Sommercamp 2021

Søndag, 27. juni 2021 - 12:00 TIL Torsdag, 1. juli 2021 - 13:30
Herning Gymnasium, H.P. Hansensvej 8, 7400 Herning
Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2020, 2019 – men du skal logge ind først.
Afdeling
Herning
1-årigt
Viby
Sidste tilmeldingsfrist
Fredag, 30. april 2021 - 12:00

Sommercamp 2021 arrangeres i et tæt samarbejde med Aarhus Universitet, Dystopia, Klimatorium og ATUMUN.

Ugen er fuld af faglige og sociale arrangementer, ekskursioner, simulering af FN-forhandlinger

Vi afslutter torsdag med samlet refleksion over ugen, inden vi rydder og pakker sammen.

En gruppe elever fra årgang 2019 har meldt sig som tutorer og vil være med til at gøre sommercampen til en uforglemmelig oplevelse.

I forbindelse med sommercampen opkræver vi gymnasie-ATU'erne første rate på kr. 700,- af deltagerbetalingen i forløbet på ATU | Midt. Beløbet bedes indbetalt på reg.: 5077 konto: 0001255176 senest den 15. juni 2021.

Hvis I glæder jer bare halvt så meget som os, så kan det kun gå godt.

Kh.

Anne, Frederik, Rasmus, Nis, Morten og Anne

#atumidt


Søndag

 
12.00-13.00: Ankomst og registrering og sandwich, udlevering af bestilte trøjer og salg at trøjer
 
13.00-13.15: Velkomst
 
13.15-15.15: Udenrigspolitisk Analyse: Hvad stater ”vil”, ”beslutter” og ”gør” v/Jonas Gejl Pedersen
 
Hvorfor valgte Rusland, at intervenere militært i Ukrainekrisen og annektere Krim i 2014? Hvorfor valgte USA, at invadere Irak i 2003? Hvorfor endte Cubakrisen i 1962 ikke med atomkrig? Hvorfor har verdens stater så svært ved, at finde fælles løsninger på verdens klimaproblemer? Disse spørgsmål er alle eksempler på, hvad studiet af udenrigspolitik beskæftiger sig med. 
Forelæsning har et formål: At klæde dig godt på til, at kunne sætte dig i diplomatens sted og bruge et antal nøje udvalgte teorier og metoder indenfor udenrigspolitisk analyse til, at undersøge og vurdere staters udenrigspolitiske ambitioner, beslutningsprocesser og adfærd i og udenfor internationalt samarbejde med andre stater.
 
Kaffe
 
15.30-16.30: Introduktion til Model United Nations
 
16.30-17.30: Haunted house workshop v/Jonas Bøgh, Dystopia Entertainment
 
17.30-18.30: Aftensmad
 
18.30-23.30: Haunted house workshop v/Jonas Bøgh, Dystopia Entertainment
 
Ved denne workshop skal I designe, klargøre og afvikle et såkaldt haunted house, der er et spøgelseshus baseret på interaktivt totalteater. I deles ind i mindre grupper, som hver står for jeres eget haunted house. I skal forberede en historie, lave en rute, dekorere rummet, opsætte lyd og lys, instruere skuespillere, iklæde sig kostumer og lave makeup på skuespillerne. Derefter skal I bevæge jer rundt og opleve de andre gruppers haunted houses. Der vil være eksperter fra Dystopia til stede til at rådgive og vejlede. Workshoppen starter med et oplæg v. Architect of Fear Jonas Bøgh, som vil sætte rammen, når han fortæller hvordan Dystopia Entertainment designer haunted houses og giver idéer og fif til deltagernes egne opsætninger.
 
Mandag (for den ene halvdel - den anden halvdel har tirsdagens program om mandagen)
 
07.00-08.30: Morgenmad
 
08.45-15.30: Ekskursion: Klimatorium, Danmarks internationale klimacenter, Lemvig
10.00: Ankomst
10.10: Velkomst v/Jørgen Nørby, bestyrelsesformand
10.25: Introduktion til Klimatorium v/Lars Nørgaard Holmegård og Sarah Lund
11.00: Åben invitation: ATU'erne præsenterer sig selv. Stil og metode afhænger af jeres kreativitet:-)
11.40: Pause & frokost, mens Klimatorium udforskes
12.30: I inddeles i 3 lige store grupper:
Gruppe 1: Klimavejen
Gruppe 2: Satelitter
Gruppe 3: Plastix
12.30: Præsentation
13.30: Opgave og dialog
14.30: Afrunding og quiz
15.00: Tak for i dag og afgang
 
16.00-16.30: Udlevering af Monstre
 
18.00-19.00: Aftensmad 
 
19.30-21.30: Turnering i hold: Rundbold, fodbold, hockey, ultimate, spikeball, beachvolley.
 
Tirsdag (for den anden halvdel - den ene halvdel har mandagens program om tirsdagen)
 
07.00-08.15: Morgenmad
 
08.30-12.00: ATU Model United Nations 
 
Med globale udfordringer, kriser og konflikter, der går på tværs af samtlige landegrænser, er der i dag endnu mere behov for at finde internationale fælles løsninger til gavn for ikke bare de enkelte lande og stater, men til gavn for hele verden og alle verdens borgere. 
De internationale og geopolitiske løsninger på de internationale og geopolitiske udfordringer er essentielle og nødvendige. 
Og dem skal I til ATU Model United Nations Clima Conference på dette års sommercamp forsøge at finde og nå til enighed omkring.
I kan se frem til en hel dag, hvor det er jer, der skal sidde i diplomaternes stole og debattere internationale og geopolitiske udfordringer og måske – eller måske ikke – forhandle jer frem til internationale og solide løsninger.
 
Komité A: UNESCO: Equal Access to Education
Komité B: UNESCO: Equal Access to Education
Komité C: ECOSOC: Brain Drain
 
12.00-13.00: Frokost
 
13.00-16.00: ATUMUN fortsat
 
16.30-18.00: At være ung
 
18.00-19.00: Aftensmad
 
19.00- 20.00: Kollektiv forberedelse af onsdagens festmiddag
 
21.15-22.00: Samling i tutorgrupper
 
22.15: Gyserfilm for dem, der har lyst
 
Onsdag
 
07.00-08.30: Morgenmad
 
08.45-09.15: Morgensamling
 
09.15-09.30: Smid sølvpapirshatten og blive klogere på fake news
Velkommen og fælles intro
Dagen arrangeres af projektet ”Giv de unge ordet”, der er et forsknings- og formidlingsprojekt forankret på Aarhus Universitet. Gennem projektet vil vi nytænke forskningskommunikation om mental sundhed, data og teknologibrug ved at samarbejde med unge om at udvikle viden og kommunikation, der giver mening for jer. På dagen vil vi derfor også afprøve forskellige dialog-formater og sørge for at alle de gode diskussioner og viden bliver samlet i en podcast.  

9.30-10.15: Debat: Hvordan kan vi blive bedre til at navigere i Fake News? 
Du har nok hørt om anti-vaxxers, QAnon, konspirationsteorier og sølvpapirshatte. Fake news er for alvor kommet på dagsordenen under corona-krisen og i forbindelse med det amerikanske valg. Det er dog slet ikke et nyt fænomen, og falske nyheder kan spores langt tilbage i historien. Men hvad kendetegner egentlig fake news, hvorfor er der nogle der finder på falske nyheder, og hvorfor er der nogle der deler dem? Er fake news overhovedet farligt - og skal vi gøre noget ved det?   
Paneldebat:

- faciliteret af Linda Greve, PhD og formidlingschef på Science Museerne, Aarhus Universitet 

10.15-10.45: Kaffepause

10.45-12.15/12-30: Workshops

Workshop 1: Machine Learning og Fake News v/Arthur Hjort, Postdoc, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet
På denne workshop vil I lære at træne en machine learning model til at genkende forskellige slags tekster ved hjælp af Natural Language Processing.  Natural Language Processing (NLP) er en samling af forskellige computationelle metoder, som kan analysere millionvis af tekster på få sekunder. Forskere bruger NLP til mange forskellige ting, fx til at finde ud af, hvad folk taler om på sociale medier eller til at forstå, hvordan ord skifter betydning over tid. 
I workshoppen vil vi arbejde med ca. 120,000 tweets fra danske politiske partier for at se, om vi – og en machine learning algoritme - kan se forskel på partierne. Vi bruger appen NaturalLanguageProcessing4All, som gør det nemt at arbejde med Machine Learning uden at skulle kunne programmere. Og så diskuterer vi, hvordan vi kunne bruge de metoder og tilgange, vi har lært til at identificere fake news og disinformation på nettet.  

Workshop 2: Science Blindness v/Linda Greve, PhD og formidlingschef på Science Museerne, Aarhus Universitet og v/Rikke Mathiassen, journalist og fellow på Constructive Institute
Vi har alle sammen en masse intuitive forestillinger om, hvordan verden hænger sammen. Nogle har vi lært i skolen, andre af vores forældre og så kommer en del af dem fra erfaringer. Men desværre er vores intuitive forståelse af verden tit forkert – og den står i vejen for, at vi kan lære nyt og forstå komplekse sammenhænge. Meget statistik er uintuitiv, selv for statistikere. Det er heller ikke intuitivt, at Jorden er  rund og svæver rundt i Universet eller mug er godt til at kurere sygdomme. Men det er til gengæld intuitivt, at hvis vi hører, at vacciner og behandlinger er farlige, så vil vi undgå dem.
Denne workshop handler om, hvordan vi hjælper hinanden til at se forbi vores egen intuitive forståelse og forstå risici og videnskabelige fakta for det, de er med al deres usikkerhed.
Produktet i workshoppen er, at vi ønsker at udvikle et læringsforløb til Science Museerne på Aarhus Universitet. Men vi har brug for din hjælp til at gøre det sanseligt, spændende og provokerende, så det gør en forskel at komme på Museum. 

Workshop 3: Videnskabsjournalisternes rolle v/Kresten Roland Johansen, Lektor, Danmarks Medie- og journalisthøjskole
Hvordan arbejder journalister med videnskabelige kilder? Vi ser på nogle af de udfordringer og dilemmaer, som journalister møder og har mødt - ikke mindst under corona.
I præsenteres for nogle af journalistens konkrete værktøjer til at forholde sig kildekritisk.
Og så skal vi læse et par udvalgte artikler med jeres nye kildekritiske blik og diskutere, om der er svagheder og ting, som I ville/kunne gøre anderledes - og måske bedre end de garvede journalister.

Workshop 4: Podcast - sådan laver du en lækker lydoplevelse! v/Jens Renner
Find din indre ”podcaster” frem, når vi i denne workshop sætter fokus på podcastmediet og produktion af podcast. Som et væsentlig output for ATU’s summercamp vil vi producere en eller flere podcasts om fake news og hvordan man som ung navigerer i et komplekst nyheds- og mediebillede. Og podcasten vil vi lave sammen med jer! Ved denne workshop klæder vi jer derfor på til optagelserne, og I bliver introduceret til teknikken og den praktiske planlægning.
Hver dag lytter mange unge til podcast. Derfor kan vi gennem podcastmediet sikre, at de mange gode diskussioner på summercamp’en også kan komme andre unge til gavn. Podcast er samtidigt stærkt til at understøtte en følelse af nærhed og behandle et emne nuanceret og dybdegående. Vi glæder os til at udforske mulighederne sammen med jer.  

¡NB! Deltagerne på denne workshop skal efter frokost producere podcasten med optagelser og interviews i eftermiddagens science caféer, og deltagerne har derfor ikke mulighed for selv at deltage i science caféerne.

