Seminar G: Fortolkning af musik, litteratur og billeder. Fordybelsesseminar på Faculty of ARTS (humaniora)

Encanto
Campus Herning, Bygning 8002, lokale 2131, Aarhus Universitet, Birk Centerpark 15, 7400 Herning
Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2023 – men du skal logge ind først.
Afdeling
Herning
Viby
Sidste tilmeldingsfrist
Søndag, 30. juni 2024 - 12:00

v/Martin Guldberg

Musikdramatik er en interessant kunstform, ikke mindst fordi den blander og sammensmelter en lang række af andre kunstneriske udtryk som fx skuespil, litteratur, musik, billedkunst, dans m.m. Typiske eksempler på musikdramatiske genrer er opera, operette og musical samt musikvideoer. 

I dette miniseminar vil vi se nærmere på navnlig musicalgenren og musikvideoer samt fremdrage nogle væsentlige aspekter ved de kunstneriske fag og humaniora.

Analyser af kunst – og i vores sammenhæng helt primært musikdramatik – kan have mange forskellige fokusområder og optikker. Vi vil bl.a. udforske nogle af de almenmenneskelige eller arketypiske strukturer i de værker, vi fokuserer på og i øvrigt undersøge, hvilke udsagn eller holdninger, der ligger bag et givent musikdramatisk udtryk eller værk.

Som forberedelse bedes I læse “Writing 101 – the 12 Literary Archetypes” - klik på link.
 

Program:
16.00: Velkomst v/ATU | Midt
16.05: Forelæsning
17.30: Pause
18.00: Forelæsning
19.30: Tak for i dag.

Formål:
Seminar G: Fortolkning af musik, litteratur og billeder. Fordybelsesseminar på Faculty of ARTS (humaniora) har blandt andet til formål at give jer et eksempel på klassisk humanistisk analyse med afsæt i en konkret case.

Generelt om fordybelsesseminarerne:
Fordybelsesseminarerne er struktureret således, at der er 9 seminarer, som I skal vælge 4 af. 
Der vil være to fordybelsesseminarer på Natural Sciences (naturvidenskab) og Technical Sciences (ingeniørvidenskab), hvor I skal vælge mellem en række workshops. Både VIA University College, Faculty of ARTS (humaniora) og Aarhus BSS (samfundsvidenskab) udbyder to fordybelsesseminarer i henholdsvis Aarhus og Herning. Health (sundhedsvidenskab) udbyder et seminar.

Vi anbefaler meget, at I ikke lader geografi, men interesse afgøre jeres valg mellem de forskellige muligheder.

Som udgangspunkt skal I vælge 4 ud af de 9 tilbud, men når vi har set fordelingen, vil der være god mulighed for, at I kan vælge flere seminarer ved at skrive til info@atumidt.dk

 

  • Antal deltagere
    70
  • Ansvarlig
    AA
  • Type
    Obligatorisk