Introduktion til samfundsvidenskab

Aarhus Universitet, Tvillingeauditoriet, Lokale 1324-025, Bartholins Allé, 8000 Aarhus C
Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2022 – men du skal logge ind først.
Afdeling
1-årigt
Sidste tilmeldingsfrist
Mandag, 10. april 2023 - 12:00

Samfundsvidenskaben og dens metoder

 
Hvad er den samfundsvidenskabelige metode, og hvad kan man bruge den til? I vil på seminaret blive introduceret til samfundsvidenskaben gennem forskellige samfundsvidenskabelige metoder, og på den måde vil vi forsøge at vise, hvad der adskiller den samfundsvidenskabelige metode fra bl.a. naturvidenskaben og humaniora. Efter en generel introduktion, vil tre Ph.d.-studerende, der repræsenterer forskellige fagligheder inden for samfundsvidenskaben præsentere tre forskellige metodiske tilgange med udgangspunkt i konkrete eksempler fra deres Ph.d.-projekter.
 
I vil efter den fælles introduktion blive delt ud i grupper, hvor I får mulighed for selv at arbejde mere i dybden med de metodiske tilgange, styret af de tre Ph.d.-studerende.
 
Program
 
16.00: Introduktion til Aarhus BSS (hvilke uddannelser og fagligheder er placeret her) Kort introduktion til: Hvad er samfundsvidenskabelig metode, og hvorfor er det vigtigt?
 
16.20: Workshoprunde 1
 
17.15: Sandwich
 
17.45: Workshoprunde 2
18.40: Pause
 
18.45: Workshoprunde 3
 
19.40: Fælles opsamling og spørgsmål
 
19.57: 3 refleksioner og erkendelser over dagens læring
 
20.00: Tak for i aften
 
Workshop 1: Hvad betyder politiske rollemodeller for kvinders politiske deltagelse, og hvordan undersøger man det? v/Louise Halberg Nielsen, PhD-studerende, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Politikere siger det ofte selv. De ser sig selv som rollemodeller og håber, at de kan inspirere andre som dem selv (fx kvinder eller unge) til at engagere sig i politik. Ideen om politiske rollemodeller er udbredt iblandt politikere, i befolkningen og i medier. Samfundsvidenskabelig forskning har også taget emnet op og studeret politiske rollemodeller. En række studier viser en sammenhæng mellem flere kvinder i et lands parlament og kvindelige vælgere i samme lands politiske viden, engagement og deltagelse. I lande med flere kvinder repræsenteret i parlamentet er de kvindelige vælgere også mere politisk aktive. En sammenhæng er imidlertid ikke lig kausalitet (også kaldet årsagssammenhæng). Vi kan ikke vide med sikkerhed, at kvinderne repræsenteret af kvindelige politikere deltager mere, fordi de er repræsenteret af kvinder. Der kan være bagvedliggende faktorer, som fostrer både kvindelig politisk repræsentation og deltagelse. Eksempelvis et lands grad af ligestilling kan påvirke både kvinders repræsentation i parlamentet og kvindelige vælgeres deltagelse i politik. Nyere studier i forskningen kommer derfor med kreative bud på, hvordan vi kan komme nærmere den sande effekt en politisk rollemodel har på kvindelige vælgere. Det gør forskningen igennem naturlige eksperimenter, kvasi eksperimentelle designs og panelstudier (studier af de samme vælgere over tid). På denne workshop dykker vi ned i disse nyere studier og hvad de kan fortælle os om politiske rollemodellers betydning for vælgere.
 
Workshop 2:  On disruptive innovation: Insurtech, case studies, and my journey to Oxford v/Fabien Rezac, PhD Fellow, Department of Business Development and Technology, Aarhus University, Recognised DPhil Student, Saïd Business School, University of Oxford
Netflix, Amazon, Airbnb, Apple, Google… You name it. Most of us cannot even imagine living in the world without their products and services. But what we now take for granted has once been considered a surprise of an unprecedented magnitude. In research focusing on strategic management, we usually refer to such phenomena as outcomes of disruptive innovation; something quite exciting we currently witness happening in probably one of the dullest industries you can get – insurance. In this session, you will not only be introduced to the intriguing concept of disruption itself. Besides gaining hands-on experience in conducting qualitative case studies, together, we will deep dive into some of the most topical aspects of the contemporary business research and discuss why working in academia is actually much more fun than one could initially expect.
 
Workshop 3: Energimarkeder v/Asbjørn Kaufmann, PhD-studerende, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
I samfundsvidenskabelig kontekst er energi typisk en samlebetegnelse for en gruppe af råvarer: Olie, naturgas, kul, strøm, etc.
I denne workshop skal vi forstå markederne for disse råvarer. Først beskrives de kausale mekanismer på spot- og futuresmarkederne. Herefter repræsenteres prisdannelsen på begge kontrakttyper i én model.Endeligt skal I anvende modellen til at forklare udviklingen i futuresprisen på naturgas i 2022.19.57: 3 refleksioner og erkendelser over dagens læring
 
 
 
Medbring: Compter, drikkedunk og noget at skrive med
  • Type
    Valgfri