Workshop 5: SoMe
 
Workshop 6: Vaccineskepsis v/Dorte Rytter, Lektor, Institut for Folkesundhed og v/Kristian Hvidtfeldt, Lektor, Center for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet
Det bliver en kamp om selve sandheden, når to hold i workshoppen skal ”battle” mellem forskningsformidling og fake news. På det ene hold skal deltagerne udvikle en formidlingsstrategi for at få budskabet bag en af Dorte Rytters forskningsartikler udbredt på en nuanceret og kvalificeret måde. Det andet hold arbejder med fake news-strategier for at skabe mere usikkerhed og forvirring omkring forskningsresultatet. Emnet er HPV-vaccinen, som kom i vælten efter TV2-dokumentaren ”De vaccinerede piger – syge og svigtede” i 2015. Mange blev usikre omkring eventuelle bivirkninger og fravalgte vaccinen. Nogle benyttede sig af chancen til at skabe endnu mere vaccineskepsis. Til workshoppen vil der være kort oplæg om HPV-sagen samt gode råd til god forskningsformidling og udbredelse af fake news.
 
Workshop 7: Når medierne sætter dagsordenen v/Christian Suhr, Lektor, Institut for Antropologi, Aarhus universitet
I denne workshop skal vi udvikle nye ideer til, hvordan journalister og medier kan sætte rammerne for fremtidens offentlige debat. Vi kaster et blik på TV2s dokumentarserie Moskeerne bag sløret fra 2016; et tv-program som satte dagsordenen for den offentlige debat om integration af danske muslimer, og som resulterede i vidtgående indgreb fra regeringen og kommuner. Med udgangspunkt i eksempler fra denne serie analyserer vi, hvad der sker, når medierne sætter dagsordenen, og hvad vi opfatter som pålidelig journalistik og dokumentation. Til sidst vil vi sammen forsøge at udvikle et sæt af anbefalinger til fremtidens journalister.
 
12.15/12.30-13.30: Frokost
 
13.30-15.00: Science Caféer med kaffe
 
Science Café 1: NLP og hvordan man bliver computer scientist v/Arthur Hjort, Postdoc, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet
 
Science Café 3: Manifest: 5 spørgsmål, du bør stille dig selv, når du læser om forskning v/Anne Ringgaard, Journalist, Videnskab.dk
 
 
Science Café 5: SoMe v/Craig Native
 
Science Café 6: Vaccineforskning v/Dorte Rytter, Lektor, Institut for Folkesundhed
 
 
Science Café 8: Citizen Science - deltagelse i sundheds- eller medicinsk forskning v/Gitte Kragh, Postcov, Center for Hybrid Intelligens, Aarhus Universitet
 
Science Café 9: The Animation Workshop
 
15.15: Viden forpligter, hvad forpligter I jer på?
Refleksion i plenum
 
16.00-17.00: Kollektiv forberedelse af aftenen
 
17.00-17.45: Egen tid før middag
 
17.45-18.30: Optakt til festmiddag, fotografering, borddækningskonkurrence, gå til bords
 
18.30-01.00: Festmiddag og hygge
Torsdag
 
07.30-08.45: Morgenmad 
 
09.00-09.15: Morgensamling
 
09.15-12.00: Monstre v/Mathias Clasen, humaniora, Aarhus Universitet
 
Hvorfor tiltrækkes vi af uhyggelige film, bøger og computerspil, og hvorfor virker den slags historier i det hele taget? Vi ved jo godt, at der hverken findes spøgelser eller vampyrer, men den velfortalte skrækhistorie kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen på selv den mest forhærdede rationalist. Menneskedyrets fascination af uhyggelig underholdning skal forstås i lyset af vores evolutionshistorie og kognitive arkitektur, den måde vores centralnervesystem er skruet sammen på. I denne forelæsning med efterfølgende fælles diskussion skal vi tale om menneskets udvikling, gysergenrens struktur, funktion og historie samt de videnskabsteoretiske udfordringer ved at arbejde tværfagligt."
 
12.00-12.30: Årgangsrepræsentanter, refleksion og læringspotentiale
 
12.30-13.30: Oprydning og tak for denne gang
 
Sandwich to go

 

  • Type
    Sommercamp