Seminar F: Fordybelsesworkshops på VIA University College

VIA University College, Birk Centerpark 5, 7400 Herning, Bygning C
Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2020 – men du skal logge ind først.
Afdeling
1-årigt
Sidste tilmeldingsfrist
Torsdag, 15. juli 2021 - 12:00

Uddannelser mellem teori og praksis

En professionsbacheloruddannelse er i modsætning til de akademiske og analytiske uddannelser oftest rettet mod et bestemt erhverv.

Uddannelserne kobler mellem praksisnær teori på uddannelsesinstitutionen og teorinær praksis, når de studerende er i praktik, og de er sammesat af både teoretisk og praktisk undervisning.

Det betyder, at de studerende veksler mellem uddannelse, der foregår på en uddannelsesinstitution og praktik inden for en profession fx en virksomhed, en skole, et sygehus, en kommune eller en klinik. Der findes professionsbacheloruddannelser inden for mange erhvervsområder, både offentlige og private.

På dette fordybelsesseminar sætter vi fokus på vidensdelen inden for en professionsuddannelse og prøver kræfter med konkrete undervisningsformer.

Workshop 1: Strategic Design Practice v/René Claus Larsen

Kom til en kreativ workshop og få en introduktion om vores forskning inden for Design Thinking feltet. Ved VIA Design i Herning har to lektorer videreudviklet begrebet Design Thinking til også at omfatte forretningsforståelse og strategi.

Strategic Design Practice, som det nye begreb hedder, skal sikre, at designprocessen ikke kun handler om at generere idéer, men at det også ender i løsninger. Allerede i idégenereringsfasen skal man tænke i mulige slutprodukter.

Metoden er et kreativt og innovativt værktøj især udviklet til andre faggrupper end designere. Med metoden får andre faggrupper et fælles sprog for, hvordan de kan arbejde med innovation. 

Deltagerbegrænsning: 35 personer

Workshop 2: Ansvarligt forbrug og Produktion v/Hanne Bøttcher, Lektor / Associate Professor & Vera Friis Knudsen, Underviser

Denne workshop tager sit udgangspunkt i VIA’s Tekstillaboratorium & FN’s Verdensmål nr. 12 ”Ansvarligt forbrug og Produktion”.

Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducere vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på.

Vi vil på workshoppen tale om kvalitet som en del af verdensmålets vigtige parametre og sammen forstå kvalitet ud fra teorien om ”Den Indre og Den Ydre Dimension” Hvad forstår vi egentligt ved kvalitet i vores tøj, og kan vi overhovedet måle kvalitet?

Workshoppen giver dig metoder til at forstå og ikke mindst forståelsen af at måle kvalitet i VIA’s enestående Tekstillaboratorium.

Tekstilmaterialer til tests vil blive udleveret.

Deltagerbegrænsning: 16 personer.

Program 

16.00-16.05: Velkomst i fællesarealet i Bygning C
16.05-16.30: Oplæg om professionsbacheloruddannelser og VIA University College’s uddannelsesudbud og kort rundvisning
16.30-17.15: Workshop
17.15-17.45: Aftensmad
17.45-19.15: Videre arbejde i og afrunding af workshop
19.25-19.30: Afslutning v/ATU 

Formål

Hvor vil du sætte dit aftryk? har blandt andet til formål at give jer indsigt i professionsuddannelsernes vidensdannelse og praksisformer med afsæt i konkrete uddannelser.

  • Type
    Obligatorisk