Seminar T: Akademisk idégenerering og problemformulering

  • Torsdag, 9. september 2021 - 16:00 til 19:30
  • Herning Gymnasium, H. P. Hansens Vej 8, 7400 Herning
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2019 – men du skal logge ind først.
  • Afdeling: - Herning
  • Sidste tilmeldingsfrist: Onsdag, 30. juni 2021 - 12:00

Hvordan går man fra en undren over et fænomen til en akademisk undersøgelse af et fænomens beskaffenhed? Hvordan stilles et spørgsmål, så det kan besvares akademisk? Hvordan afgrænser man sit emne, så der er en reel chance for at beskrive både problemstilling og gennemføre undersøgelserne inden for den tid, der er til rådighed? Det og mange andre spørgsmål skal vi arbejde med på dette seminar.

Vi begynder seminaret med at indkredse jeres undren over et fænomen til at tage jer gennem en proces, hvor I skal konkretisere et undersøgelsesfelt. I denne proces skal I gøre jer metodeovervejelser, og I kommer også til at arbejde med at omdanne jeres undersøgelsesfelt til en konkret problemformulering.

Efter pausen fordeler I jer i workshops, hvor I skal arbejde videre med jeres problemformuleringer. Der vil være 5 forskellige workshops med forskellige fagligheder; sundhedsvidenskabelig, handelsvidenskabelige, samfundsvidenskabelig, naturvidenskabelige og humanistiske. I deltager til den workshop, som giver mening i forhold til jeres undersøgelsesfelt.

Workshoplederne, der er ph.d.-studerende fra Aarhus Universitets, vil hjælpe jer med at gøre jeres problemformuleringer endnu skarpere, og I kommer også til at arbejde i grupper, så I kan kvalificere hinandens og dermed også jeres egen problemformuleringer.

I går herefter i gang med helt konkret at udarbejde jeres egen problemformulering, problemstillinger og metodeovervejelser, og I færdiggør det arbejde hjemme, inden vi mødes til næste seminar.

Program:

16.00: Velkomst 

16.05: Akademisk idégenerering

16.45: Øvelser

17.15: Aftensmad

17.45: Workshop med øvelser

19.00: Opsamling og brobygning til næste seminar

19.30: Tak for i dag

 

Formål
Seminar T: Akademisk idégenerering og problemformulering har blandt andet til formål at give dig redskaber til at gå fra en almindelig undren til et akademisk spørgsmål, der kan besvares på en måde, så andre kan følge og bidrage til processen og at sætte dig i gang med udarbejdelsen af en konkret problemformulering

 

 

 

  • Antal deltagere:
  • Lærer: AA
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk