Seminar J: Why and how organisations think about the future. Samfundsvidenskabeligt fordybelsesseminar

Aarhus Universitet, Tvillingeauditoriet, Bygning 1324, lokale 011, Bartholins Allé, 8000 Aarhus C
Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2022 – men du skal logge ind først.
Afdeling
Herning
Viby
Sidste tilmeldingsfrist
Søndag, 13. august 2023 - 12:00

How organizations think about the v/Dr. Adam Gordon, School of Management, BSS, Arhus Universitet  

This seminar discusses how people and organisations use techniques of strategic to adapt and innovate successfully in a changing world. 
 
All decisions play out in the future. We will look at the tools and methods of the field of future studies, which deals with how to account for forces of change and interpret the implications of current events in order to make successful choices today. We will take situations in history and the news media and cultural landscape to discuss how an informed future view can be used, and sometimes abused, to guide decisions and influence outcomes.
 
You will work in groups and present to the cohort.
 
The seminar will take place in English.

 

Formål

Seminar J: Samfundsvidenskabelig fordybelse blandt andet til formål at give jer et eksempel på klassisk samfundsvidenskabelig analyse med afsæt i en konkret case.

Generelt om fordybelsesseminarerne

Fordybelsesseminarerne er struktureret således, at der er 10 seminarer, som I skal vælge 4 af. Der vil være to fordybelsesseminarer på Naturvidenskab og Ingeniørvidenskab(ST), hvor I skal vælge mellem en ræke fagområder. Både VIA University College, Humaniora (Arts) og Samfundsvidenskab (BSS) udbyder to fordybelsesseminarer i henholdsvis Aarhus og Herning. Sundhedsvidenskab udbyder 1 seminar

Vi anbefaler meget, at I ikke lader geografi, men interesse afgøre jeres valg mellem de forskellige muligheder.

Som udgangspunkt skal I vælge 4 ud af de 10 tilbud, men når vi har set fordelingen, vil der være god mulighed for, at I kan vælge flere seminarer ved at skrive til info@atumidt.dk

  • Antal deltagere
    80
  • Type
    Obligatorisk