Seminar X: Afslutningskonference: Livsduelighed, sundhedsdannelse og trivsel

  • Lørdag, 20. november 2021 - 14:00 til 21:00
  • Konferencecenter, Bygning 1420, Frederik Nielsens Vej, 8000 Aarhus C
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2019 – men du skal logge ind først.
  • Afdeling: - Herning - Viby
  • Sidste tilmeldingsfrist: Torsdag, 15. juli 2021 - 12:00

Giv de unge ordet

At være ungt menneske i dag er forbundet med store forhåbninger, men også med store krav og forventninger til ungdommen både som kollektiv gruppe og til enkelte individer.
 
Ungdommen skal præstere og indfri forventninger, ungdommen har skullet erklæres uddannelsesparate, og ungdommen rustes til at være livsduelige individer, der kan virke til gavn for samfundet. Det kan anføres, at ungdommen er blevet en ressource, der skal optimeres på.
 
Den nuværende socialdemokratiske regering blev tilbage i 2019 dannet på baggrund af et såkaldt forståelsespapir, som Enhedslisten, SF og Radikale Venstre var medunderskrivere på. Forståelsespapiret havde til hensigt at forankre regeringen i fælles målsætninger og ambitioner, så de nævnte 3 øvrige partier kunne fungere som støttepartier for den socialdemokratiske 1-partis regering.
 
Og også regeringen og støttepartierne har forhåbninger og ambitioner på ungdommens vegne. Det fremgår af forståelsespapiret, at:
 
Vi skal satse på uddannelse. Så vores unge kan udfolde og udfordre sig så meget, som de kan – og så hver ny generation går en bedre fremtid i møde end den forrige. I et velfærdssamfund som det danske skal det ikke være ens baggrund, der afgør, hvilke muligheder man har i livet.
Vi skal styrke vores velfærd igen. Så Danmark bliver verdens bedste land at være barn i.
Men hvordan rustes ungdommen til at være livsduelige og robuste, så forståelsespapirets ambitioner på børn og unges vegne kan nås?
 
Og er det det, vi skal - eller er der andet, der også er vigtigt for og med ungdommen?
 
 
Skolen og uddannelsessystemet har til alle tider skullet både uddanne og danne. Eller både undervise og opdrage. På den ene side en indføring i kundskabstraditioner og samfundets vidensreservoir, på den anden side en optagelse i det kulturelle fællesskabs riter og omgangsformer. Og i samme proces er barnet blevet modnet og blevet ikke blot voksen, men et myndigt menneske, der kan gøre sig gældende og træffe gyldige beslutninger.
 
Begge sider; uddannelse og dannelse, undervisning og opdragelse handler om livsduelighed. Og gode skole- og uddannelsesprocesser er afgørende for, at det enkelte menneske ikke blot tilegner sig viden om verden og forståelse for sin omverden, men også styrkes og udvikles til at kunne interagere konstruktivt med sine omgivelser.
 
Livsduelighed handler med andre ord om menneskets anden fødsel, nemlig dets fødsel som socialt væsen. Skoler og uddannelsesprocesser, når de virker bedst og efter hensigten, skaber autonome, agile, resiliente og livsudelige individer, men hvordan sikres, at det med sikkerhed er udbyttet af uddannelsessystemet, så de to ovenstående ambitoner i forståelsespapiret opnås?
 
Gennem oplæg, debatter og workshops skal vi i fællesskab udarbejde konkrete anvisninger, der kan anspore og bidrage til, at det sker?
 
Jeres opgave bliver at omsætte den viden og forskning, I bliver præsenteret for på dagen og de indsigter i netop ungdommen, som I i kraft af jer selv besidder til brugbare og konstruktive anvisninger, som vi kan pakke ind og overrække til regeringen som en gave fra de unge, en gave de ikke har bedt om, men som de har brug for.
 
 
Medvirkende:
 
Knud Romer
Forfatter, samfundsdebattør, kulturanmelder og radiovært
 
Carsten Obel
Professor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
 
Louise Tidmand
Postdoc., Institut for Pædagogik og Uddannelse, DPU, Aarhus Universitet i Emdrup
 
Tatiana Lyng Obel
Service Design Stateg hos Lundbeck
 
Gitte Kragh
Institut for Matematik - Videnskabsstudier, Aarhus Universitet

Signe Herbers Poulsen
AC-fuldmægtig, Institut for Folkesundhed, Almen Medicin, Aarhus Universitet

NIna Maindal
Praktikant ved GIV DE UNGE ORDET – Forskningsprojekt, studerende, Folkesundhed, Aarhus Universitet

Josefine Schlosser
Regionsrådskandiat fra Radikale Venstre, Region Midtjylland, studerende, statskundskab, Aarhus Universitet, ATU-alume årgang 2014

Jonathan Rossen
Kandidat til Universitetsbestyrelsen, Aarhus Universitet, medlem af Studentermedrådet Aarhus Universitet, formand af ARTSrådet, udvalgsleder i LUPUS - Levevilkårspolitisk Udvalg for Studenterrådet, studerende, uddannelsesvidenskab, Aarhus Universitet
 
Ulrik Bak Kirk
Projektleder, Institut for Folkesundhed - Forskningsenheden for Almen praksis, Aarhus Universitet
 
 
Program
14.00: Velkomst v/Anne Harrits, Akademiet for Talentfulde Unge l Midt
14.05: Introduktionsforelæsning v/Knud Romer
14.50: Paneldebat mellem Josefine Schlosser, Jonathan Rossen, Knud Romer, Carsten Obel, Louise Tidmand faciliteret af Ulrik Bak Kirk
15.20: Kaffepause
15.35: Workshop
16.50: Tilbage til plenum
17:00: Opsamling v/Ulrik Bak Kirk
17.30: Slut på det faglige indhold og forberedelse af middag
18.00: Middag for alle i Konferencecenteret.
20.30: Unibaren for dem, der har lyst
 
 

Workshops

LIVSDUELIGHED
v/Louise Tidmand

Workshoppen giver deltagerne får et indblik i begrebet livsduelighed. Samtidigt skal I aktivt arbejde med, hvordan begrebet livsduelighed har udviklet sig over tid, og hvordan begrebet kan forstås i lyset af det 21. århundredes behov for kompetencer og færdigheder såvel som i lyset af en psykologisk resiliensforståelse.  Deltagerne præsenteres for, hvordan man i forskellige praksisser kan arbejde med at udvikle livsduelighed hos børn, unge og voksne ud fra et styrke- og ressourcebaseret perspektiv.

HVAD ER DET CENTRALE PROBLEM? PROBLEM STATEMENT
v/Tatiana Lyng Obel

Hvad er det centrale problem? Denne workshop bruger et af design tænkningen vigtigste værktøjer til at skærpe en problemforståelse. Workshoppen afholdes af  Tatiana Lyng Obel har erfaring med lang erfaring med designprocesser fra spilbranchen og medicinalindustrien og er i dag Service Design Stateg hos Lundbeck

SELV HJÆLP
V/Carsten Obel og Ulrik Bak Kirk

Hvordan ville en fælles selfie af jeres generation se ud? Der er mange, der har prøvet at tegne et portræt af jer, men hvordan ser jeres eget fælles selvbillede ud? Hvad har jeres generation brug for? Kan vi finde frem til et par konkrete Helphies, som kan sikre, at alle i jeres generation bliver kædt bedre på til uddannelseslivet, voksenlivet og fremtidslivet?

FRA FORSKNING TIL FORMIDLING OG INDFLYDELSE - CITIZEN SCIENCE
v/Gitte Kragh, Signe Herbers Poulsen og Nina Maindal

Forskning har igen bevæget sig fra kun at foregå på forskningsinstitutioner til at være åben for, at borgerne kan deltage i, have indflydelse på, og til tider definere forskningen. Dette giver borgerne en mere kvalificeret baggrund til at formidle deres viden, holdninger og erfaringer, tage del i den offentlige debat og påvirke regeringen. I denne workshop arbejder nogle ud fra Knud Romers oplæg eller paneldebatten samt deres refleksioner over disse med at komme frem til tre hovedpointer, der skal indgå i den videre formidling og indflydelsespakke til regeringen. Andre vil specifikt arbejde med selve formidlingsdelen, der på sigt ender med et debatindlæg til Altingets debatemne “Børns mentale sundhed skranter - hvordan løfter vi den?” - alle interesserede i denne workshop bedes kigge på debatten indtil nu, bl.a. Carsten Obels indlæg, da det er relevant for vores deltagelse i debatten at vide, hvad andre har sagt. Endelig vil der være mulighed for at arbejde med den ‘gave til regeringen’, som hele dagen skal munde ud i. Der vil være mulighed for efterfølgende at være med til at samle op på hele dagen og de andre workshops for at færdiggøre både debatindlægget og ‘gaven til regeringen’

 


Afslutningskonferencen arrangeres i samarbejde med Forskningsprojektet Giv de Unge Ordet 

  • Antal deltagere:
  • Lærer: AA
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk