Seminar Q: Citizen Science

Aarhus Universitet, Nobelparken, Nobelauditoriet, Bygning 1482, lokale105
Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2022 – men du skal logge ind først.
Afdeling
Herning
Viby
Sidste tilmeldingsfrist
Søndag, 31. december 2023 - 12:00
Citizen Science - Borgervidenskab
- projekter, hvor frivillige samarbejder med forskere om at besvare ægte, virkelig og relevante spørgsmål
 
Citizen Science er videnskabelige forskningsprojekter, hvor du som 'almindelige borger' - SOM ATU'er - inviteres til at hjælpe med at forske.
 
Citizen Science forskningsprojekter kan være inden for flere forskellige videnskabelige emner og fakultære opdelinger, og som borger - SOM ATU'er - har du  mulighed for at engagere og involvere dig på forskellig vis og i forskellige niveauer inden for en række forskellige Citizen Sceince Forskningsprojekter.
 
Til dagens seminar får I først et indblik i 'videnskabeligt medborgerskab, i forskningsformidling og på, hvilken indvirkning forskning har i samfundet.
 
Herefter får I kendskab til Citizen Science som forskningsmetode, og efter pausen vil I kunne møde en række forskellige forskningsprojekter, der netop gør brug af Citizen Science som metode til at kvalificere den respektive forskning og til at sikre relevansen.
 
De forskellige forskningsprojekter vil udover at fortælle om forskningen give mulighed for, at I som ATU'ere kan engagere jer på forskellig vis i deres forskellige projekter.
 
Måske er der nogle af jer, der gerne vil være med til at indsamle naturvidenskabelige data, andre vil måske gerne være med til at interviewe informanter i et samfundsvidenskabeligt projekt og andre igen har måske lyst til at være med til at udarbejde forskningsspørgsmålene til et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, og endnu andre drømmer måske allerede nu om at være så meget med i et forskningsprojekt, at I er med til at skrive de videnskabelige artikler på baggrund af dataindsamling og den videnskabelige analyse.
 

Program

16.00: Velkomst v/Anne Harrits, ATU Midt

16.05: Involvering i et Citizen Science projekt - hvad har det betydet?

16.15: Videnskabeligt medborgerskab og 'research impact' v/Kristian Hvidtfeldt
Videnskab er en vigtig del af det moderne samfund. Videnskab bidrager til vækst og velfærd, og videnskabelig viden danner grundlag for beslutninger på personligt og politisk plan.
Alle samfundsborgere har derfor både rettigheder og pligter i forhold til videnskaben, men der er forskellige måder at forholde sig til ideen om et videnskabeligt medborgerskab.
Jeg sætter fokus på tre former for videnskabeligt medborgerskab, henholdsvis det dannende, det dialogiske og det deltagende.

16.35: Citizen Science som forskningsmetode og demokratisk dannelse v/Gitte Kragh
Citizen science er mange ting og kan mange ting. Det hjælper videnskaben inden for mange forskellige felter; fra biologi, fysik og klimaforskning til arkæologi, sprog og medicin. Samtidigt bidrager citizen science til demokratiseringen af videnskab. Såkaldte ’almindelige mennesker’ (ikke-forskere) kan deltage i videnskabelige projekter og derved både bidrage til og påvirke projektet samt selv få videnskabelig indsigt. 

16.55: Pause + fordeling

17.00: Citizen Science - præsentation af forskningsprojekter - runde 1

17.40: Pause + sandwich

18.10: Citizen Science - præsentation af forskningsprojekter - runde 2

18.50: Pause + fordeling

19.00: Citizen Science - præsentation af forskningsprojekter - runde 3

19.40: Pause

19.45: Fælles opsamling og hvad nu?

20.00: Tak for i dag

Forskningsprojekter, I kan møde på dagen:

Citizen Science 1: Finding Endometriosis using Machine Learning (FEMaLe) v/Ulrik Bak Kirk, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
Kvindesygdommen endometriose bliver ofte opdaget alt for sent. Det hænger sammen med, at mange ikke kender til sygdommen og dens symptomer. Men endometriose er en almindelig og kronisk sygdom, som anslås at ramme op mod 10% af alle kvinder og personer med en livmoder i den fødedygtige alder.
De fleste kvinder oplever ikke symptomer på endometriose, før hun bliver kønsmoden, og for mange stopper symptomerne igen, når hun kommer i overgangsalderen. Derfor er menstruationscyklus et vigtigt redskab til at forstå, hvad endometriose er, og hvordan sygdommen udvikler sig over tid.
Til at forstå symptomer på og oplevelser med endometriose har vi udviklet en målrettet app (Lucy), som vi snart lancerer i Danmark. Vi har brug for, at kvinder med symptomer og raske kontroller, ikke mindst unge kvinder, deltager i projektet. Men hvordan får vi de unge til at engagere sig i forskning ved at bruge en app over tid?

Læs meget mere om FEMaLe-projektet: https://findingendometriosis.eu/
Følg os på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/female-project-12279a214/
Følg os på Insta: https://www.instagram.com/female_project/
 

Citizen Science 2: AURORA v/Zhe Zhang, Department of Mechanical and Production Engineering - Fluids and Energy, Aarhus Universitet
To realise the am1itious climate goals, green transition to renewables is essential. Oftentimes when companies invest in wind and solar farms, there are some drawbacks to the local residents, for example, disturbance to their garden view, noise, to name a few.
How do we engage citizens in the energy transition and make sure they get more benefits rather than drawbacks from the infrastructure change? How much difference do citizens’ behavioural changes make in the European decarbonization?
These are the questions Project AURORA tries to explore. We invite young people to join the discussion on energy democracy, and contribute to the research, by sharing their views on “energy communities” and testing a new App that helps to track carbon emissions from energy-related behaviours.
More about AURORA in Aarhus: https://www.aurora-h2020.eu/au-main/

Citizen Science 3: Den Oversete Krop – forskning og formidling af manglen på ligestilling i biologisk forskning og medicinsk behandling v/Anne Sofie Bomholt Larsen, Museumskoordinator, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet
Lige nu arbejder Steno Museet (Science Museerne Aarhus Universitet) med at skabe en udstilling, der skal oplyse om og skabe refleksion over den kønslige skævhed, der er inden for medicinsk/biologisk forskning, diagnosticering, medicinudvikling og behandling.
Forskning i mandekroppen danner i høj grad (historisk og i dag) udgangspunkt for, hvordan læger og forskere forstår den menneskelige fysiologi og langt de fleste sygdomme. Og dette kan have alvorlige konsekvenser for kvinder, hvor kvinder kan have andre bivirkninger på medicin, eller hvor kvindesygdomme – som fx endometriose – er underbelyst i forskning og behandling.  
Udstillingen er baseret på forskning fra internationale eksperter inden for området. Disse forskere skal sammen med børn og unge arbejde sammen om, hvordan forskningen bedst formidles på en spændende og engagerende måde.
Steno Museet ønsker jeres viden og bidrag til udviklingen af udstillingen. I er eksperter på områder, som vi ikke er.  

 

 
Formål
Seminar Q: Citizen Science har til formål at give indblik i Citizen Science som anvendt forskningsmetode samtidig med, at I møder en række igangværende forskningsprojekter eller forskningsprojekter in spe, som I både får indblik i, og som I kan engagere jer mere eller mindre i, så I får konkrete erfaringer med det at bedrive forskning.
 
 
  • Type
    Obligatorisk