Seminar K: Frankenstein og det posthumane. Fordybelsesseminar på Faculty of ARTS (humaniora)

Aarhus Universitet, Nobelparken, Nobelauditoriet, Bygning 1482, lokale105
Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2023 – men du skal logge ind først.
Afdeling
1-årigt
Sidste tilmeldingsfrist
Søndag, 30. juni 2024 - 12:00

v/Mads Rosendahl Thomsen, professor, litteraturhistorie, Aarhus Universitet

Med udgangspunkt i Mary Shelleys roman ”Frankenstein” (1818) introducerer Mads Rosendahl Thomsen til forskning i ”det posthumane” i litteraturen og sætter det i relation til etiske udfordringer i nutidens teknologi.

Vi går vi i dybden på humaniora og sætter fokus på begrebet menneske ved at stille os selv det spørgsmål, om begrebet overhovedet længere giver mening.
 
Gruppespørgsmål:
 
Overvej fascinationen af det posthumane i tv, film og litteratur – inddrag eksempler, som I selv kender.
 
Kan det være uetisk ikke at ville bruge teknologi til at forandre mennesket?

Menneskets evne til at påvirke sig egen fremtid som biologisk art stiger voldsomt i takt med udviklingen i bioteknologien. En række områder berøres af disse forhold: politik, jura, lægevidenskab, æstetik og filosofi. I oplægget vil Mads Rosendahl Thomsen introducere til feltet med en række eksempler fra Mads' bog The New Human in Literature, der beskriver litteraturens forestillinger om et nyt menneske siden 1900 og forholdet mellem teknik, etik og æstetik. I vil få nogle spørgsmål til samtale i grupper, som vi slutter af med at diskutere i plenum.

Inden vi mødes, skal I have set nedenstående video og læst artiklen, som er skrevet af Jacob Birkler, formand for Det Etiske Råd

Program

16.00: Velkomst
16.05: Frankenstein og det posthumane v/Mads Rosendahl Thomsen
17.30: Sandwich
18.00: Forelæsning
18.30: Gruppearbejde omkring spørgsmålene:

 • a. Hvad skal der til for at tale om noget andet efter mennesket?
 • b. Har vi positive visioner om verden om 50 år?
 • c. Er normalitet en farlig idé?
 • d. Er vi ikke etisk forpligtet på at bruge teknologien til at gøre menneskers liv bedre på alle måder?

19.30: Opsamling og plenumdrøftelse af dagens spørgsmål
20.00: Tak for i dag.

Litteraturoversigt (til videre læsning)

Faglitteratur

Mads Rosendahl Thomsen: The New Human in Literature, 2013

Kasper Lippert-Rasmussen m.fl. (red.): The Posthuman Condition, 2012

http://www.nickbostrom.com/papers/future.pdf

Romaner

Olaf Stapledon: Last and First Men, 1930

Aldous Huxley: Brave New World, 1932

Michel Houellebecq: Elementarpartikler, 2002

Michel Houellebecq: Muligheden af en ø, 2004

Kazio Ishiguro: Slip mig aldrig, 2005

Margaret Atwood: MaddAddam, 2014 

Formål:
Seminar K: Frankenstein og det posthumane. Fordybelsesseminar på Faculty of ARTS (humaniora) har blandt andet til formål at give jer en indsigt i en klassisk humanistisk analyse med afsæt i et stykke æstetik. 

Generelt om fordybelsesseminarerne

Fordybelsesseminarerne er struktureret således, at der er 8 seminarer, som I skal vælge 3 af. 
Der vil være to fordybelsesseminarer på Natural Sciences (naturvidenskab) og Technical Sciences (ingeniørvidenskab), hvor I skal vælge mellem en række workshops. Både VIA University College, Faculty of ARTS (humaniora) og Aarhus BSS (samfundsvidenskab) udbyder to fordybelsesseminarer i henholdsvis Aarhus og Herning. Health (sundhedsvidenskab) udbyder et seminar. valg mellem de forskellige muligheder.

Som udgangspunkt skal I vælge 3 ud af de 8 seminarer, men når vi har set fordelingen, vil der være god mulighed for, at I kan vælge flere seminarer ved at skrive til info@atumidt.dk

 

 • Antal deltagere
  20
 • Ansvarlig
  AA
 • Type
  Obligatorisk