstand for både statens og egne ambitioner og er i det krydsfelt båret og begrænset af egen krop, af eget sind og af andre aktører. Er der en grænse for optimeringen af mennesket; og hvad er det, vi optimerer på, når vi optimerer på os selv? 
 
15.00: Pause
 
15.15: Seks sideløbende workshops med adskilte temaer og spørgsmål.
På hver workshop vælges to repræsentanter blandt deltagerne, som efterfølgende præsenterer drøftelserne fra workshoppen i det afsluttende plenum. Præsentationen tager afsæt i et konkret spørgsmål ved hver workshop. Se nedenfor.
 
16.30: Pause
 
16.45: Afrapportering og opsummering fra de seks workshops i plenum v/Svend Thorhauge. 
 
17.30: Tak for i dag
 
- Slut på det faglige indhold og forberedelse af middag -
 
18.00: Middag i Stakladen
 
20.00: Unibaren for dem, der har lyst.

Afslutningskonferencen arrangeres i samarbejde med Center for Sundhedssamarbejde og Studenterhus Aarhus.

 

Workshops

Bag om trivslen – De psykologiske grundbehov og den psykologiske ilt i vores liv og læring

v/Jan Tønnesvang

Med udgangspunkt i vores behov for mening, tilhør og mestring vil vi diskutere, hvordan vi skaber psykologisk iltende studiemiljøer, og hvordan vi kan udvikle værktøjer, der gør os til vitaliseringsagenter i vores egen og hinandens trivsel og læring. Afslutningsvist vil vi skitsere et par modeller til at forstå og arbejde med psykologisk ilt i vores liv og læring, som kan præsenteres i plenum.

Workshopdeltagerne skal forud for dagen have orienteret sig i:

Introduktiontekst til vitaliseringsmodellen:

http://klim.dk/files/assets/Smagsproever_mm/Vitalisering03.pdf

Videopræsentation af vitaliseringsmodellen (hvad den handler om) – de første 10 minutter:

https://www.youtube.com/watch?v=3gGBeAovEzA

De to referenter skal i plenum tage afsæt i spørgsmålet: hvordan skabe vitaliserende miljøer for trivsel og læring? 

 

Trivsel, præstation og brug af substanser – hvordan skal vi forholde os til farmakologisk kognitiv forbedring under uddannelse?

v/Jeanett Bjønness

Er medicinsk optimering et relativt uproblematisk gode i nutidens samfund, og er det blot én blandt mange måder at blive bedre på? Eller er medicinsk optimering en etisk betænkelig udvikling - fx for retfærdigheden i samfundet eller for vores opfattelse af, hvad der er ’ægte’ menneskelige præstationer?” (Det Etiske Råd 2010:5)
Med udgangspunkt i resultater fra undersøgelsen "Tager du noget, for at trives eller præstere bedre mens du uddanner dig", skal vi undersøge og diskutere unges brug af receptpligtig medicin for at trives eller præstere bedre under uddannelse.
 
Hvordan indgår substanser i unges strategier, og hvordan legitimerer de deres brug? I hvilke situationer (hvis nogle) og på baggrund af hvilken argumentation er det acceptabelt at bruge stimulanser som Ritalin eller betablokkere for at præstere bedre?
 
Workshopdeltagerne skal forud for dagen have orienteret sig i:
 

De to referenter skal i plenum tage afsæt i spørgsmålet: Hvordan skal vi forholde os til medicinsk kognitiv optimering?

 

Kan vi bruge biologi og teknologi i forståelse af trivsel?

v/Carsten Obel og Mette Laub Petersen

Med udgangspunkt i forskellige sociale modeller vil vi diskutere, hvor vi bedst sætter ind mod mistrivsel, og hvordan vi systematisk inddrager børn og unge?
Ungetrivsel er en generel udfordring i Europa - har Danmark noget særligt at byde ind med? Afslutningsvist vil vi skitsere et par konkrete bud med afsæt i deltagernes tanker om, hvordan vi kan operationalisere indsatsen.

Workshopdeltagerne skal forud for dagen have orienteret sig i:

https://www.skolesundhed.dk/Pu

https://www.skolesundhed.dk/Files/CMS/Rapport%20Ungeprofilunders%C3%B8gelsen%202015.pdf

De to referenter skal i plenum tage afsæt i spørgsmålet: Hvordan kan vi bedre inddrage de unge i spørgsmålet om trivsel?

 

IT og interaktionsdesign der støtter bedre trivsel og læring

v/Marianne Graves Petersen

Med udgangspunkt i et oplæg om de it-tekniske muligheder inden for ”mobile health” og ”mobile learning” brainstormer vi på innovative ideer til brug af teknologier til trivsel og læring.  

Hvis tiden tillader, vil vi skitsere et par konkrete designkoncepter.

Workshopdeltagerne skal forud for dagen have orienteret sig i:
 
 
De to referenter skal i plenum tage afsæt i spørgsmålet: Hvordan lave teknologiske målinger på mistrivsel?
 
 

Er trivsel i gymnasieskolen et sundhedspolitisk eller et uddannelsespolitisk problem?

v/Lars Thorup Larsen

Trivsel sættes på dagsorden af flere store reformer i uddannelsessystemet. Samtidig anklages de selv samme reformer ofte for at skade trivslen, fordi de øger fokus på målbare fremskridt hele vejen fra vuggestue til universitet. Denne workshop tager dette dilemma op til diskussion. Findes der en balance mellem trivsel og uddannelsesmæssig progression? Bliver spørgsmålet om trivsel fanget mellem sundhedspolitiske målsætninger og uddannelsespolitiske ambitioner om konkurrence og progression? Skal man kunne tåle en vis mængde mistrivsel for at kunne kravle op ad rangstigen i uddannelsessystemet?

De to referenter skal i plenum tage afsæt i spørgsmålet: Hvor står trivslen mellem sundhedspolitik og uddannelsespolitik?
 
 

Hvordan ser vejen til den gode karriere ud?

v/Line Langballe og Jakob Uffelmann

Vejene til en god karriere kan være mange og forskellige. Ofte tager livet en anden drejning, end man går og forestiller sig. Der er masser af både gode og dårlige eksempler på, hvordan karriere har skabt forventninger, glæder, sorger, bekymringer og mening. Men hvad betyder det for den enkelte, og hvordan skal man håndtere hele dette område i en fase af livet, hvor valg synes enormt vigtige, og angsten for at vælge forkert er meget virkelig.

Workshoppen vil tage udgangspunkt i denne situation og forsøge at besvare en række spørgsmål: Er det en fordel at planlægge sin karriere? Hvordan skal man håndtere, hvis vejen til den gode og meningsfyldte karriere ikke forløber som planlagt? Hvordan træffer man de gode valg undervejs? Hvad med forventninger fra omverden og en selv? Hvad hvis vejen føles ”forkert”?

De to referenter skal i plenum tage afsæt i spørgsmålet: Hvordan træffes gode valg undervejs i sit studie?

 

 
Vi slutter jeres forløb af i faglig og festlig stemning i samarbejde med Studenterhus Aarhus i Stakladen på Aarhus Universitet.
 
Efter det faglige indhold spiser vi sammen, og I vil selv få mulighed for at være med til at organisere og arrangere middagen og det efterfølgende samvær. Der vil også være åbent i studenterbaren, og vi håber efterårets workshopledere og jeres studielivsmentorer vil komme til seminaret og være med til middagen.
 • Antal deltagere:
 • Lærer: AA
 • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk