Seminar K: Fordybelsesworkshops på naturvidenskab og ingeniørvidenskab

  • Tirsdag, 8. oktober 2019 - 16:00 til 20:00
  • Aarhus Universitet Aarhus Universitet, Bygning 1514, Auditorium I, Kemisk Institut
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2018 – men du skal logge ind først.
  • Afdeling: - Herning - Viby
  • Sidste tilmeldingsfrist: Søndag, 30. juni 2019 - 12:00

I vil skulle prioritere én af de fire workshops, som I helst vil på. Vi sørger for en fordeling, der går op. I foretager jeres prioritering her

Workshop 1: Augmented Reality v/Søren Poulsen, Institut for Datalogi 
Augmented Reality (AR) har potentiale til at blive fremtidens interface: AR er en ny måde at interagere med hverdagens computere, som supplementerer vor tids brug af smartphones. Allerede i dag kan du indrette din stue i AR ved at placere virtuelle møbler i den virkelige verden eller spille Minecraft på dit sofabord.
Augmented Reality interfaces kan også bruges i en professionel sammenhæng til nem servicering af industrielle maskiner, hvor 3D manualer er afgørende for hurtig opgaveløsning.
Vi vil i dette oplæg beskrive konceptet og interfaceteknologien Augmented Reality, give et overblik over forskellige AR teknologier, vi vil forklare, hvordan AR virker “behind the scenes” og give eksempler på anvendelser af AR i hverdagen og i industrien.
I øvelserne vil i gennemgå hands-on eksempler og implementere en simpel AR applikation på egen bærbar computer.
 
I skal medbringe en computer.
 
Max. deltagerantal 30
 
Workshop 2: Byg din egen nano-solcelle v/Lise Refstrup Linnebjerg Pedersen, Interdisciplinay Nanoscience Center, iNANO-huset
Grätzel-cellen er en type solcelle, som er baseret på planters fotosyntese og måske kan fungere som et billigt og mere fleksibelt alternativ til traditionelle Si-baserede solceller. I øvelsen bygger I selv solceller ved hjælp af dagligdagsmaterialer som termoglas, grafit, bærsaft og TiO2-nanopartikler, som bruges som hvidt farvestof i en lang række kommercielle produkter. Herefter testes og karakteriseres solcellerne.
 
Max. deltagerantal 20
 
Workshop 3: Secret sharing – om at dele en hemmelighed v/Johan Pedersen, Institut for Matematik
Secret sharing henviser til metoder til fordeling af en hemmelighed blandt en gruppe af deltagere, som hver især får tildelt en andel (en share) af hemmeligheden. Hemmeligheden kan rekonstrueres, når et tilstrækkeligt antal af andele (shares) er kombineret sammen, hvorimod få andele (shares) ikke er til nogen nytte. Hemmelighed deles ved at hver af de n spillere får en andel (share) på en sådan måde, at enhver mængde af t (for tærskel), eller flere spillere sammen kan rekonstruere hemmeligheden, men ingen gruppe af færre end t spillere kan. Et sådant system kaldes en (t, n) – tærskel system.
Secret deling blev opfundet uafhængigt af Adi Shamir og George Blakley i 1979. Vi vil beskæftige os med Shamirs system, der matematisk bygger på evaluation og interpolation af polynomier, og ville kunne behandles umiddelbart i gymnasieskolen.

Max. deltagerantal 50

Workshop 4: Se dit hjerte slå – lav din egen EKG måler v/Anne-Mette Mikkelsen, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Når hjertet slår, sker det i et velkoordineret mønster. Synkroniseringen heraf foregår via elektroniske signaler, som man kan måle via EKG-målinger. Kom og lav din egen EKF måler, som også kan beregne og visualisere pulsen ved at analysere EKG signalet. Bliv samtidig klogere på, hvordan elektronik og IT kan bruges til at gøre en forskel for patienter og professionelle i sundhedssektoren. 
 
Max. deltagerantal 30
 
Formål
Seminar K: Fordybelsesworkshops på naturvidenskab og ingeniørvidenskab har blandt andet til formål at give konkrete indblik i de naturvidenskabelige discipliner med afsæt i konkrete cases og herunder at vise nogle af de konkrete metoder, som de forskellige discipliner bringer i anvendelse.
 

Generelt om fordybelsesseminarerne

Fordybelsesseminarerne er struktureret således, at der er 10 seminarer, som I skal vælge 4 af. Der vil være ét fordybelsesvidenskab på Sundhedsvidenskab (HE), hvor I vil kunne vælge mellem forskellige fagområder, og der vil være tre fordybelsesseminarer på Naturvidenskab (ST), hvor I ligeledes vælger mellem en ræke fagområder. Både VIA University College, Humaniora (Arts) og Samfundsvidenskab (BSS) udbyder to fordybelsesseminarer i henholdsvis Aarhus og Herning.

Vi anbefaler meget, at I ikke lader geografi, men interesse afgøre jeres valg mellem de forskellige muligheder.

Som udgangspunkt vil der kun være plads til, at I vælger 4 af de 10 tilbud, men når vi har set fordelingen, kan det godt være, vi åbner for, at man kan tilmelde sig et ekstra.

 
 
Fordybelseseminarer, årgang 2018
  • Antal deltagere: 130
  • Lærer: AA
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk