Seminar J: Kan vælgerne forstå politik og danne meningsfulde holdninger? Fordybelsesseminar på Aarhus BSS (samfundsvidenskab)

Folketingssalen
Campus Herning, Bygning 8002, lokale 2053, Aarhus Universitet, Birk Centerpark 15, 7400 Herning
Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2023 – men du skal logge ind først.
Afdeling
1-årigt
Sidste tilmeldingsfrist
Søndag, 30. juni 2024 - 12:00

v/Rune Slothuus, professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

I et demokrati skal de politiske beslutninger om samfundets udvikling ideelt afspejle borgernes ønsker og holdninger. Men er folk overhovedet i stand til at forstå politik og danne meningsfulde politiske holdninger? 
Det skal vi undersøge nærmere i dette seminar.

Mange er bekymrede over, at borgerne uden at vide ret meget om politik alt for let lader sig påvirke af historier på sociale medier og af, hvad forskellige politikere siger. Andre er bekymrede for, at borgerne holder så stædigt fast i deres egne synspunkter eller egoistiske interesser, at det bliver umuligt for politikerne at løse samfundets problemer. Atter andre har et mere optimistisk syn på borgernes holdningsdannelse og siger, at borgerne faktisk kan tage ganske fornuftigt stilling til politiske spørgsmål.

Hvordan kan vi undersøge, hvem der har ret? Hvad skal vi kigge efter? Kan vi bruge kontrollerede eksperimenter til at studere, hvor vores politiske holdninger kommer fra? 

På seminaret skal vi trække på teorier og metoder fra statskundskaben – den videnskabelige disciplin, der studerer politik – og forsøge at give vores egne svar på, hvor meget vælgerne forstår, og hvorfor vi mener det, som vi gør.

Seminaret giver et overblik i forskningen i politisk holdningsdannelse, viser eksempler fra et aktuelt forskningsprojekt ledet af professor Rune Slothuus, og giver deltagerne mulighed for at afprøve deres egne ideer til at gøre os klogere på vælgernes holdninger.

Program:
16.00: Velkommen og introduktion til dagens emne
16.15: Forelæsning: Hvad ved vi om, hvordan borgerne danner politiske holdninger? v/Rune Slothuus
16.45: Pause
17.00: Forelæsning: Hvordan kan vi studere politisk holdningsdannelse? v/Rune Slothuus
17.30: Pause med sandwich
18.00: Gruppearbejde: Workshop med design af jeres egen undersøgelse
18.45: Præsentation og diskussion af resultater fra jeres undersøgelser
19.15: Opsamling og tak for i dag

Formål:
Seminar J: Samfundsvidenskabelig fordybelse blandt andet til formål at give jer et eksempel på klassisk samfundsvidenskabelig analyse med afsæt i en konkret case.
 

Generelt om fordybelsesseminarerne:
Fordybelsesseminarerne er struktureret således, at der er 10 seminarer, som I skal vælge 4 af. 
Der vil være to fordybelsesseminarer på Natural Sciences (naturvidenskab) og Technical Sciences (ingeniørvidenskab), hvor I skal vælge mellem en række workshops. Både VIA University College, Faculty of ARTS (humaniora) og Aarhus BSS (samfundsvidenskab) udbyder to fordybelsesseminarer i henholdsvis Aarhus og Herning. Health (sundhedsvidenskab) udbyder et seminar.

Vi anbefaler meget, at I ikke lader geografi, men interesse afgøre jeres valg mellem de forskellige muligheder.

Som udgangspunkt skal I vælge 4 ud af de 10 tilbud, men når vi har set fordelingen, vil der være god mulighed for, at I kan vælge flere seminarer ved at skrive til info@atumidt.dk

  • Antal deltagere
    25
  • Ansvarlig
    AA
  • Type
    Obligatorisk