Seminar X: Afslutningskonference: Forventninger og trivsel

  • Lørdag, 16. november 2019 - 14:00 til 20:00
  • Aulaen, Aarhus Universitet, Bygning 1412, Nordre Ringgade 4, 8000 Aarhus C
  • Afdeling: - Herning - Viby
  • Sidste tilmeldingsfrist: Søndag, 30. juni 2019 - 12:00

Forventninger og trivsel

 
Skal vi leve op til både vores egne om vores omgivelsers forventninger for at føle trivsel og for at være i trivsel?
 
Det spørgsmål og flere andre vil vi tage fat på til Seminar X: Afslutningskonference: Forventninger og trivsel. 
 
En række af de fagpersoner i Danmark, der arbejder med lige præcis det spørgsmål og andre, der kredser om det samme, vil bruge denne lørdag eftermiddag på at drøfte det med jer og give jer indsigter samtidig med, at de vil søge at få jeres perspektiver på tematikken.
 
I vil skulle være med til at designe forslag til, hvordan de bedste rammer kan sættes for at klæde unge bedst på til fremtidens samfund. Er der brug for digitale løsninger? Er der brug for et sundhedskontor? Hvilke muligheder kan I få øje på for at sikre jeres og andre unges fremtidige trivsel i samfundet?
 
Medvirkende
Carsten Obel
Professor på Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og læge
 
Jeanett Bjønness
Antropolog og lektor på Center for Rusmiddelforskning, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
 
Jakob Uffelmann
Innovationschef hos sundhed.dk, arbejder med innovation, strategi og implementering inden for sundheds- og velfærdsteknologi
 
Karen Wistoft
Professor MSO, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse
 
Kristian Hvidtfeldt Nielsen
Lektor på Institut for Matematik - Videnskabsstudier, Aarhus Universitet
 
Lars Qvortrup
Professor, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse
 
 
Program:
14.00: Velkomst v/Anne Harrits, Akademiet for Talentfulde Unge | Midt
 
14.05: Introduktionsforelæsning v/Carsten Obel
 
14.30: Paneldebat med Jeanett Bjønnes, Lars Qvortrup, Kristian Hvidtfeldt Nielsen, Jakob Uffelmann, Karen Wistoft - faciliteret af Carsten Obel
Er indfrielsen af egne forventninger en forudsætning for at opleve trivsel? Og hvilke forbindelser er det mellem egne, andres og omgivelsernes forventninger? Hvilke typer af anerkendelse er væsentlig for trivsel, og hvordan kan uddannelsessystemet blive bedre til at give disse? Er det muligt at designe en drejebog for trivsel generelt og i studielivet?
 
15.00: Pause
 
15.15: Fem sideløbende workshops med adskilte temaer og spørgsmål. På hver workshop vælges to repræsentanter blandt deltagerne, som efterfølgende præsenterer resultaterne fra workshoppen i det afsluttende plenum
 
16.30: Pause
 
16.45: Afrapportering fra de fem workshops i plenum v/Jakob Uffelmann og Carsten Obel.
 
17.30: Slut på det faglige indhold og forberedelse af middag
 
18.00: Middag i Matematisk Kantine
 
19.30: Unibaren for dem, der har lyst.
 
 

Workshops

TRIVSELSMÅLINGER

v/Kristian Hvidtfeldt Nielsen

Der er mange forventninger til unge i hverdagen og en stigende bekymring for, at det går ud over deres trivsel.
Men hvad dækker trivselsbegrebet egentligt over, og hvordan måler vi trivsel? Det er nogle af de spørgsmål, vi skal sætte fokus på i denne workshop.
Der vil blive arbejdet med forskellige faglige tilgange til begrebet trivsel og kritisk analyse af trivselsmålinger.

DE UNGES STEMME I FREMTIDENS SAMFUND OG SUNDHEDSVÆSEN

v/Jakob Uffelmann

I en tid med strukturelle og demografiske udfordringer for vores allesammens sundhedsvæsen, skal vi se mod de kommende generationer for at finde løsningerne. Hjælp til med at finde løsningerne på de udfordringer, som I kommer til at stå med i fremtiden, og hvordan ruster vi de kommende generationer til bedre sundhed. Det danske sundhedsvæsen har brug for jeres input, hvis vi skal lykkedes med de løsninger, som I kommer til at leve med i fremtiden. 
 
HVORDAN MÅLER MAN TRIVSEL – JERES BUD PÅ HVAD MAN KAN FORSTÅ VED TRIVSEL OG ROBUSTHED
 
V/Karen Wistoft og Lars Qvortrup
 
Workshoppen starter med at undersøge, hvordan forskellige definitioner af trivsel påvirker resultatet af trivselsundersøgelser:
 
·         Sætter undersøgelserne fokus på mistrivsel eller på trivsel og robusthed?
 
·         Er trivsel noget, man opnår gennem udefrakommende indsatser, eller kommer trivsel indefra som resultat af læreprocesser?
 
·         Hvilke konsekvenser kan bestemte trivselsopfattelser have for unges selvbilleder?
 
Vi starter med at se på nogle af de spørgsmål, der ligger bag nyere undersøgelser af unges trivsel og sundhed (fx Ungeprofilundersøgelsen). Dernæst diskuterer vi den metode, der bruges til at undersøge trivsel med. Til sidst udarbejder vi i fællesskab et bud på et trivselsbegreb og et sæt af spørgsmål, der understøtter deltagernes egne forestillinger om, hvad trivsel og robusthed er.
 
KAN EN GPS TIL ET STUDIELIV I TRIVSEL DESIGNES?
 
v/Carsten Obel
 
Mere info følger.
 
UNGES TRIVSELSSTRATEGIER I ’PERFEKTIONSSAMFUNDET’
 
v/Jeanett Bjønness
 
Vi skal tale om trivsel og præstation i uddannelsessystemet og om unges strategier for at trives og præstere.
Nogle unge bruger medicin eller rusmidler for at håndtere pres under uddannelse, og vi skal diskutere nogle af de samfundsmæssige tendenser som kan hjælpe os til at forstå, hvorfor det kan føles hensigtsmæssigt eller nødvendigt at bruge medicin eller andre rusmidler for at leve op til de oplevede forventninger.
 
Vi skal diskutere, hvor grænsen for legitim optimering går, og hvilke samfundsmæssige diskurser vi spejler os i, når vi diskuterer denne grænse. Hvilken rolle spiller for eksempel medierne/de sociale medier for, hvordan vi forstår trivsel og medicinsk forbedring/optimering, og hvilken betydning har ’perfektionskravet’?
 
 

Efter det faglige indhold spiser vi sammen i Matematisk Kantine.

Efter middagen åbner Studenterbaren i Studenterhus Aarhus, og vi kan her fortsætte samværet og aftenen i hinandens selskab.

  • Antal deltagere:
  • Lærer: AA
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk