Den økonomiske globalisering: Handel, finans og ulighed

  • Mandag, 21. oktober 2019 - 17:15 til 19:00
  • AU, bygning 1530, auditorium E ,Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2017, 2018 – men du skal logge ind først.
  • Afdeling: - Herning - Viby
  • Sidste tilmeldingsfrist: Fredag, 18. oktober 2019 - 12:00

Verden er blevet mindre gennem de seneste 30 år. Murens fald eksponerede den liberale dagsorden globalt. Denne udvikling har haft konsekvenser i form af fortsat økonomisk globalisering, stigende miljøbelastning og øget ulighed. De globale udfordringer har karakter af en grænseoverskridende krise, og de enkelte nationer kan ikke løse problemerne alene.

Forelæsningsrækken indledes ved at sætte fokus på to af de uomgængelige, brede globale udfordringer: (1) Nationalstaternes svækkede indflydelse i forhold til transnationale virksomheder og international finanskapital og migration; (2) Befolkningstilvækst og økonomisk vækst, der leder til en fortsat belastning af miljø, naturressourcer og klima. Begge de skitserede udfordringer indebærer alvorlige konsekvenser for de globale økosystemer og for uligheden i verden med hensyn til menneskers livsvilkår og fordeling af goder. På denne baggrund præsenteres fire store aktørers og FN’s udtrykte holdning til og politiske tiltag for at løse de presserende problemer.

 


Seminaret afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet Aarhus

 
  • Antal deltagere: 20
  • Lærer: AA
  • Type: Valgfri

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk