Seminar X: Afslutningskonference 2018: Livsduelighed

 • Lørdag, 17. november 2018 - 14:00 til 20:00
 • Aulaen, Aarhus Universitet, Bygning 1412 - Nordre Ringgade 4, 8000 Aarhus C
 • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2016 – men du skal logge ind først.
 • Afdeling: - Herning - Viby
 • Sidste tilmeldingsfrist: Lørdag, 30. juni 2018 - 12:00

Livsduelighed

Skolen og uddannelsessystemet har til alle tider skullet både uddanne og danne. Eller både undervise og opdrage. På den ene side en indføring i kundskabstraditioner og samfundets vidensreservoir, på den anden side en optagelse i det kulturelle fællesskabs riter og omgangsformer. Og i samme proces er barnet blevet modnet og blevet ikke blot voksen, men et myndigt menneske, der kan gøre sig gældende og træffe gyldige beslutninger. 
 
Begge sider; uddannelse og dannelse, undervisning og opdragelse handler om livsduelighed. Og gode skole- og uddannelsesprocesser er afgørende for, at det enkelte menneske ikke blot tilegner sig viden om verden og forståelse for sin omverden, men også styrkes og udvikles til at kunne interagere konstruktivt med sine omgivelser.
 
Livsduelighed handler med andre ord om menneskets andet fødsel, nemlig dets fødsels om socialt væsen, og gode skole og uddannelsesprocesser skaber autonome, agile, resiliente, men især og vigtigst forankringsparate individer.
 
På afslutningskonferencen ser vi på de forskellige aspekter i disse processer ud fra et tværfakultært synspunkt med følgende spørgsmål:
 
 • Skal man kunne tåle en vis mængde mistrivsel for at kunne kravle op af rangstigen i uddannelsessystemet og samfundet som helhed?
 • Hvordan kan STEM være med til at skabe livsduelighed for os som individer og i samfundet som helhed?
 • Hvordan kan vi som individer og som samfund udvikle et livsdueligt forhold til de sociale medier?
 • Kan et misbrug være vejen til livsduelighed?

 

Medvirkende:
Claus Holm
Ph.d., lektor, institutleder på DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet

Carsten Obel
Professor på institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Mette Laub Petersen
Projektleder på skolesundhed.dk og ungeprofilen.dk

Johanne Korsdal Sørensen
Ph.d. i sociologi og antropolog, Ekstern Relations Manager på institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Kristian Hvidtfeldt Nielsen
Lektor på institut for Matematik - Videnskabsstudier, Aarhus Universitet

Michael Bang Petersen
Professor på institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Lars Thorup Larsen
Lektor på institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Program

14.00: Velkomst v/Svend Thorhauge, Akademiet for Talentfulde Unge l Midt

14.05: Introduktionsforelæsning v/Claus Holm

Den rige personlighed er livsduelig!

For omtrent 160 år siden formulerede Karl Marx forestillingen om en rig individualitet som det kommunistiske samfunds individideal. I dag får forestillingen relevans. Lyder det lidt besynderligt, er det ikke mærkeligt. For de fleste af os går næppe rundt og tror, at vi er lige på trapperne til at blive en del af et kommunistisk samfund. Ikke desto mindre er Karl Marx’ idé om fri tid i arbejdet blevet en aktuel idé. Man realiserer sig som rig personlighed gennem arbejdet. Tolstoj skulle således en gang have sagt, at man lever et aldeles fremragende liv, hvis man forstår sig på at arbejde og elske: Arbejd for den person, du elsker, og elsk dit arbejde! I dag forholder det sig lidt anderledes, da det ser ud som om, flere og flere af os mest af alt lever for at arbejde. Er det rigtigt, så lyder credoet lidt anderledes: ’Arbejd for at realisere dig selv som en rig personlighed, elsk dit arbejde!’ Uanset hvad man lever for, bliver spørgsmålet om, hvori en forskel består mellem livsduelighed og  arbejdsduelighed.

14.40: Paneldebat mellem Lars Thorup Larsen, Michael Bang Petersen, Kristian Hvidtfeldt Nielsen og Claus Holm faciliteret af Carsten Obel 

"Hvordan opdrage til autonom livsduelighed?"
Hvordan skaber vi rammer for livsduelige mennesker uden at instrumentalisere dem i forhold til den fremtidskontekst, vi ser dem i?

15.00: Pause

15.15: Fem sideløbende workshops med adskilte temaer og spørgsmål

16.30: Pause
 
16.45: Opsamling v/Svend Thorhauge med inddragelse af pointer fra de fem forskellige workshops
 
17.30: Slut på det faglige indhold og forberedelse af middag
 
- Slut på det faglige indhold og forberedelse af middag -
 
18.00: Middag i Matematisk Kantine
 
20.00: Unibaren for dem, der har lyst
 
Afslutningskonferencen arrangeres i samarbejde med Carsten Obel, Professor på Institut for Folkesundhed og Studenterhus Aarhus.
 

Workshops

Hvordan designer vi de bedste rammer for, at unge kan udvikle livsduelighed?

v/Carsten Obel og Mette Laub Petersen

Den generation, som i dag går på en ungdomsuddannelse, vokser op i en verden, der udvikler sig hurtigere, end vi tidligere har set i verdenshistorien. Det giver både væsentlige udfordringer og muligheder. Den accelererede samfundsudvikling er i væsentlig grad teknologisk og drevet af globale tendenser, som er uden for national kontrol. Spørgsmålet er, hvordan det inden for dette mulighedsrum lykkes med at ruste de unge bedst muligt til at udfolde deres potentiale og bidrage til at forme et robust samfund. Angiveligt er de unge udfordret på mental sundhed og livsduelighed. Denne workshop indledes med en kort præsentation af aktuelle bestræbelser på at forstå, hvad der udfordrer de unge og operationel viden på området. Vi lægger op til en aktiv workshop, hvor vi tager udgangspunkt i erfaringer fra den nationale undersøgelse Ungeprofilen.dk og fra trivselsarbejdet fra Bjerringbro Gymnasium. Vi vil sammen prøve at udvikle ideer til, hvordan vi sikrer den bedste balance mellem det digitale og fysiske liv og læring og måske får tegnet skitserne til en prototype, som løbende kan forbedre vores muligheder for at matche fremtidens muligheder og udfordringer med en forståelse af de unges perspektiv.
 
Mødelokale 1.1
 
 
Trivsel og ”livsduelighed” under pres på jobbet
– lægers misbrug som eksempel

v/Johanne Korsdal Sørensen

Ph.d. i sociologi og antropolog Johanne Korsdal Sørensen holder oplæg om sit forskningsprojekt om Lægers forbrug og misbrug af medicin og rusmidler. Livsduelighed er en indirekte tematik i dette oplæg, som handler om lægers professionelle socialisering og arbejdskulturelle udfordringer, som kan have medindflydelse på at nogle læger kommer ud i misbrug og strukturelt fastholdes i det.
Johanne har foretaget en survey blandt 4000 medlemmer af Lægeforeningen og har derudover foretaget en interviewundersøgelse blandt 12 læger, som tidligere har været i misbrug mens de har været erhvervsaktive læger.

Richard Mortensen Stuen

 

Er der plads til livsduelige børn og unge i uddannelsessystemet?

v/Lars Thorup Larsen

I den offentlige debat er der meget fokus på stress og præstationsræs hos skoleelever og studerende. De fleste store reformer i uddannelsessystemet opstiller mål for børn og unges trivsel. Samtidig anklages de selv samme reformer ofte for at gå ud over børn og unges trivsel, fordi de øger fokus på målbare fremskridt hele vejen fra vuggestue til universitet. Spørgsmål om trivsel og livsduelighed kan nemt blive fanget mellem sundhedspolitiske målsætninger om velbefindende på den ene side og uddannelsespolitiske ambitioner om konkurrence og progression på den anden side. Denne workshop tager dette dilemma op til diskussion. Er der plads til, at børn og unge kan blive livsduelige i et uddannelsessystem med ambitiøse uddannelsesmål? Skal man kunne tåle en vis mængde mistrivsel for at kunne kravle op af rangstigen i uddannelsessystemet og samfundet som helhed?

Preben Hornung Stuen

Livsduelighed med STEM

v/Kristian Hvidtfeldt Nielsen

Med Teknologipagten har regeringen sat fokus på STEM-fagene (STEM står for Science, Technology, Engineering, Mathematics). Teknologipagten skal styrke danskernes STEM-kompetencer ved at få flere til at interessere sig for STEM, uddanne sig inden for STEM og anvende STEM i job. Ved lanceringen af Teknologipagten i april i år sagde daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen: ”Teknologipagten skal styrke forudsætningerne for at udvikle og anvende de nye teknologier og skabe den innovation, der skal fastholde og skabe nye job i Danmark, og øge væksten.” Baggrunden for denne workshop er, at STEM-fagene kan bruges til andet og mere end innovation og økonomisk vækst.
I fællesskab vil vi anskue STEM-fagene fra et livsduelighedsperspektiv - og ikke et vækstperspektiv, herunder besvare følgende spørgsmål:
·        Hvad er det for et bagvedliggende menneske- og samfundssyn, der gør sig gældende i initiativer som Teknologipagten?
·        Hvilke former for livsduelighed styrkes af STEM-kompetencer?
·        Hvordan kan STEM være med til at skabe livsduelighed for os som individer og i samfundet som helhed?
·        Hvorfor er det overhovedet vigtigt at interessere sig for STEM i et livsduelighedsperspektiv?
 
Mødelokale 1

Livsduelighed i en verden, hvor vi altid er online og altid er forbundne

v/Michael Bang Petersen

Sociale medier og smartphone-teknologi spiller en afgørende rolle i manges liv. Vi kan være forbundne med andre uanset, hvor vi er, og vi kan kontinuerligt blive opdateret på, hvad der interesserer os. Der er mange gevinster for den enkelte og for samfundet. Men samtidig bekymrer politikere og meningsdannere sig for konsekvenserne for både os som individer og for samfundet som helhed. Hvad gør det eksempelvis ved os, hvis vi aldrig har et frirum til blot at være os selv? Hvad gør det ved os, hvis vi aldrig er fuldt tilstede med dem, som vi sidder overfor, men altid er halvt tilstede på de sociale medier? Og hvad er konsekvenserne for samfundet? I dag har vi alle mulighed for at være nyhedsredaktører på de sociale medier og give vores mening til kende. Men fremfor en mere demokratisk dialog har det betydet, at vredesudbrud og trusler florerer i den digitale politiske debat, og i en lang række valgkampe er falske nyheder blevet delt flittigt på de sociale medier. Hvordan kan vi som individer og som samfund udvikle et livsdueligt forhold til de sociale medier på vores telefoner? Det er fokus på denne workshop.

Mogens Zieler Stuen

 


Efter det faglige indhold spiser vi sammen, og I vil selv få mulighed for at være med til at organisere og arrangere middagen og det efterfølgende samvær. En gruppe fra jeres årgang samles og forbereder aftenen, og de inddrager alle, der har lyst.

Efter middagen vil der være åbent i studenterbaren, og vi håber også at se jeres studielivsmentorer både til seminaret og til middagen.

 
 • Antal deltagere:
 • Lærer: AA
 • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk