Seminar D: Komplekse beslutninger

VIA Campus Horsens, Banegårdsgade 2, 8700 Horsens: Mødested: I Atriet (der hvor man kommer ind i bygningen)
Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2023 – men du skal logge ind først.
Afdeling
1-årigt
Sidste tilmeldingsfrist
Torsdag, 14. marts 2024 - 12:00

Hvordan håndterer man komplekse beslutninger, og hvorfor er kommunikation så vigtig?

Seminaret består af eksemplarisk undervisning med teoretisk oplæg og derefter gruppearbejde baseret på den nye viden, som I har fået. Det er VIAs bygningsingeniøruddannelse i samarbejde med Rambøll, som faciliterer workshoppen.

Michael Kvist fra Rambøll, der selv er tidligere studerende fra VIAs bygningsingeniøruddannelse i Horsens, vil introducere jer for en vejingeniørs hverdag, hvor man dagligt står overfor komplekse beslutninger, når bygherrer som fx vejdirektoratet og kommuner skal klædes på, til at kunne træffe de rigtige beslutninger.  I bliver introduceret til nogle af de processer, der finder sted, når man som ingeniør skal rådgive om mulige løsninger, til en given problemstilling. Ligeledes vil I få et indblik i vigtigheden af god kommunikation, så man opnår det bedste resultat i projektsamarbejdet. Den viden er gældende uanset, om det er et motorvejsprojekt eller et skoleprojekt.

Efter det teoretiske oplæg starter ”spillet om motorvejen”, som er den case, I skal arbejde med. Under gruppearbejde skal I udover den konkret opgaveløsning også have fokus på jeres personprofiler. Hvad betyder din profil for den måde, du griber opgaven an på, arbejder med opgaven, samarbejder og kommunikerer?  Spillet om motorvejen faciliteres af Helle Rosengreen, som er bygningsingeniør og lektor på VIAs bygningsingeniøruddannelse.

 

Program:

16.00: Velkommen til VIA Campus Horsens v/Lone Birkmose Bjerg
16.15: Kompleks beslutningstagning v/Michal Kvist
16.45: Workshop: Spillet om motorvejen v/Helle Rosengreen
18.00: Pause
18.30: Workshop: Spillet om motorvejen v/Helle Rosengreen fortsat
19.50: Fælles afslutning
20.00: Tak for i dag 

Formål:
Seminar D: Kompleks beslutningstagning demonstrerer, hvordan en professionsbacheloruddannelse – i dette tilfælde VIA Bygningsingeniør - løser opgaven ved at koble teori og praksis. I får indblik i undervisningsformen på en professionsbacheloruddannelse og ny viden omkring kompleks beslutningstagning, samarbejde og kommunikation, som I kan bruge i jeres eget studiearbejde fremover.

 
  • Type
    Obligatorisk