Seminar T: Akademisk idégenerering og LynFormuleringen

  • Torsdag, 3. september 2020 - 16:00 til 19:30
  • Herning Gymnasium, H. P. Hansensvej 8, 7470 Herning
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2018 – men du skal logge ind først.
  • Afdeling: - Herning
  • Sidste tilmeldingsfrist: Tirsdag, 30. juni 2020 - 12:00

Hvordan går man fra en undren over et fænomen til en akademisk undersøgelse af et fænomens beskaffenhed? Hvordan stilles et spørgsmål, så det kan besvares akademisk? Hvordan afgrænser man sit emne, så der er en reel chance for at beskrive både problemstilling og gennemføre undersøgelserne inden for den tid, der er til rådighed? Det og mange andre spørgsmål skal vi arbejde med på dette seminar.

Vi begynder seminaret med at spille LynFormuleringen, som er et spil, der tager jer gennem en proces, hvor I skal indkredse et undersøgelsesfelt, I kommer i spillet til at gøre jer metodeovervejelser, og I kommer også til at arbejde med at omdanne jeres undersøgelsesfelt til en konkret problemformulering.

Efter sandwichpausen fordeler I jer i workshops, hvor I skal arbejde videre med jeres problemformuleringer. Der vil være 5 forskellige workshops med forskellige fagligheder; sundhedsvidenskabelig, handelsvidenskabelige, samfundsvidenskabelig, naturvidenskabelige og humanistiske. I går til den workshop, som giver mening i forhold til jeres undersøgelsesfelt.

Workshoplederne, der er ph.d.-studerende fra Aarhus Universitets, vil hjælpe jer med at gøre jeres problemformuleringer endnu skarpere, og I kommer også til at arbejde i grupper, så I kan kvalificere hinandens og dermed også jeres egen problemformuleringer.

I går herefter i gang med helt konkret at udarbejde jeres egen problemformulering, og I færdiggør det arbejde hjemme, inden vi mødes til næste seminar.

Program:

16.00: Velkomst 

16.05: LynFormulering

17.30: Sandwich

18.00: Idégenerering i workshops

19.15: Information om Seminar U: Akademisk feedback og forberedelsen til Seminar U

19.30: Tak for i dag

 

Formål
Seminar T: Akademisk idégenerering og LynFormuleringen har blandt andet til formål at give dig redskaber til at gå fra en almindelig undren til et akademisk spørgsmål, der kan besvares på en måde, så andre kan følge og bidrage til processen og at sætte dig i gang med udarbejdelsen af en konkret problemformulering

 

 

 

  • Antal deltagere:
  • Lærer: AA
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk