Seminar I: Fordybelsesworkshops på Natural Sciences (naturvidenskab) og på Technical Sciences (ingeniørvidenskab)

Aarhus Universitet - se adresser under de respektive workshops
Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2023 – men du skal logge ind først.
Afdeling
1-årigt
Sidste tilmeldingsfrist
Søndag, 11. august 2024 - 12:00

Til dette seminar bliver I fordelt på de respektive workshops. Vi sender et link ud til jer, som I kan prioritere på i den første uge efter sommerferien.

I skal møde frem til jeres respektive workshops på det mødested, der kommer til at stå under hver workshop.

Workshops:

Workshop 1: Lysledere og internettet v/Roar Mikkel Holmberg Rasmussen, Institut for Fysik og Astronomi
På denne workshop skal vi se, hvordan fysikken spiller en central rolle for kommunikation igennem lysledere, hvilket blandt andet er essentielt for den måde, internettet fungerer på.
Forløbet er splittet op i to dele, hvor den ene går ud på at undersøge nogle af de grundlæggende fysiske principper, der muliggør kommunikation med lysledere. Vi skal undersøge, hvordan lys bryder ved overgang mellem forskellige medier, og hvordan lys detekteres og omsættes til elektriske signaler.
I den anden del skal vi se, hvordan kommunikation med lysledere fungerer i praksis. I skal forbinde to motherboards ved hjælp af en lysleder, og sende forskellige signaler mellem de to motherboards.

Max deltagerantal: 24
Mødested: 

Workshop 2: Mål din elektriske hjerneaktivitet v/Katrine Græsbøll Christensen, Institut for Elektro- og Computerteknologi
Hjernen fungerer som kroppens kommandocentral ved at sende små elektriske signaler frem og tilbage i kroppen. Denne elektriske aktivitet kan vi måle vha. elektroder, som placeres på hovedet kaldet EEG-udstyr (ElektroEncephaloGrafi). I denne workshop vil I få et indblik i, hvordan man kan bruge målinger af hjerneaktivitet til bl.a. søvnmonitorering og tolkning af sanseinput og tankeprocesser. Du vil få muligheden for måle din egen hjerneaktivitet med et EEG-headset og prøve et simpelt Brain-computer interface-system, der registrerer din elektriske hjerneaktivitet og forvandler dem til signaler, som kan styre elementer i en computer.

Max deltagerantal: 20
Mødested: 

Formål:
Seminar I: Fordybelsesworkshops på Natural Sciences (naturvidenskab) og på Technical Sciences (ingeniørvidenskab) har blandt andet til formål at give konkrete indblik i de naturvidenskabelige og ingeniørvidenskabelige discipliner med afsæt i konkrete cases og herunder at vise nogle af de konkrete metoder, som de forskellige discipliner bringer i anvendelse.

Generelt om fordybelsesseminarerne:
Fordybelsesseminarerne er struktureret således, at der er 8 seminarer, som I skal vælge 3 af. 
Der vil være to fordybelsesseminarer på Natural Sciences (naturvidenskab) og Technical Sciences (ingeniørvidenskab), hvor I skal vælge mellem en række workshops. Både VIA University College, Faculty of ARTS (humaniora) og Aarhus BSS (samfundsvidenskab) udbyder to fordybelsesseminarer i henholdsvis Aarhus og Herning. 

Vi anbefaler meget, at I ikke lader geografi, men interesse afgøre jeres valg mellem de forskellige muligheder.

Som udgangspunkt skal I vælge 3 ud af de 8 seminarer, men når vi har set fordelingen, vil der være god mulighed for, at I kan vælge flere seminarer ved at skrive til info@atumidt.dk

 

  • Antal deltagere
    15
  • Ansvarlig
    AA
  • Type
    Obligatorisk