Seminar H: Strategic design og ansvarlig produktion

VIA University College - Campus Herning - Bygning E, Birk Centerpark 5, 7400 Herning.(fælles areal).
Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2022 – men du skal logge ind først.
Afdeling
Herning
Viby
Sidste tilmeldingsfrist
Søndag, 17. september 2023 - 21:00

Program 

16.00: Check-in i fællesarealet i Bygning E
16.05: Oplæg om professionsbacheloruddannelser og VIA University College Campus Herning, Auditorium E
16.30: Workshops i bygning E (I kommer til at deltage i 1 ud af de 3 workshops)
17.30: Aftensmad
18.00Videre arbejde i og afrunding af workshop
19.25: Afslutning v/ATU i Auditorium C
19.30-20.00: Story Telling og rundvisning på VIA University College Campus Herning (valgfrit) – fælles start i bygning E

Workshop 1: Strategic Design Practice v/René Claus Larsen

Kom til en kreativ workshop og få en introduktion til vores forskning inden for Design Thinking feltet. Ved VIA Design i Herning har to forskere videreudviklet begrebet Design Thinking til også at omfatte forretningsforståelse og strategi.
 
Strategic Design Practice, som det nye begreb hedder, skal sikre, at designprocessen ikke kun handler om at generere idéer, men at det også ender i løsninger. Allerede i idégenereringsfasen skal man tænke i mulige slutprodukter.
 
På denne workshop vil du afprøve elementer i Design Thinking, hvilket vil give dig et fint indblik i hvordan man konceptudvikler ved brug af kreative teknikker.
 
Deltagerbegrænsning: 35 personer

Workshop 2: Ansvarligt forbrug og Produktion v/Hanne Bøttcher, Lektor / Associate Professor & Vera Friis

Denne workshop tager sit udgangspunkt i VIA’s Tekstillaboratorium & FN’s Verdensmål nr. 12 ”Ansvarligt forbrug og Produktion”.

Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducerer vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på.

Vi vil på workshoppen derfor tale om kvalitet som en del af verdensmålets vigtige parametre og sammen forstå kvalitet ud fra teorien ”Lang Holdbarhed ”Hvad forstår vi egentligt ved kvalitet i vores tøj, og kan vi overhovedet måle kvalitet?

Workshoppen giver dig indblik i at forstå begrebet kvalitet i beklædning og ikke mindst forståelsen af at måle kvalitet i VIA’s enestående Tekstillaboratorium.

Deltagerbegrænsning: 16 personer.

 

Formål

Hvor vil du sætte dit aftryk? har blandt andet til formål at give jer indsigt i professionsuddannelsernes vidensdannelse og praksisformer med afsæt i konkrete uddannelser.

Generelt om fordybelsesseminarerne

Fordybelsesseminarerne er struktureret således, at der er 7 seminarer, som I skal vælge 3 af. Der vil være to fordybelsesseminarer på Naturvidenskab (ST), hvor I skal vælge mellem en ræke fagområder. Både VIA University College, Humaniora (Arts) og Samfundsvidenskab (BSS) udbyder to fordybelsesseminarer i henholdsvis Aarhus og Herning.

Vi anbefaler meget, at I ikke lader geografi, men interesse afgøre jeres valg mellem de forskellige muligheder.

Som udgangspunkt skal I vælge 3 ud af de 8 tilbud, men når vi har set fordelingen, vil der være god mulighed for, at I kan vælge flere seminarer ved at skrive til info@atumidt.dk

 

  • Antal deltagere
    60
  • Type
    Obligatorisk