Seminar L: Fordybelsesworkshops VIA University College

VIA University College, Campus Nord, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2022 – men du skal logge ind først.
Afdeling
1-årigt
Sidste tilmeldingsfrist
Søndag, 13. august 2023 - 12:00

Program: 

16.00 - 16.05: Velkomst
16.05 - 16.25: Oplæg v. Lone Birkmose Bjerg, Brobygningskoordinator v. VIA University College, om professionsbacheloruddannelser og VIA University College’s uddannelsesudbud
16.30 - 17.30: Opstart af to parallelle workshops: 
Workshop 1: Tag med på en rejse ind i læreruddannelsens videns-, forsknings- og praksisunivers v/Leif Vibild, lektor i Pædagogik på Læreruddannelsen i Aarhus og en lærerstuderende
Workshop 2: Health Literacy v/Sanne Fuglsang Nyqiust og Lena Hohwü, undervisere på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus
17.30-18.00: Pause
18.00-19.45: Videre arbejde i og afrunding af workshops.
19.50-20.00: Afslutning i plenum
 
 
Workshop 1: Tag med på en rejse ind i Læreruddannelsens videns- forsknings- og praksisunivers
Du vil blive inviteret ind i et spændende akademisk felt, der befinder sig i spændet mellem teori og praksis. Workshoppen vil bl.a. tage sit udgangspunkt i følgende spørgsmål: På hvilket fundament sikrer vi, at kommende elever bliver livsduelige samfundsborgere? Hvordan kommer akademisk viden til at spille en værdifuld rolle på både individ- og samfundsniveau? 
Workshoppen vil tage sit udgangspunkt i lærerprofessionens forskellige vidensformer eksempelvis etisk, humanistisk og naturvidenskabeligt. Du vil derudover blive præsenteret for eksempler på lærerprofessionens anvendelse af akademisk viden, som har til hensigt at skabe de bedste forudsætninger for den kommende generation.
Du vil blive undervist af en erfaren lektor i pædagogik og en nuværende studerende. Vi håber, at det vil åbne for flere perspektiver - og at du derved får mulighed for at stille dine nysgerrige spørgsmål til både en ”ung” og en ”gammel”. 
 
Workshop 2:  Health Literacy
Det enkelte individ har i det moderne samfund et større ansvar og bliver konfronteret med at skulle håndtere egen sygdom og sundhed. Det forhold medfører behov for adgang til sundhedsinformation, tilegnelse af kompetencer i forhold til at kunne forstå og anvende dette og interagere med sundhedsprofessionelle. Et afgørende element heraf er individets niveau af sundhedskompetence (Health Literacy). 
Health literacy handler om de kompetencer en person skal være i besiddelse af for at forebygge sygdom samt fremme og fastholde egen sundhed. Det er dokumenteret, at op til 50% af befolkninger i de vestlige lande har lav health literacy. Konsekvensen heraf er øget forbrug af sundhedsydelser, genindlæggelse og lav livskvalitet. Endvidere uhensigtsmæssig sundhedsadfærd, hvormed der er risiko for udvikling af sygdom. Derudover ses sammenhæng mellem lav health literacy og forkert indtag af medicin, dårligere evne til at læse indlægssedler (medicin) samt dårligere generel helbredsstatus og øget dødelighed blandt ældre. 
I denne workshop vil I stifte bekendtskab med den videnskabelig dokumentation bag begrebet health literacy og få indsigt i begrebets muligheder og begrænsninger. Endvidere får I lejlighed til selv at teste egen health literacy.
 
Som forberedelse til Health Literacy skal I se følgende:
 
 
Orientér jer desuden i pdf'en: "Health Literacy og Public Health" - kan downloades i boksen til højre.
 
 

Formål

Seminar L: Fordybelsesworkshops på VIA University College, Health Literacy og læreruddannelsen? har blandt andet til formål at give jer indsigt i professionsuddannelsernes vidensdannelse og praksisformer med afsæt i konkrete uddannelser.

Generelt om fordybelsesseminarerne

Fordybelsesseminarerne er struktureret således, at der er 8 seminarer, som I skal vælge 3 af. Der vil være to fordybelsesseminarer på Naturvidenskab (ST), hvor I skal vælge mellem en ræke fagområder. Både VIA University College, Humaniora (Arts) og Samfundsvidenskab (BSS) udbyder to fordybelsesseminarer i henholdsvis Aarhus og Herning.

Vi anbefaler meget, at I ikke lader geografi, men interesse afgøre jeres valg mellem de forskellige muligheder.

Som udgangspunkt skal I vælge 3 ud af de 8 tilbud, men når vi har set fordelingen, vil der være god mulighed for, at I kan vælge flere seminarer ved at skrive til info@atumidt.dk.

  • Type
    Obligatorisk