Seminar L: Samfundsvidenskabelig fordybelse

Campus Herning, Aarhus Universitet, Birk Centerpark 15, lokale 2002, 7400 Herning
Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2022 – men du skal logge ind først.
Afdeling
Herning
Viby
Sidste tilmeldingsfrist
Søndag, 13. august 2023 - 12:00

Samfundsvidenskabeligt fordybelsesseminar

v/John Vestergaard Olesen, Institut for Forretningsudvikling og Teknoligi, Institut for Virksomhedsledelse - ICOA - Interdisciplinary Center for Organizational Architecture, Aarhus Universitet

Der har den seneste tid været sagt og skrevet meget om de nye ejendomsvurderinger – et arbejde, der startede for mere end 10 år siden, og som vurderingsstyrelsen siden 2018 har stået i spidsen af. Senest er der under stor offentlig debat i efteråret 2023 udsendt nye ejendomsvurderinger til en lang række af landets boligejere med stor utilfredshed til følge hos en lang række af de berørte interessenter. 
 
I dette fordybelsesseminar vil vi se nærmere på 
 
• hvilke udfordringer der er med at lave en bare nogenlunde præcis vurderingen, 
• hvilke typer data, såvel kvalitative som kvantitative, en ejendomsvurdering bør tage udgangspunkt i
• hvilke data der umiddelbart er adgang til
 
Vi vil med udgangspunkt i historiske data og statistiske værktøjer estimere en state of the art prisdannelsesmodel på ejerlejlighedsmarkedet i det centrale Aarhus – en model, der kan benyttes af såvel Vurderingsstyrelsen men også ejendomsmæglere og øvrige aktører på boligmarkedet.
 
Seminaret slutter med, at modellen fortolkes og dens kvalitet vurderes.
 
Program:
16.00: Velkomst v/ATU | Midt
16.05: Forelæsning
           Gruppearbejde
17.30: Pause
18.00: Gruppearbejde og refleksioner
19.30: Tak for i dag
 
 

 

Formål

Seminar L: Samfundsvidenskabelig fordybelse blandt andet til formål at give jer et eksempel på klassisk samfundsvidenskabelig analyse med afsæt i en konkret case.

 

Generelt om fordybelsesseminarerne

Fordybelsesseminarerne er struktureret således, at der er 10 seminarer, som I skal vælge 4 af. Der vil være to fordybelsesseminarer på Naturvidenskab og Ingeniørvidenskab(ST), hvor I skal vælge mellem en ræke fagområder. Både VIA University College, Humaniora (Arts) og Samfundsvidenskab (BSS) udbyder to fordybelsesseminarer i henholdsvis Aarhus og Herning. Sundhedsvidenskab udbyder 1 seminar

Vi anbefaler meget, at I ikke lader geografi, men interesse afgøre jeres valg mellem de forskellige muligheder.

Som udgangspunkt skal I vælge 4 ud af de 10 tilbud, men når vi har set fordelingen, vil der være god mulighed for, at I kan vælge flere seminarer ved at skrive til info@atumidt.dk

  • Antal deltagere
    70
  • Type
    Obligatorisk