Samfundsvidenskaben og dens metoder (Introduktion til samfundsvidenskab)

  • Tirsdag, 2. juni 2020 - 16:00 til 20:00
  • Online seminar - deltag hjemmefra:-)
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2019 – men du skal logge ind først.
  • Afdeling: - HF
  • Sidste tilmeldingsfrist: Mandag, 1. juni 2020 - 12:00

Samfundsvidenskaben og dens metoder

Hvad er den samfundsvidenskabelige metode, og hvad kan man bruge den til?

I vil på seminaret blive introduceret til samfundsvidenskaben gennem forskellige samfundsvidenskabelige metoder, og på den måde vil vi forsøge at vise, hvad der adskiller den samfundsvidenskabelige metode fra bl.a. naturvidenskaben og humaniora.

Efter en generel introduktion, vil tre Ph.d.-studerende, der repræsenterer forskellige fagligheder inden for samfundsvidenskaben præsentere tre forskellige metodiske tilgange med udgangspunkt i konkrete eksempler fra deres Ph.d.-projekter. I vil efter den fælles introduktion blive delt ud i grupper, hvor I får mulighed for selv at arbejde mere i dybden med de metodiske tilgange under ledelse af de tre Ph.d.-studerende.  

Program

16.00: Introduktion til Aarhus BSS (hvilke uddannelser og fagligheder er placeret her)
           Kort introduktion til: hvad er samfundsvidenskabeligmetode, hvorfor er det vigtigt?
16.15: 3x15 min. oplæg fra Ph.d.-studerende fra Aarhus BSS
17.00: Pause
17.05: Workshops 1
17.45: Aftensmad
18.15: Workshop 2
18.55: Pause
19.00: Workshop 3
19.40: Fælles opsamling og spørgsmål
19.55: 3 refleksioner og erkendelser over dagens læring
20.00: Slut

Workshop 1: Velfærdsstaten under pres v/Tobias Varneskov
Workshoppen handler om velfærdsstaten. Velfærdsstaten har været under reformpres i flere årtier. Den har på den ene side et indbygget udgiftspres, der både gør reformer nødvendige, og at det er svært at finde penge til at gennemføre nye velfærdsinitiativer. Omvendt er det vanskeligt for enhver regering at rulle velfærdsstaten tilbage, da den har en enorm politisk opbakning. Politiske partier er med andre ord fanget i et krydspres og tilsyneladende efterladt med et begrænset, politisk handlerum.

Men der er trods alt gennemført markante reformer af velfærdsstatens nøgleordninger i de seneste årtier. Både i Danmark og i andre udviklede velfærdsstater. Oplægget vil således give en indføring i nutidens velfærdspolitik samt hvilke faktorer, der er årsager til fællestræk i velfærdsstaternes udvikling. Spørgsmål som; (1) hvorfor er reformer af velfærden politisk risikable, (2) hvordan kan reformer alligevel designes og gennemføres – uden store vælgermæssige tab, og (3) er der områder inden for velfærdsstaten, der er sværere at reformere end andre (fx arbejdsmarkeds- vs. sundhedspolitik) vil blive behandlet. Der vil blive mulighed for at få et stærkere indblik i partiernes kamp om velfærdsstaten.  

Workshop 2: Offentligt ansatte og offentlig ledelse v/Emily Tangsgaard
Skolelærere, sygeplejersker, læger, politibetjente, pædagoger, socialrådgivere; Vi kender dem alle sammen – de fagprofesionelle. De er kendetegnet ved en stor, specialiseret faglighed og stærke normer, og fællesnævneren for deres arbejde er, at de besidder et betydeligt skøn i leveringen af velfærdsydelser. Tænk på lægen, der skal beslutte, hvilken behandling en kræftpatient skal have eller en socialrådgiver, der skal beslutte, om et barn skal fjernes fra sine forældre. Det er spørgsmål, hvor der sjældent er et klart rigtigt eller klart forkert svar.
Denne workshop handler om, hvordan vi kan forstå betydningen af fagprofesionelle i leveringen af velfærdsydelser i den offentlige sektor. Workshoppen tager jer ind i velfærdsstatens maskinrum og gør jer klogere på mødet mellem borgere og stat. Hvad er fagprofessionelle motiveret af? Hvordan kan vi sikre, at de leverer de ydelser, som politikerne bestemmer, borgerne skal have? Hvordan kan man styre og lede fagprofessionelle – og nytter det overhovedet?
På workshoppen fokuserer vi på, hvordan kvalitative metoder kan hjælpe os med at besvare disse spørgsmål, og hvilke fordele og ulemper der er forbundet med dem. I vil blive introduceret til forskellige kvalitative metoder som interview og observationer, og I får selv mulighed for at dykke ned i kvalitativ data, som er indsamlet i forbindelse med Emilys ph.d. projekt om risikoledelse i den offentlige sektor.
 
Workshop 3: Kvantitativ metode i ledelsesforskning v/Alptekin Esen
Workshoppen vil introducere den kvantitative metode for ATU'erne med målet om at give dem et indblik i, hvilken rolle metoden spiller, samt hvordan metoden anvendes inden for det samfundsvidenskabelige fakultet.
Med udgangspunkt i mit eget projekt om iværksættere, og det eksperiment, jeg designer, vil denne workshop handle om, hvordan man kan stille et relevant forskningsspørgsmål i et eksperiment.
ATU'erne vil igennem en kombination af oplæg og øvelser forstå forskellen mellem kausalitet og korrelationer. Hvilken rolle en hypotese spiller (herunder nulhypotesen). Hvilke fælder der kan forsage, at man får vildledende resultater (med eksempler). Hvordan man operationaliserer en variabel (ordinal, nominal eller interval-ratioer), samt hvad disse variabler kan hjælpe med at måle. Workshoppen vil slutte af med en gennemgang af en simpel grundlæggende statistisk tabel, og hvad de forskellige tal betyder, samt hvordan de med nogle simple ”tommelfingerregler” kan forstå disse.
 
 
  • Antal deltagere:
  • Lærer: AA
  • Type: Valgfri

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk